OL107

Středa po 5. neděli postní

Nejsvětější Trojice A

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,žehjsi,1.Ponaotců,BožešichnasvrchoaR.chvá2hodlynaky.vave2beletvéježeh2.Po3nano,jméslav3svasvrchoaR.chvá4hodlynaky.vave4belevetysvémPo3.žeh5najsimě,chrásva5némslavtémsvrchoaR.chvá6hodlynaky.vave6beletynažeh4.Po7jsinatrůskémně,krásvém7lovsvrchoaR.chvá8hodlynaky.vave8belety,ktežeh5.Po9jsinabihlunyshlí9nažíšruchenabech,trůa9níšsvrchoaR.chvá10hodlynaky.vave10beletyjsižeh6.Po11nanebes,na11klensvrchoaR.chvá12hodlynaky.vave12bele
Pane,žehjsi,1.Ponaotců,BožešichnasvrchoaR.chvá2hodlynaky.vave2beletvéježeh2.Po3nano,jméslav3svasvrchoaR.chvá4hodlynaky.vave4beletyvežeh3.Po5jsinachránémmě,svasvém5témslavsvrchoaR.chvá6hodlynaky.vave6beletynažeh4.Po7jsinatrůskémně,krásvém7lovsvrchoaR.chvá8hodlynaky.vave8belety,ktežeh5.Po9jsinabihlunyshlí9nažíšruchenabech,trůa9níšsvrchoaR.chvá10hodlynaky.vave10beletyjsižeh6.Po11nanebes,na11klensvrchoaR.chvá12hodlynaky.vave12bele
Pane,žehjsi,1.Ponaotců,BožešichnasvrchoaR.chvá2hodlynaky.vave2beletvéježeh2.Po3nano,jméslav3svasvrchoaR.chvá4hodlynaky.vave4beletyvežeh3.Po5jsinachránémmě,svasvém5témslavsvrchoaR.chvá6hodlynaky.vave6beletynažeh4.Po7jsinatrůskémně,krásvém7lovsvrchoaR.chvá8hodlynaky.vave8beleshlížíšnažehna9Po5.ty,ktejsinacheníšrubech,biny9hluatrůvasvrchochváR.ly10ahodnaky.vele10beklennenabes,žehna11Po6.tyjsivasvrchochváR.ly12ahodnaky.leve12be
nažešichBootců,nažehPo1.Pajsi,ne,vasvrchochváR.ly2ahodnaky.vele2besvajméslavno,žehna3Po2.tvéjevasvrchochváR.ly4ahodnaky.vele4betyvežeh3.Po5jsinachránémmě,svasvém5témslavsvrchoaR.chvá6hodlynaky.vave6beletynažeh4.Po7jsinatrůskémně,krásvém7lovsvrchoaR.chvá8hodlynaky.vave8beleshlíktežíšžehna9Po5.ty,jsiníšnachetrůrubech,hlubi9naanyvasvrchochváR.ly10ahodnaky.vele10beklennenabes,žehna11Po6.tyjsivasvrchochváR.ly12ahodnaky.leve12be
nažešichBootců,nažehPo1.Pajsi,ne,bevelenaky.lyhoda2chváR.chovasvrsvajméslavno,žehna3Po2.tvéjevasvrchochváR.ly4ahodnaky.vele4betyvežeh3.Po5jsinachránémmě,svasvém5témslavsvrchoaR.chvá6hodlynaky.vave6belelovskémsvémkrátrůně,najsi7Po4.žehtynabevelenaky.lyhoda8chváR.chovasvrshlížíšnažehna9Po5.ty,ktejsinacheníšrubech,biny9hluatrůbevelenaky.lyhoda10chváR.chovasvrklennenabes,žehna11Po6.tyjsibevelenaky.lyhoda12chváR.vasvrcho
nažešichBootců,nažehPo1.Pajsi,ne,bevelenaky.lyhoda2chváR.chovasvrsvajméslavno,žehna3Po2.tvéjebevelenaky.lyhoda4chváR.chovasvrtémslavnémsvémsvachrámě,nažeh5Po3.tyvejsibevelenaky.lyhoda6chváR.chovasvrlovskémsvémkrátrůně,najsi7Po4.žehtynabevelenaky.lyhoda8chváR.chovasvrshlížíšnažehna9Po5.ty,ktejsinacheníšrubech,biny9hluatrůbevelenaky.lyhoda10chváR.chovasvrklennenabes,žehna11Po6.tyjsibevelenaky.lyhoda12chváR.vasvrcho
nažešichBootců,nažehPo1.Pajsi,ne,bevelenaky.lyhoda2chváR.chovasvrsvajméslavno,žehna3Po2.tvéjebevelenaky.lyhoda4chváR.chovasvrtémslavnémsvémsva