OL100

Středa po 4. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdopodin3.Věr9Hosjebechslive9svýchvšechvevšech10sva*anech.10svýchčipodHos4.11dinpokdony,11všech*poazvekle11jí,sačesklíné.12nyvšechdinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdojeHosved5.Spra15lisvýchvšechdinpo15nasva*aces15táchnech.čive16svýchvšechpodinko6.Blíz17Hosjevavzýjí,všem,17kdohovzýva*všem,18hokdoně.přím18udinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdovedinvšechVěr3.9jeHospo*asvasvýchsli9bechnech.čive10svýchvšechvšechny,Hos4.po11dinpod*azvepoklekdo11jí,sačesklíné.12nyvšechdinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdojeHosved5.Spra15lisvýchvšechdinpo15nasva*aces15táchnech.čive16svýchvšechvšem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17vají,přímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdovedinvšechVěr3.9jeHospo*asvasvýchsli9bechnech.čive10svýchvšechvšechny,Hos4.po11dinpod*azvepoklekdo11jí,sačesklíné.12nyvšechdinpoHosBlíz13R.jevavzýjí.všem,14hokdoHosjepoli15ved5.Spracestáchdinna15svýchvšechčisvýchnech.a*16svavevšechvšem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17vají,přímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHossvýchvevšechslibechjeHos9Věr3.podinčisvýchnech.a*10svavevšechvšechny,kdopo4.din11Hospodnysklívšechčené.sají,11klezvepoa*hovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*všem,dinkdoBlíz6.ko17jeHospokdoho*všem,vzýho17vají,přímuně.vzýva18dinpoHosBlíz19R.jevavzýjí.všem,20hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHossvýchvevšechslibechjeHos9Věr3.podinčisvýchnech.a*10svavevšechvšechny,kdopo4.din11Hospodnysklívšechčené.sají,11klezvepoa*hovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos17Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho18vzývavzývšem,hokdovají.R.je19BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHossvýchvevšechslibechjeHos9Věr3.podinčisvýchnech.a*10svavevšechkdovšechny,klesají,podinpod11Hos4.sklínyčené.a*po12zvevšechhovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos17Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho18vzývavzývšem,hokdovají.R.je19BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHossvýchvevšechslibechjeHos9Věr3.podinčisvýchnech.a*10svavevšechkdovšechny,klesají,podinpod11Hos4.sklínyčené.a*po12zvevšechhovzývšem,kdovají.R.Blízje13dinpoHosnapodinvšechsvýchvedli15Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách15cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos17Blíz6.dinpou