OL10

Pátek po 1. neděli adventní

Pátek po 2. neděli velikonoční

3. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*vatbych4.a11přesmělnopov Hos11divšechny*podo11vožita,svédny12hoHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16avidímřím,6.17užediponaHoshobla17odvých!*v ze18žimipodi7.19v Hosřujný,na,19buďsilsrdtvéce,vzmu20se*žídipona!fejdou20v HossvětjeloR.Hos21dinposa.a22spá
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*v Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvéHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16abladímho6.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*na,dibuď7.řuj19pov Hosžívzmutvésil19sený,*pov Hosdina!srdce,20fejdousvětjeloR.Hos21dinposa.a22spá
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjebladímho6.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*na,dibuď7.řuj19pov Hosžívzmutvésil19sený,*pov Hosdina!srdce,20fejdouspáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjebladímho6.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos197.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompodiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjebladímho6.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos197.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjea*potomdámtoužím:Hosodpo9Jed3.nonažádidiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjebladímho6.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*silna,buďný,řujv Hos197.podifejv Hosdoupodina!vzmuží20*sesrdce,tvéspáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjea*potomdámtoužím:Hosodpo9Jed3.nonažádidiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjena*v zeodpodiHosvých!žimiviřím,že6.uhodímbla17buďsilsený,*řujv Hos197.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin21světloje
spáasa.podinHosR.světlojesa,ko*spábál?bychhoseje3podin1.Hosloasvětkýmsebychvo*předta,sl?třáješti2.Hos5dinpohožitaspáasa.HosR.po7dinlosvětjea*potomdámtoužím:Hosodpo9Jed3.nonažádidinodosmělpře11a4.bychv Hospovathoživota,všech*ny12posvédnydinopovybychpo13a5.valHosží