OL111

Květná neděle

Žalm 22

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL111 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? – Žalm 22

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou:

2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá.

4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti.

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat.

6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc!

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit.

8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?

Odpověď: Ž 22 (21),2a

Verše: Ž 22 (21)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu