OL108

Čtvrtek po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 1. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * hledejte stále jeho tvář! / 2. Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 3. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného! / 4. Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. / 5. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, / 6. na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi. / R. Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.