OL106

Úterý po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne! / 2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko. / 3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš! / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne! / 2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko. / 3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš! / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne! / 2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko. / 3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš! / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne! / 2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko. / 3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš! / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne! / 2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko. / 3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš! / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu, / 5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě. / 6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina. / 8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem, / 9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!