OL112

Pondělí Svatého týdne

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8atočína3.Když9úhryzbyličinzlo9aci,ji*mopro9lo,tepřáci10tivanekleasají.10klotasvětjeloR.Hos11dinposa.spá12atimněkdyž4.I13prosevojsko,uří13bosene(+)13vykdyž*protisrd13ce,ka,vál(+)vymně14nepukry.plnjsem14světjeloR.Hos15dinposa.spá16avidímřím,5.17užediponaHoshobla17odvých!*v ze18žimipodi6.19v Hosřujný,na,19buďsilsrdtvéce,vzmu20se*žídipona!fejdou20v HossvětjeloR.Hos21dinposa.spá22a
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8ačítozlo9na3.Kdyžúlihryzci,čin9byaprojitiv9*molo,teklocia10nepřáklesají.ta10asvětjeloR.Hos11dinposa.spá12amnětiuse13když4.Ipro(+)sko,nebo13vojřísrdce,13vysenepukválkdyž*pro14tivymněry.ka,(+)14plnjsemsvětjeloR.Hos15dinposa.spá16abladímho5.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*na,dibuď6.řuj19pov Hosžívzmutvésil19sený,*pov Hosdina!srdce,20fejdousvětjeloR.Hos21dinposa.spá22a
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.polodin7světjeci,zločinabyúKdyž3.načíto9jiprotivcia9hryzlilo,mo*akletají.sate10nepřáklospáasa.HosR.polodin11světjebouříkdyžse13I4.timněprosesko,(+)13vojvynevytimněpukce,13srdkdyž*proplnry.válka,14nejsem(+)spáasa.HosR.polodin15světjebladímho5.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*na,dibuď6.řuj19pov Hosžívzmutvésil19sený,*pov Hosdina!srdce,20fejdouspáasa.poHosR.din21světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.polodin7světjeci,zločinabyúKdyž3.načíto9tivjiproci9*hryzlilo,moakletají.sapřáte10aneklospáasa.HosR.polodin11světjebouříkdyžse13I4.timněprosesko,(+)13vojvynevytimněpukce,13srdkdyž*proplnry.válka,14nejsem(+)spáasa.HosR.polodin15světjebladímho5.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos196.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.poHosR.din21světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.polodin7světjeačinci,byhryzú9Když3.načízlotoprotivcia9jilimo*lo,akletají.sate10nepřáklospáasa.HosR.polodin11světjeříbovojsko,sepro13I4.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy13(+)neseplnjsem(+)ry.pukne14mněvyka,válspáasa.HosR.polodin15světjebladímho5.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos196.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.poHosR.din21světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.polodin7světjeačinci,byhryzú9Když3.načízlotoprotivcia9jilimo*lo,akletají.sate10nepřáklospáasa.HosR.polodin11světjeříbovojsko,sepro13I4.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy13(+)neseplnjsem(+)ry.pukne14mněvyka,válspáasa.HosR.polodin15světjebladímho5.řím,že17viumiživých!Hosodpo17nav zedi*silna,buďný,řujv Hos196.podifejv Hosdoupodina!vzmuží20*sesrdce,tvéspáasa.poHosR.din21světjelo
spáasa.podinHosR.losvětjeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.polodin7světjeačinci,byhryzú9Když3.načízlotoprotivcia9jilimo*lo,akletají.sate10nepřáklospáasa.HosR.polodin11světjeříbovojsko,sepro13I4.kdyžmněutice,srdtikdyž*provy13(+)neseplnjsem(+)ry.pukne14mněvyka,válspáasa.HosR.polodin15světjena*v zeodpodiHosvých!žimiviřím,že5.uhodímbla17buďsilsený,*řujv Hos196.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé20vzmuce,srdspáasa.poHosR.din21světjelo