OL107

Středa po 5. neděli postní

Nejsvětější Trojice A

ZvětšitZmenšitResetovat

1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. / 6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes, / R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.