OL103

Sobota po 4. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě; / 2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny. / 4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože! / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. / 5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce! / 6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně. / R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.