OL103

Sobota po 4. neděli postní

Žalm 7

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL103 – Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám. – Žalm 7

R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.

1. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám; * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;

2. ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.

R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.

3. Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny.

4. Ať přestane ničemnost bezbožníků, (+) podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, (+) spravedlivý Bože!

R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.

5. Bůh je můj štít, * on uchrání lidi upřímného srdce!

6. Bůh je soudce spravedlivý, * Bůh dává výstrahy ustavičně.

R. Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.

Odpověď: Ž 7,2a

Verše: Ž 7

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu