OL110

Sobota po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli! / 2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího. / 4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. / 5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci. / 6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku. / R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem.