OL108

Čtvrtek po 5. neděli postní

Žalm 105

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL108 – Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. – Žalm 105

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář!

2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného!

4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,

6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi.

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Odpověď: Ž 105 (104),8a

Verše: Ž 105 (104)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu