OL107

Středa po 5. neděli postní

Nejsvětější Trojice A

Dan 3

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL107 – chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. – Dan 3

1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

3. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes,

R. chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Odpověď: Dan 3,52-56

Verše: Dan 3

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu