OL1

1. neděle adventní A

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 3. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 4. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / 5. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 6. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, / 7. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 8. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 9. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 3. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 4. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / 5. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 6. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, / 7. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 8. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 9. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 3. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 4. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / 5. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 6. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, / 7. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 8. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 9. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 3. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 4. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / 5. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 6. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, / 7. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 8. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 9. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 3. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 4. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / 5. Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 6. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, / 7. ať vládne mír ve tvých hradbách, * bezpečnost ve tvých palácích! / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. / 8. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 9. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.