OL110

Sobota po 5. neděli postní

Jer 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL110 – Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem. – Jer 31

R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem.

1. Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, * zvěstujte ho na ostrovech v dáli!

2. Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, * bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem.

3. Vykoupí Hospodin Jakuba * a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.

4. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, * těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.

R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem.

5. Tehdy se rozveselí v tanci panna, * zaradují se jinoši a starci.

6. Proměním jejich nářek v jásot, * útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.

R. Hospodin bude nad námi bdít, jako pastýř nad svým stádem.

Odpověď: Jer 31,10d

Verše: Jer 31

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu