OL102

Pátek po 4. neděli postní

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL102 – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. – Žalm 34

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

1. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

2. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

3. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

4. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

5. Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich se nezlomí.

6. Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, * nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Odpověď: Ž 34 (33),7a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu