OL111

Květná neděle

ZvětšitZmenšitResetovat

můj,žežeR.BoBomůj,pustil?pročo3mnejsimisevšichPos1.va5škle*dí,kdoni,5vihlavou:rty,po6vukydipona,2.„Spohal7Hosna*dí,bohoho7svovylihorád!“chráza8ní,můj,žeBoR.Bo9můj,žepustil?pročo11mnejsismečpsů,kakli3.Ob13ječusvírá.tlu*pazlo14syceruibod4.Pro15milimotatčíhy,no15*spokossvéti.všechhu16nymůj,žeBoR.Bo17můj,žepustil?pročo19mnejsiomůjděv,5.21osemůjšat.olo22su*dine,však,6.Ty23poHos*ko,lo,stůjne23ledaponamoc!spěšpo24mimůj,žeBoR.Bo25můj,žepustil?pročo27mnejsisvýmvětbravy29du7.Buprájménu,otřím29tvémstřed*upro30mážshrochválit.dubu30teHosse8.„Kdo31botechvalho,dipo31na,niz Javte*sla32všichho,tompostva.“boku32vamůj,žeBoR.Bo33můj,žepustil?proč35mnejsio
můj,žežeR.BoBomůj,pustil?pročo3mnejsimisevšichPos1.va5škle*dí,kdoni,5vihlavou:rty,po6vukydipona,2.„Spohal7Hosna*dí,bohoho7svovylihorád!“chráza8ní,můj,žeBoR.Bo9můj,žepustil?pročo11mnejsismečpsů,kakli3.Ob13ječusvírá.tlu*pazlo14syceruibod4.Pro15milimotatčíhy,no15*spokossvéti.všechhu16nymůj,žeBoR.Bo17můj,žepustil?pročo19mnejsiomůjděv,5.21osemůjšat.olo22su*dine,však,6.Ty23poHos*ko,lo,stůjne23ledaponamoc!spěšpo24mimůj,žeBoR.Bo25můj,žepustil?pročo27mnejsibrasvýmtřím7.duBuvy29větprástředshro*uprotvémojmé29nu,chvádulit.30mážbupoHosdina,se8.bo31„Kdotevšichniho,techval31ho,vte*slatompovastva.“kuz Ja32bomůj,žeBoR.Bo33můj,žepustil?proč35mnejsio
můj,žežeR.BoBomůj,pustil?pročo3mnejsimisevšichPos1.va5škle*dí,kdoni,5vihlavou:rty,po6vukydipona,2.„Spohal7Hosna*dí,bohoho7svovylihorád!“chráza8ní,můj,žeBoR.Bo9můj,žepustil?pročo11mnejsismečpsů,kakli3.Ob13ječusvírá.tlu*pazlo14synoceihy,libod15Pro4.rumisvékosnyti.čítat16spo*humovšechmůj,žeBoR.Bo17můj,žepustil?pročo19mnejsiomůjděv,5.21osemůjšat.olo22su*stůjdaneleko,však,Hosne,23Ty6.diponamipomoc!*24spěšlo,pomůj,žeBoR.Bo25můj,žepustil?pročo27mnejsibrasvýmtřím7.duBuvy29větprástředshro*uprotvémojmé29nu,chvádulit.30mážbupoHosdina,se8.bo31„Kdotevšichniho,techval31ho,vte*slatompovastva.“kuz Ja32bomůj,žeBoR.Bo33můj,žepustil?proč35mnejsio
mneopročjsipustil?žemůj,R.Božemůj,Bokdoni,dí,vivavšich5Pos1.misehlavuvou:*rty,6šklekypona,dihohal7„Spo2.poHosnachrání,holirád!“svobodí,7vyhoza*omnejsipročpustil?žemůj,9BoR.žemůj,Bokapsů,tlu*smečpa3.kliObču13jesvírá.syzlo14noceihy,libod15Pro4.rumisvékosnyti.čítat16spo*humovšechomnejsipročpustil?žemůj,17BoR.žemůj,Bosuloo*děv,můjšat.seo215.omůjstůjdaneleko,však,Hosne,23Ty6.diponamipomoc!*24spěšlo,pomůj,žeBoR.Bo25můj,žepustil?pročo27mnejsibrasvýmtřím7.duBuvy29větprástředshro*uprotvémojmé29nu,chvádulit.30mážbuna,chvalpoditeho,sebo31„Kdo8.Hostevapokubotomstva.“vteho,všich32sla*z Janimneopročjsipustil?žemůj,33BoR.žemůj,Bo
mneopročjsipustil?žemůj,R.Božemůj,Bokdoni,dí,vivavšich5Pos1.misehlavuvou:*rty,6šklekypona,dihohal7„Spo2.poHosnachrání,holirád!“svobodí,7vyhoza*omnejsipročpustil?žemůj,9BoR.žemůj,Bosmečpsů,kakli3.Ob13ječusvírá.tlu*pazlo14synoceihy,libod15Pro4.rumisvékosnyti.čítat16spo*humovšechomnejsipročpustil?žemůj,17BoR.žemůj,Bosuloo*děv,můjšat.seo215.omůjstůjdaneleko,však,Hosne,23Ty6.diponamipomoc!*24spěšlo,poomnejsipročpustil?žemůj,25BoR.žemůj,Bootvémtřímjménu,vyprá29Bu7.dusvýmbravětchvábudulit.středshromáž30upro*na,chvalpoditeho,sebo31„Kdo8.Hostevapokubotomstva.“vteho,všich32sla*z Janimneopročjsipustil?žemůj,33BoR.žemůj,Bo
mneopročjsipustil?žemůj,R.Božemůj,Bokdoni,dí,vivavšich5Pos1.misehlavuvou:*rty,6šklekypona,dihohal7„Spo2.poHosnachrání,holirád!“svobodí,7vyhoza*omnejsipročpustil?žemůj,9BoR.žemůj,Bosmečpsů,kakli3.Ob13ječusvírá.tlu*pazlo14synoceihy,libod15Pro4.rumisvékosnyti.čítat16spo*humovšechomnejsipročpustil?žemůj,17BoR.žemůj,Bosuloo*děv,můjšat.seo215.omůjstůj