OL106

Úterý po 5. neděli postní

Žalm 102

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL106 – Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! – Žalm 102

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

1. Hospodine, slyš mou modlitbu * a volání mé ať k tobě pronikne!

2. Neskrývej svou tvář přede mnou * v den, kdy je mi úzko.

3. Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš!

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

4. Pohané budou ctít tvé jméno, Hospodine, * a všichni králové země tvou slávu,

5. až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se objeví ve své slávě.

6. Skloní se k modlitbě opuštěných * a nepohrdne jejich prosbou.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

7. Kéž je to zapsáno pro příští pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina.

8. Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně, * popatřil z nebe na zem,

9. aby slyšel nářek zajatců, * aby vysvobodil odsouzené k smrti.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

Odpověď: Ž 102 (101),2

Verše: Ž 102 (101)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu