OL11

Pátek po 1. neděli adventní

Pátek po 2. neděli velikonoční

3. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

aloR.světPánjesa.spáje1.Hos2dinpospása,losvět2abál?se*ko3bychhoštipo2.Hos4jedinvožita,ta4hotřásl?kým*předse5bychalosvětR.Pán6jesa.6spádiponano3.Jed7Hosodtompotoužím:žádám7*avatv Hossměl9bych4.apřepo*všechdi9podonovožihota,dnyny10svévalHosbych5.a11žípovyhydipo11nohochrám.jea*pa12natřilalosvětR.Pán13jesa.13spáviu6.14řím,žepoHosdinadímbla14odhových!ži15*v zemipodi7.16v Hosřuj*ný,sebuďna,16silce,srdžívzmu17tvéna!dipodou17v HosfejalosvětR.Pán18jesa.18spá
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*koštitadin4po2.Hosjepřed*ta,kýmho4vožisl?bych5třásespáasa.jeR.Pán6světlodiponano3.Jed7Hosodtompotoužím:žádám7*av Hosvatpo4.bychasměl9přepo*všechdino9dovožihota,dnyny10svédiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlobladímho6.řím,že14viuživ ze*mivých!Hospo14odnadidina,buď7.řuj16v Hospovzmužítvésilný,16se*podiv Hosna!srdce,17fejdouspáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*kotaštihopo2.din4Hosjetřásesl?vota,4žikýmbychpřed*spáasa.jeR.Pán6světlodiponano3.Jed7Hosodtompotoužím:žádám7*av Hosvatpo4.bychasměl9přepo*všechdino9dovožihota,dnyny10svédiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlohoblaodHosřím,že146.dímviumiživých!na14dipo*v zedina,buď7.řuj16v Hospovzmužítvésilný,16se*podiv Hosna!srdce,17fejdouspáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*kotaštihopo2.din4Hosjetřásesl?vota,4žikýmbychpřed*spáasa.jeR.Pán6světlodiponano3.Jed7Hosodtompotoužím:žádám7*adiv Hosponobychsmělpře9a4.vathožisvévota,*9podonydnyvšechdiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlohoblaodHosřím,že146.dímviumiživých!na14dipo*v zena,silbuďný,*sev Hos7.řujdi16pov Hosdoufejpodina!žítvé17vzmuce,srdspáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*kotaštihopo2.din4Hosjetřásesl?vota,4žikýmbychpřed*spáasa.jeR.Pán6světlotoma*podámtoužím:odHos7Jed3.nodinažápodiv Hosponobychsmělpře9a4.vathožisvévota,*9podonydnyvšechdiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlohoblaodHosřím,že146.dímviumiživých!na14dipo*v zena,silbuďný,*sev Hos7.řujdi16pov Hosdoufejpodina!žítvé17vzmuce,srdspáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*kotaštihopo2.din4Hosjetřásesl?vota,4žikýmbychpřed*spáasa.jeR.Pán6světlotoma*podámtoužím:odHos7Jed3.nodinažápodiv Hosponobychsmělpře9a4.vathožisvévota,*9podonydnyvšechdiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlohoblaodHosřím,že146.dímviumiživých!na14dipo*v zebuďsilna,ný,řujdi167.pov Hosfejv Hosce,doupodina!ží*sevzmusrdtvé17spáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlolosvěta1.poHosdin2jesebál?bychspása,2ho*kotaštihopo2.din4Hosjetřásesl?vota,4žikýmbychpřed*spáasa.jeR.Pán6světlotoma*podámtoužím:odHos7Jed3.nodinažápodiv Hosponobychsmělpře9a4.vathožisvévota,*9podonydnyvšechdiponovybychpo11a5.Hosvalžíhojechrám.hyna11patřila*spáasa.jeR.Pán13světlohoblaodHosřím,že146.dímviumiživých!na14dipo*v zebuďsilna,ný,řujdi167.pov Hosfejv Hosce,doupodina!ží*sevzmusrdtvé17spáasa.jeR.Pán18losvět
spáasa.jeR.Pánsvětlo*kohospása,sebychbál?je2podin1.Hosloasvětbychkýmvožipřed*ta,třásesl?jeHos4dinpo2.hoštitaspáasa.jeR.Pán6světlotoma*podámtoužím:odHos7Jed3.nodinažápodiv Hosponobychsmělpře9a4.vathožisvévota,*9podonydnyvšechdiponovybychpo11a5.Hosvalžího