OL112

Pondělí Svatého týdne

Žalm 27

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL112 – Hospodin je mé světlo a má spása. – Žalm 27

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

3. Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, * moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

4. I když se proti mně utáboří vojsko, (+) nevyděsí se mé srdce, * když proti mně vypukne válka, (+) jsem pln důvěry.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

5. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina * v zemi živých!

6. Důvěřuj v Hospodina, buď silný, * ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

Odpověď: Ž 27 (26),1a

Verše: Ž 27 (26)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu