OL103

Sobota po 4. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

můjBože,poR.Hosne,diukám.2k toseBomůjže,Hos1.podi3ne,*kám;zachraňk to3usekdopropřede4všemi,svoavyboďmě;sle4jí,duuchvánežád52.z nichkojašilev,mou5duahá,nižji6*ktetrvykdorvat.ji6žeBože,můjR.Hos7ne,podikám.uk to8sepoHosdi3.nejZjedmi9vo,právedlispravždyťne,9jsemvimněny.*a10nanečemnostnipřes114.netadepopřibož11bezků,(+)ty,*hoktevedspra11lilediví,mášzkou12cesrdBože!(+)spra12livedBože,můjR.Hos13ne,podikám.uk to14seon*štít,chráuBůh5.je15můjsrdhoce!lidi16přímuvedspralivý,je6.Bůh17cesoudstrahy*Bůh18ně.viču18staBože,můjR.Hos19ne,podikám.uk to20se
můjBože,poR.Hosne,diukám.2k toseBomůjže,Hos1.podi3ne,*kám;zachraňk to3usekdopropřede4všemi,svoavyboďmě;sle4jí,duchváu2.žád5nez nichjikte*tršimoudukolev,5javykdožervat.aniž6há,jiBože,můjR.Hos7ne,podikám.uk to8seHosvo,pomi9nej3.Zjedprávedsprajsemline,di9vždyťvimněny.*a10nanenostčembez4.přes11taninepřispradevedků,11božpo(+)srdmášceho11liktezkouty,*Bovedliže!ledví,12ispra(+)Bože,můjR.Hos13ne,podikám.uk to14seon*štít,chráuBůh5.je15můjsrdhoce!lidi16přímuvedspralivý,je6.Bůh17cesoudstahyuně.vičBůh*18straBože,můjR.Hos19ne,podikám.uk to20se
můjBože,poR.Hosne,diukám.2k tosek tože,sepodi3Hos1.můjBone,devšepřemi,kám;za3*uchraňavyjí,svoboďmě;produ4kdosleuchvámoužád2.5nez nichtrjihá,jaši5dulev,kte*kovyžekdorvat.niž6ajiBože,můjR.Hos7ne,podikám.uk to8seHosvo,pomi9nej3.Zjedprávedsprajsemline,di9vždyťvimněny.*a10nanebezčemnostbožpřes4.11taninevedlipřisprahoků,(+)11depoisrdceledktety,*12mášzkouBoliže!(+)12ví,vedspraBože,můjR.Hos13ne,podikám.uk to14seon*štít,chráuBůh5.je15můjsrdhoce!lidi16přímuvý,vedli*Bůhje6.soud17Bůhspracevičstaně.stra18uhyBože,můjR.Hos19ne,podikám.uk to20se
seuk tokám.podine,HosR.Bože,můjk tože,sepodi3Hos1.můjBone,devšepřemi,kám;za3*uchraňavyjí,svoboďmě;produ4kdosleuchvámoužád2.5nez nichtrjihá,jaši5dulev,kte*kovyžekdorvat.niž6ajiseuže,k tokám.poR.di7Hosne,Bomůjne,podijsemvždyťnejmiprá9Zjed3.Hosvo,mněvinany.lived9spraa*nebožbezků,(+)přestane114.čemnostnity,*ktehozkoumášpři11podelivedspralispravedBože!iledsrdce(+)ví,12seuže,k tokám.poR.di13Hosne,Bomůjuonchrá*15můjBůh5.ještít,srdhoce!di16lipřímuvý,vedli*Bůhje6.soud17Bůhspracevičstaně.stra18uhyseuk tokám.podiže,ne,19HosR.Bomůj
seuk tokám.podine,HosR.Bože,můjk tože,sepodi3Hos1.můjBone,devšepřemi,kám;za3*uchraňavyjí,svoboďmě;produ4kdosledušimoujakolev,z nichžád52.uchvánežekdojivyrvat.jitr6kte*anižhá,seuže,k tokám.poR.di7Hosne,Bomůjne,podijsemvždyťnejmiprá9Zjed3.Hosvo,mněvinany.lived9spraa*nebožbezků,(+)přestane114.čemnostnity,*ktehozkoumášpři11podelivedspralispravedBože!iledsrdce(+)ví,12seuže,k tokám.poR.di13Hosne,Bomůjuonchrá*15můjBůh5.ještít,srdhoce!di16lipřímuvý,vedli*Bůhje6.soud17Bůhspracevičstaně.stra18uhyseuk tokám.podiže,ne,19HosR.Bomůj
seuk tokám.podine,HosR.Bože,můjk tože,sepodi3Hos1.můjBone,devšepřemi,kám;za3*uchraňavyjí,svoboďmě;produ4kdosledušimoujakolev,z nichžád52.uchvánežekdojivyrvat.jitr6kte*anižhá,seuže,k tokám.poR.di7Hosne,Bomůjne,podijsemvždyťnejmiprá9Zjed3.Hosvo,mněvinany.lived9spraa*nebožbezků,(+)přestane114.čemnostnity,*ktehozkoumášpři11podelivedspralispravedBože!iledsrdce(+)ví,12seuže,k tokám.poR.di13Hosne,Bomůjuonchrá*15můjBůh5.ještít,srdhoce!di16lipřímuvý,vedli*Bůhje6.soud17Bůhspracevičstaně.stra18uhyseuk tokám.podiže,ne,19HosR.Bomůj
seuk tokám.podine,HosR.Bože,můjseuk tochraňkám;za*dine,3Hos1.poBože,můjdují,slemě;vyaboďsvodevše4přemi,prokdodušimoujakolev,z nichžád52.uchvánežekdojivyrvat.jitr6kte*anižhá,seuže,k tokám.poR.di7Hosne,Bomůjne,podijsemvždyťnejmiprá9Zjed3.Hosvo,mněvinany.lived9spraa*nebožbezků,(+)přestane114.čemnostnity,*ktehozkoumášpři11podelivedspralispravedBože!iledsrdce(+)ví,12seuže,k tokám.poR.di13Hosne,Bomůjpřímdihousrdce!můjštít,