OL106

Úterý po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

slyšlitmodmoubupoR.Hosne,divoanikne!k toproslyšmoupo1.Hos2ne,divo*alitmod2bunikprone!3k tosvoutvář2.Ne4vejskrý*v den,kdypře4mnoudeko.je5úzmisvůjmněsluch:Nakloň63.kerychlám,7vo*kdyžslyš!le7vylitmodmouslyšbuR.Hos8ne,podi8voanikne!k to8proctítdoutvé9ha4.Pobua*všichne,nino,jmé9Hospoditvouslávu,lo10krázevuzbuznoHos115.dinposeob*jeduón,11Sislásvévě.je12velitk mod6.Sklo13sea*nepopušo13nýchprosjichbou.nehrd14jelitmodmouslyšbuR.Hos15ne,podi15voanikne!k to15propsánoje7.Kéž16zatokoleponí,příšpro16by*a17doubudipona.chvárod17HoslilshlédindlHos18boť8.Neposvaně,tyzesvé18ševznenabezem,pa*po19třilz nezařekjatců,a9.bysly20šeldilboodvy21by*asvok smrti.zesou21litmodmouslyšbuR.Hos22ne,podi22voanikne!k to22pro
slyšlitmodmoubupoR.Hosne,divoanikne!k toproslyšmoupo1.Hos2ne,divo*alitmod2bunikprone!3k topřetvářmnoudeskrý2.Ne4svouvejúzko.kdy*v den,mi5jesvůjmněsluch:Nakloň63.kevyslyš!když*vo7lelám,rychlitmodmouslyšbuR.Hos8ne,podiprok tonikne!avo8tvéctítjméno,ha4.9Podoubunikrávšich*apoHos9ne,dislátvouvu,lo10zevuzbuznoHos115.dinposeob*jeduón,11Sislásvévě.je12veopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdlitmodmouslyšbuR.Hos15ne,podiprok tonikne!avo15pronopříšje7.to16Kéžpsázadoubukopole16by*aní,podiHosna.rod17lilchvádlshléze8.boťNeHos18dinpotysvaně,vznesvé18šenabezem,pa*po19třilz nejatců,zařeka*byslyby20a9.šelk smrsouzeti.svobo21vyoddillitmodmouslyšbuR.Hos22ne,podiprok tonikne!voa22
slyšlitmodmoubupoR.Hosne,diprok tonikne!avomodmouslyšlitbudi2po1.Hosne,prok tonikne!a*vo3přetvářmnoudeskrý2.Ne4svouvejúzko.kdy*v den,mi5jesvůjmněsluch:Nakloň63.kevyslyš!když*vo7lelám,rychlitmodmouslyšbuR.Hos8ne,podiprok tonikne!avo8tvéctítjméno,ha4.9Podoubunikrávšich*apoHos9ne,dislátvouvu,lo10zezbuvuduje5.Hospo11znodinsvéslávevě.*ón,11Sijeseobopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdlitmodmouslyšbuR.Hos15ne,podiprok tonikne!avo15pronopříšje7.to16Kéžpsázadoubukopole16by*aní,podiHosna.rod17lilchvádlshléze8.boťNeHos18dinpotysvaně,vznesvé18šenabezem,pa*po19třilz nejatců,zařeka*byslyby20a9.šelk smrsouzeti.svobo21vyoddillitmodmouslyšbuR.Hos22ne,podiprok tonikne!voa22
avobupodiHosR.modmoulitne,slyšnikprone!k tomodmouslyšlitbudi2po1.Hosne,prok tonikne!a*vo3přetvářmnoudeskrý2.Ne4svouvejúzko.kdy*v den,mi5jekdyž*sluch:volám,3.kloňNake6mněsvůjvyslyš!lerych7litmodmouslyšbuR.Hos8ne,podiprok tonikne!avo8no,Hostvéjméne,podihabu9Po4.ctítdoutvouzeslávu,*všichani10králodujezbuSión,5.Hospo11dinvuznoslávesvévě.obse12*jeopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdavobuR.poHosdi15mouslyšmodne,litnikprone!15k topopropříšní,koletojeza16Kéž7.nopsálilHosrodchvápodina.dou*abybu17svévznezešeHospo18Ne8.boťshlédldinbenaz nezem,ně,ty18svapotřilpa*aců,jat*zabyvybysly20a9.šelřekk smrzeti.bodil21svosouodavobuR.poHosdi22mouslyšmodne,litnikprone!22k to
avobupodiHosR.modmoulitne,slyšnikprone!k tomodmouslyšlitbudi2po1.Hosne,prok tonikne!a*vo3přetvářmnoudeskrý2.Ne4svouvejúzko.kdy*v den,mi5jekdyž*sluch:volám,3.kloňNake6mněsvůjvyslyš!lerych7litmodmouslyšbuR.Hos8ne,podiprok tonikne!avo8no,Hostvéjméne,podihabu9Po4.ctítdoutvouzeslávu,*všichani10králodujezbuSión,5.Hospo11dinvuznoslávesvévě.obse12*jeopušných6.Sklose13litk modjichprosjebou.a*nepo14nehrdavobuR.poHosdi15mouslyšmodne,litnikprone!15k topopropříšní,koletojeza16Kéž7.nopsálilHosrodchvápodina.dou*abybu17svévznezešeHospo18Ne8.boťshlédldinbenaz nezem,ně,ty18svapotřilpa*aců,jat*zabyvybysly20a9.šelřekk smrzeti.bodil21svosouodavobuR.poHosdi22mouslyšmodne,litnikprone!22k to
avobupodiHosR.modmoulitne,slyšnikprone!k tomodmouslyšlitbudi2po1.Hosne,prok tonikne!a