OL111

Květná neděle

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou: / 2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá. / 4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti. / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. / 6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou: / 2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá. / 4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti. / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. / 6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou: / 2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá. / 4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti. / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. / 6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou: / 2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá. / 4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti. / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. / 6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 1. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou: / 2. „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, máli ho rád!“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 3. Obkličuje mě smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá. / 4. Probodli mi ruce i nohy, * spočítat mohu všechny své kosti. / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 5. Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. / 6. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? / 7. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 8. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.“ / R. Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?