OL110

Sobota po 5. neděli postní

ZvětšitZmenšitResetovat

nadmipoR.Hosdebudinpastýřkobdít,jastádem.nad2svýmHosné,poSlyš1.te,po3hatujvo,*zvěsteno3dislovov dávechli!na4hotroosmážIzte:5kně2.ŘeShrokdohoeraten,5ledenadrozptý5*bulil,pastýřbdítnímko6jadem.nad6stásvýmnadmipoR.Hosde7budinpastýřkobdít,7jastádem.8nadsvýmpodinkou3.Vy9HosbosvovybakuJa*a9nějšímocho.z ruho10kydousata11jdou4.PřibuóSinu,naho11řez Hosdoupose12šit*burodobní.dinodi12výchnadmipoR.Hosde13budinpastýřkobdít,13jastádem.14nadsvýmvesedy5.Teh15rozsepanna,v tan15cisejira*za16dustarci.šino16ajichřekním176.Projechuv já17*úsot,vlejiraajim18dostsmutku.jepo18jichnadmipoR.Hosde19budinpastýřkobdít,19jadem.nadstá20svým
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpaspoHosdite,po3Slyš1.né,hatujvo,zvěs*tevonoslo3v dávechli!na4hotroosIzra2.kněŘete:5mážShrorozhoptýlil,le5ekdoten,kojapas*debunad6bdítnímstádem.nadtýř6svýmmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpasJadinkuba3.kouVy9poHosho*a10svobovyšínějho.kyz ru10mocsatna4.jdouPřia11doubusebušitdouřeSi11honu,*ódobvýchrodiní.po12z Hosnodimibdít,HosR.po13budedinnadstásvýmdem.nadkoja14týřpassev tan5.dyTehse15verozdurapanci15*zana,staraci.ji16sešinojichřekním176.Projeraadostsot,17v jáchuú*smutjichku.vleji18jimpojemibdít,HosR.po19budedinnadstásvýmdem.nadkoja20týřpas
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpaspoHosdite,po3Slyš1.né,hatujvo,zvěs*tevonoslo3v dávechli!na4hotroosraeIzlekněte:5Ře2.mážShrodenadbu*lil,nímkdoho5ten,rozptýsvýmstánaddem.jako6bdíttýřpasmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpaskubaJaa*vysvokouHos9Vy3.podinnějkymocšího.10boz ruhonasathojdoua11Při4.doububušitsedouSi11řeó*nu,dobvýchrodiní.po12z Hosnodimibdít,HosR.po13budedinnadstásvýmdem.nadkoja14týřpassev tan5.dyTehse15verozdurapanci15*zana,staraci.ji16sešinov jářeksot,ním17Pro6.jichjejimdostvle*úchu18raasmutku.poji18jichjemibdít,HosR.po19budedinnadstásvýmdem.nadkoja20týřpas
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpasvodinoslovo,poha3Slyš1.te,Hosponé,vechv dátroli!tujteho4zvěs*osnaeIzraleten,ShroŘe2.kněte:máž5nadnímdebdíthoroz5kdolil,bu*ptýstásvýmdem.kopas6jatýřnadmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpaskubaJaa*vysvokouHos9Vy3.podinnějkymocšího.10boz ruhonasathojdoua11Při4.doububušitsedouSi11řeó*nu,dobvýchrodiní.po12z Hosnodimibdít,HosR.po13budedinnadstásvýmdem.nadkoja14týřpasciv tanpanna,sedy15rozTeh5.seveašinostarci.dura16za*jisesot,ú*v jáchunímje17Pro6.řekjichjichpojesmutku.dost18arajijimvlemibdít,HosR.po19budedinnadstásvýmdem.nadkoja20týřpas
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpasdiponovote,po3Slyš1.Hosné,havechtroosv dáli!vo,zvěs*3slohotetujnaeIzraleten,ShroŘe2.kněte:máž5nadnímdebdíthoroz5kdolil,bu*ptýstásvýmdem.kopas6jatýřnadmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpaskubaJaa*vysvokouHos9Vy3.podinnějkymocšího.10boz ruhonasathojdoua11Při4.doububušitsedouSi11řeó*nu,dobvýchrodiní.po12z Hosnodimibdít,HosR.po13budedinnadstásvýmdem.nadkoja14týřpasciv tanpanna,sedy15rozTeh5.seveašinostarci.dura16za*jisesot,ú*v jáchunímje17Pro6.řekjichjichpojesmutku.dost18arajijimvlemibdít,HosR.po19budedinnadstásvýmdem.nadkoja20týřpas
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpasdiponovote,po3Slyš1.Hosné,havechtroosv dáli!vo,zvěs*3slohotetujnaeIzraleten,ShroŘe2.kněte:máž5nadnímdebdíthoroz5kdolil,bu*ptýstásvýmdem.kopas6jatýřnadmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpaskubaJaa*vysvokouHos9Vy3.podinnějkymocšího.10boz ruhořenahoSiónu,abu11Při4.jdousatdouvýchdinoní.dobrodisebu12*šitz Hospodoumibdít,HosR.po13budedinnadstásvýmdem.nadkoja14týřpasciv tanpanna,sedy15rozTeh5.seveašinostarci.dura16za*jisesot,ú*v jáchunímje17Pro6.řekjichjichpojesmutku.dost18arajijimvlemibdít,HosR.po19budedinnadstásvýmdem.nadkoja20týřpas
mibdít,poR.Hosnaddedinbustásvýmnaddem.jako2týřpasdiponovote,po3Slyš1.Hosné,havechtroosv dáli!vo,zvěs*3slohotetujnakdohoten,lelil,rozptýShroe5kněte:máž2.ŘeIzranadsvýmpastýřstádem.nadním6bu*dejakobdítmibdít,HosR.po7budedinnadstásvýmdem.nadkoja8týřpaskubaJaa*vysvokouHos9Vy3.podinnějkymocšího.10boz ruhořenahoSiónu,abu11Při4.jdousatdouvýchdino