OL108

Čtvrtek po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

tumapajeR.Hosdinposmloujisvovu.věčnapoHosdivažuj3U1.otemohoci,anu3jejeletvář!hodej*hle4státevy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinaratom3.Po9Abstvožebka,jema,9sluhoba,kuje10no*syJaleho!vyho10vonášjeBůh,po4.Hos11sámdinmiplace*po12zehodnuroztí.je12homatujepa13podinHosR.smloujisvovu.věč13navěčnatu15ma5.Pajena*vu,slib,jisvo15smlounovilktesta16ukoleponí,tipro16sícroukte6.na17smlouvu,mem,rasjed17s AbnalhuIkovi.pří18svou*nasavěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinaHosopoU1.važuj3temohoci,dinu3jeajeletvář!hodej*hle4státevy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinama,jehotom3.stvo9PoraAbJanokužeb9slusy*ka,levoho!ba,je10vyhonášjeBůh,po4.Hos11sámdinmiplace*po12zehodnuroztí.je12hověčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinanasvojima5.tu15Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na15posícletikoní,no16stavilprosjedrounalsmlou6.na17ktevu,*svounas Ab17mem,rakovi.sapří18IhuvěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinanuadihoježujva3teU1.Hospoolejestáhotvář!ci,3modejtehle*vy,diktema2.tuj5Panatezrahočiu5nil,je*najekyhoúst.kya6sudrozvěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinama,jehotom3.stvo9PoraAbJanokužeb9slusy*ka,levoho!ba,je10vyhoBůh,po*nášce4.poHosdin11sámjehorozjehodnutí.ze12miplavěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinanasvojima5.tu15Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na15posícletikoní,no16stavilprosjedrounalsmlou6.na17ktevu,*svounas Ab17mem,rakovi.sapří18IhuvěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20jinasvo
tuvěčjeR.Hospomapadinsmlouvu.2svojinadiponuavažuj3U1.Hosotelejetestáhotvář!moho3jehle*ci,dejuvy,ktečinil,matujte5Pa2.dinasudkyrozúst.jehoho6na*jekyazravěčjetuR.Hospo7mapadinsmlouvu.8svojinama,jehotom3.stvo9PoraAbJanokužeb9slusy*ka,levoho!ba,je10vyhoBůh,po*nášce4.poHosdin11sámjehorozjehodnutí.ze12miplavěčjetuR.Hospo13mapadinsmlouvu.14svojinanasvojima5.tu15Pavěčjekteuvu,smlouslib,*na15posícletikoní,no16stavilprosjedrounalsmlou6.na17ktevu,*svounas Ab17mem,rakovi.sapří18IhuvěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20jinasvo
svojismlounavu.podinpaHosR.mavěčtujenuadihoježujva3teU1.Hospoolejestáhotvář!ci,3modejtehle*uvy,ktečinil,matujte5Pa2.dinasudkyrozúst.jehoho6na*jekyazrasvonajismlouvu.dinpopa7HosR.jevěčtumahosluma,ježebka,Ab3.Potomstvora9vyvoholeho!Ja10sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo11Hos4.jenášsámrozhonujehodtí.mi12zeplasvonajismlouvu.dinpopa13HosR.jevěčtumasmlousvojislib,vu,na*tuje15Pa5.manavěčsícpoprotiní,koleu16ktenovilstas Abnalsjedramem,vu,smlou17na6.rouktehuIkovi.pří18svou*nasavěčjetuR.Hospo19mapadinsmlouvu.20jinasvo
svojismlounavu.podinpaHosR.mavěčtujenuadihoježujva3teU1.Hospoolejestáhotvář!ci,3modejtehle*uvy,ktečinil,matujte5Pa2.dinasudkyrozúst.jehoho6na*jekyazrasvonajismlouvu.dinpopa7HosR.jevěčtumahosluma,ježebka,Ab3.Potomstvora9vyvoholeho!Ja10sy*noba,jeku*poBůh,cedinpo11Hos4.jenášsámrozhonujehodtí.mi12zeplasvonajismlou