OL109

Pátek po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosne,luR.Mitě,jilo!2poHosdiMi1.luji3tě,Hos*lo,pone,3lo,úne,di4skáchráncezamůj!čišto4tě,podiHosne,R.Mi5tě,jilulo!6ská2.Můj7Bože,usekám,nalo,7nižhu*můj8te,roštínochramá!spá8osy,Hospodu3.Bu9vatvzýležídina,9mužjenesvýchod*achvá9la,svobovyzen.přátel10dubupodiHosne,R.Mi11tě,jilulo!12smrklo4.Ob13pillypadpří13*přeboj,vapříly,14hubosidlao5.vinu15lalyzisvěpod15*ohrotí,smrti.léč16kypodiHosne,R.Mi17tě,jilulo!18vzýjsemvalsvé6.Ve19nitísmuBo*k svépoHos19na,dipoolalmoc:jsemhu20voslyšelsvé7.Ze21tysvavo*můj21hlas,sluhochu.proni22k jeklopodiHosne,R.Mi23tě,jilulo!24
dipoHosne,luR.Mitě,jilo!2poHosdiMi1.luji3tě,Hos*lo,pone,3lo,úne,di4skáchráncezamůj!čišto4tě,podiHosne,R.Mi5tě,jilulo!6lo,nanižMůj2.Bože,7skáte,roští*můjuse7kám,chraosy,má!nohu8spádipona,3.duBuvzý9Hosvatchvážíla,jemuž9letelpřá*a10svýchneodzen.bosvobu10vydupodiHosne,R.Mi11tě,jilulo!12smrklo4.Ob13pillypadpří13*přeboj,vapříly,14hubosidlao5.vinu15lalyzisvěpod15*ohrotí,smrti.léč16kypodiHosne,R.Mi17tě,jilulo!18vzýjsemvalsvé6.Ve19nitísmuBo*k svépoHos19na,dipoolalmoc:jsemhu20voslyšelsvé7.Ze21tysvaprovomůjhlas,21*sluhochu.kloni22k jepodiHosne,R.Mi23tě,jilulo!24
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,dipone,1.luMiji3Hostě,ne,skálo,3podiHos*zatě,cečišchránmůj!4lo,útone,lo!MiR.lu5jiHospoditě,lo,nanižMůj2.Bože,7skáte,roští*můjuse7kám,chraosy,má!nohu8spána,podijeduvzý9Bu3.Hosvatla,a*odsvých9mužžíchválesvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!MiR.lu11jiHospoditě,příboj,pilklo13Ob4.smrpříhubvaly,lypad14pře*lapodsidsvětí,vinuo15o5.lasmrkyti.ohro*zi16lyléčne,lo!MiR.lu17jiHospoditě,vzýjsemvalsvé6.Ve19nitísmuBo*k svépoHos19na,dipoolalmoc:jsemhu20voslyšelsvé7.Ze21tysvaprovomůjhlas,21*sluhochu.kloni22k jene,lo!R.luMiji23Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,dipone,1.luMiji3Hostě,ne,skálo,3podiHos*zatě,cečišchránmůj!4lo,útone,lo!MiR.lu5jiHospoditě,nižsenaukám,Bože,7Můj2.skálo,sy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8huna,jedimužduvzý9Bu3.Hospovata*la,odsvýchle9chvážísvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!MiR.lu11jiHospoditě,příboj,pilklo13Ob4.smrpříhubvaly,lypad14pře*lapodsidsvětí,vinuo15o5.lasmrkyti.ohro*zi16lyléčne,lo!MiR.lu17jiHospoditě,Hosvalvzýpodina,tíssvé19Ve6.jsemnilalovopomoc:Bomu20k své*jsemhušelmůjslyhlas,své7.sva21Zetyhosluklok jechu.vo*22niprone,lo!R.luMiji23Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,ne,lo,Hos*podijitě,3Mi1.lupodiHostě,zatočišmůj!chránceská4ne,úlo,ne,lo!MiR.lu5jiHospoditě,nižsenaukám,Bože,7Můj2.skálo,sy,ospáchranomá!můj*štíte,ro8huna,podijeduvzý9Bu3.Hosvatla,a*odsvých9mužžíchválesvoboduvyzen.přáne10butelne,lo!MiR.lu11jiHospoditě,příboj,pilklo13Ob4.smrpříhubvaly,lypad14pře*lapodsidsvětí,vinuo15o5.lasmrkyti.ohro*zi16lyléčne,lo!MiR.lu17jiHospoditě,Hosvalvzýpodina,tíssvé19Ve6.jsemnilalovopomoc:Bomu20k své*jsemhušelmůjslyhlas,své7.sva21Zetyhosluklok jechu.vo*22niprone,lo!R.luMiji23Hospoditě,
ne,lo!lujiMiR.poHosditě,ne,polo,Hos*jitě,3Mi1.lupodiHosčiště,tomůj!zachránceská4údine,lo,ne,lo!MiR.lu5jiHospoditě,nižsenaukám,Bože,7Můj2.skálo,sy,ospáchranomá!můj*