OL109

Pátek po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! / 3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly, / 5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo! / 6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc: / 7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu. / R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!