OL1

1. neděle adventní A

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosjsemse,ra1.Za3valdodomu*„Domikdyžře3kli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoJenách,*ve6tvýchbrame!ru6zanodivapoR.Do7Hosmudodeme.půjs ra8doskmeny,3.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHoskazujejak4.to11konpřichvábylilraIze11*ali,jmévono.Hospo12nodistolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ce14DavidonodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjruJezašuj17pro6.Vyte*koj:jsoumu17pomilují,v bezpe18kdočí,vetvých7.19mírnevládnostpečhrad19*bezbách,cích!ve20patvýchnodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22dospůjtřímabrali8.Kvů23svýmřídutepřá23*bulůmv tobě!Pokat:24kojpoHosdido25li9.KvůmuBohoha,nana,25šeštěspřáttí.budu26*tinodivapoR.Do27Hosmudome.des ra28půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalHosmudokli:ře3*„Dodepůjvame!“dipo4nohyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudodeme.půjs ra8doskmeny,3.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHoskazujejak4.to11konpřichvábylilraIze11*ali,jmévono.Hospo12nodistolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ce14DavidonodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjruJezašuj17pro6.Vyte*koj:jsoumu17pomilují,v bezpe18kdočí,vetvých7.19mírnevlád*bezpečhrad19bách,pacích!nost20tvýchvenodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22dospůjtřímabrali8.Kvů23svýmřídutepřá23*bulůmv tobě!Pokat:24kojpoHosdido25li9.KvůmuBohoha,nana,25šeštěspřáttí.budu26*tinodivapoR.Do27Hosmudome.des ra28půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalmudoře3*„Dokli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoruzame!bratvých6ve*Jenách,nodivapoR.Do7Hosmudodeme.půjs ra8doskmeny,3.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHoskazujejak4.to11konpřichvábylilraIze11*ali,jmévono.Hospo12nodistolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ce14DavidonodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjmupozakoj:prošujte17Vy6.ruJemikdolují,jsou*v bez18čí,pehradtvýchbách,7.19vládmírnevepatvýchcích!peč*bez20venostnodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22dospůjpřáatřímtelůmKvů8.lisvým23brav tokojbě!bu*du24říkat:Ponadina,hošelidomu25Kvů9.poHosštěspřáttití.Boha,25dubu*nodivapoR.Do27Hosmudome.des ra28půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudodeme.půjs ra8doskmeny,3.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHosjeIzzuraeli,to11jak4.přikonkavodinojméno.bychválil12a*poHosstolce,5.Tam13soudstodovamu.stol*ce14DavidonodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjmupozakoj:prošujte17Vy6.ruJemikdolují,jsou*v bez18čí,pehradtvýchbách,7.19vládmírnevepatvýchcích!peč*bez20venostnodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22dospůjpřáatřímtelůmKvů8.lisvým23brav tokojbě!bu*du24říkat:Ponadina,hošelidomu25Kvů9.poHosštěspřáttití.Boha,25dubu*nodivapoR.Do27Hosmudome.des ra28půjdos
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJepůjs radosdeme.domuHos7DoR.vadinopokmeny,3.Tam9puvystunovy,di