OL101

Čtvrtek po 4. neděli postní

O duchovních pastýřích

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdimaR.Panás,natujklonnostne,produ.li2muk svéleteuZho1.tosi3vililiklasebureCho*a3z kovu.modle4liusvotakji2.Za5linichuka,vuSláso*za5trávu.kte6žípopoHosdiR.Pa7nás,namatujklonnostne,7produ.li8muk svéBonaha,mně9po3.Zalinil,kte*chrákte9zajedikonalvy,gyp10v Evyzemi,4.zra11kyv ChámoukyRu12žas*úskutře.12mohopoHosdiR.Pa13nás,namatujklonnostne,13produ.li14muk svéžejese,ho5.Roz15dlMojsebyzni15čí,*kdylevoný,ježíš,16vyhomloupřival,u16nehojetilhněv,hoby6.a17vráodbit.hu*jímž18chtěljezapoHosdiR.Pa19nás,namatujklonnostne,19produ.li20muk své
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonleteuZho1.tosi3vililiklasebureCho*a3z kovu.modle4liusvotakji2.Za5linichuka,vuSláso*za5trávu.kte6žípone,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonha,Bokte3.poZamně9nali*ktev Ejeza9chránil,dinalvy,gyp10kovymi,zeú*žaszraky114.mov Chámohoře.skutky12Ruune,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonzniježečí,Roz5.hodl15se,vyjehovobyse16kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le16ujetilhněv,hoby6.a17vráodbit.hu*jímž18chtěljezane,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.k svépro20nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonleteuZho1.tosi3vililiklasebureCho*a3z kovu.modle4liuvujiSláza*soni5Za2.taklisvotrápožívu.ka,6chuktene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonha,Bokte3.poZamně9nali*ktev Ejeza9chránil,dinalvy,gyp10kovymi,zeú*žaszraky114.mov Chámohoře.skutky12Ruune,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonzniježečí,Roz5.hodl15se,vyjehovobyse16kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le16ujetilhněv,hoby6.a17vráodbit.hu*jímž18chtěljezane,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.k svépro20nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonChoulerebutovite3Zho1.siliuliz kovu.klali4a*modlesevujiSláza*soni5Za2.taklisvotrápožívu.ka,6chuktene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonha,Bokte3.poZamně9nali*ktev Ejeza9chránil,dinalvy,gyp10kovymi,zeú*žaszraky114.mov Chámohoře.skutky12Ruune,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonzniježečí,Roz5.hodl15se,vyjehovobyse16kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le16ujetilhněv,hoby6.a17vráodbit.hu*jímž18chtěljezane,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.k svépro20nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonChoulerebutovite3Zho1.siliuliz kovu.klali4a*modlesevujiSláza*soni5Za2.taklisvotrápožívu.ka,6chuktene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonkteha,jepomně9Za3.Bonalikonalvydivy,ktenil,*9zachrágypv Emi,zeú*žaszraky114.mov Chámohoře.skutky12Ruune,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonzniježečí,Roz5.hodl15se,vyjehovobyse16kdy*žíš,Mojpřimlouhoneval,ný,le16ujetilhněv,hoby6.a17vráodbit.hu*jímž18chtěljezane,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.k svépro20nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonChoulerebutovite3Zho1.siliuliz kovu.klali4a*modlesevujiSláza*soni5Za2.taklisvotrápožívu.ka,6chuktene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujnamulidu.pro8k svénostklonkteha,jepomně9Za3.Bonalikonalvydivy,ktenil,*9zachrágypv Emi,zeú*žaszraky114.mov Chámohoře.skutky12Ruune,dipoPaR.ma13Hosnás,tujnamulidu.pro14k svénostklonbysečí,kdy*Mojdlho15se,Roz5.jeznižehoneupřimlouval,hovy16žíš,jelený,vochtěljeza*hněv,jímžhubit.byodvrá17hoa6.jetilne,dipoPaR.ma19Hosnás,tujnamulidu.k svépro20nostklon
ne,dipotujmaR.PaHosnás,nalimuk svédu.pro2nostklonChoulerebutovite3Zho1.siliuliz kovu.klali4a*modlesevujiSláza*soni5Za2.taklisvotrápožívu.ka,6chuktene,dipoPaR.ma7Hosnás,tujna