OL109

Pátek po 5. neděli postní

Žalm 18

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL109 – Miluji tě, Hospodine, má sílo! – Žalm 18

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!

3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen.

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

4. Obklopil mě smrtící příboj, * přepadly mě záhubné přívaly,

5. ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily mě léčky smrti.

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

6. Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc:

7. Ze své svatyně slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu.

R. Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Odpověď: Ž 18 (17),2

Verše: Ž 18 (17)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu