OL114

Středa Svatého týdne

Žalm 69

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL114 – Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! – Žalm 69

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.

2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým.

3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl,

5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel.

6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!

9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

Odpověď: Ž 69 (68),14c

Verše: Ž 69 (68)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu