OL102

Pátek po 4. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoahněvstípo1.Hos3nůvdichazlo,ty,3kdozezeby*a4dilhlavynakuně.vzpo4mínlavoli,li5ved2.Spraslydinšel,Hosa5poz kažjesvo*vy6dilbotísně.je6jichzavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoapodinko3.Blíz9Hosješezkroutěm,kdo9machuzlodusrd9na*ce,je.ňuchrame10zaved4.Spra11li*Hosní,dinpohomno11žesouprosvyvšechtí.hovšak12zezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoajehony5.Chrá15všechjednanikos15a*ti,mezlodena.nez nich16buňuchrajedin17po6.Hoszažebsluků,šedu17svýchkdosebu*ne18kat,pydoukají.k ně18umuzavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoastíty,kdo1.poHosdi3hněvnůvhlabyvydilcha3*azlo,namínkuně.ze4zevzpoalali,Hosvedli5Spra2.vobosvovy*dilpodinsly5šel,tísjichně.jez kaž6jezavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoapodinko3.Blíz9Hosješezkroutěm,kdo9madu*nachu9srdce,ňuchraje.mezlo10zamnohoSpra4.vedli11dinvšakpožesou11*Hosní,prosvytí.ho12všechzezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoajehony5.Chrá15všechjednanikos15a*ti,mezlodena.nez nich16bujeňudu6.poHosdin17chrazane*ků,doubusvých17slušežebumukak nějí.kat,18pykdosezavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2Hospoastíty,kdo1.poHosdi3hněvnůvhlabyvydilcha3*azlo,namínkuně.ze4zevzpoalali,Hosvedli5Spra2.vobosvovy*dilpodinsly5šel,tísjichně.jez kaž6jezavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoatěm,dinkdo3.koBlízje9poHossrdce,ma9šezkrouchrazaňuje.na*duchu10mezlomnohoSpra4.vedli11dinvšakpožesou11*Hosní,prosvytí.ho12všechzezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoakoshoti,Chrá5.15všechnyjezlodebumena.jednina16a*nez nichduješesvýchpodin17Hos6.ňuchrazapydoubukat,služeb17ne*ků,umují.kasekdo18k nězavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákstíty,kdo1.poHosdi3hněvnůvhlabyvydilcha3*azlo,namínkuně.ze4zevzpopodinaHosslyšel,li5Spra2.vedlali,vojichtísjeně.svobodil6vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzakdomatěm,koje9Blíz3.podinHosna*ce,duchuzkrouše9srdňuchraje.mezlo10zahosoumnožení,vedli11Spra4.všechvyzeprostí.*poHosdin12hovšakpodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzati,a*kosnijedvšech15Chrá5.jehonyzlodena.menaz nich16bunejeňudu6.poHosdin17chrazadoubune*pysvýchšeslu17ků,žebmuukají.kdokat,18k něsepodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákkdoty,chazlo,nůvHos1.podistí3hněvmínkuvzponaně.vyhladil4a*byzezepodinaHosslyšel,li5Spra2.vedlali,vojichtísjeně.svobodil6vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzazkroukdomašejeHos9Blíz3.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*9nasrdzlochuduhosoumnožení,vedli11Spra4.všechvyzeprostí.*poHosdin12hovšakpodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzakoshoti,Chrá5.15všechnyjezlodebumena.jednina16a*nez nichslusvýchdušeků,žebdinza17Hos6.poňujechramuuk někají.budoupy18ne*kdosekat,podinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákkdoty,chazlo,nůvHos1.podistí3hněvmínkuvzponaně.vyhladil4a*byzezepodinaHosslyšel,li5Spra2.vedlali,vojichtísjeně.svobodil6vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzazkroukdomašejeHos9Blíz3.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*9nasrdzlochuduhosoumnožení,vedli11Spra4.všechvyzeprostí.*poHosdin12hovšakpodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzakoshoti,Chrá5.15všechnyjezlodebumena.jednina16a*nez nichslusvýchdušeků,žebdinza17Hos6.poňujechramuuk někají.budoupy18ne*kdosekat,podinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákkdoty,chazlo,nůvHos1.podistí3hněv