OL114

Středa Svatého týdne

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbranůmsvécizin5*sycem,známým.mat6nekyvujeboť3.Ne7stratvůjprodům,hor7vostliuráž8da*panaují.žetěch,ky8kdone,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livelasrd4.tuPopa11mizlochřadtonu,ace,11prokdobujsem,12kal*čežea(+)lemítde12cit,sounebyl,kdoni12tubykdokal5.če13jsem,lenipo13*ašil,nanešel.hoko14jsempodokrmumi6.Žluč15lidapona*a16niv žíztem.ji16ocline,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18livevitBožíPís7.bu19duslajebitleno,jmé19*vechvávemly.dubu20zpěto,siudom218.Utedujterase;božá21aci,civ srdvy,křej22o*poteBoteha!hlekdo22slydinšíboť9.Ne23poHospohrchu23*neky,vězni.svý24mine,dipoR.Vy25Hosmě,slyšlásce!svéve26live
ne,dipoR.Vymě,Hosslyšlásce!svéve2liveže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbra*synůmci5cem,zinznánemým.své6kymatjevuhor7boť3.Nestrapa*dům,tvůjdavostli7prorážkynau8žeují.kdotěch,8ne,dipoR.Vy9Hosmě,slyšlásce!vesvé10livelasrd4.tuPopa11mizlochřadtonu,ace,11prokdobujsem,12kal*čežea(+)lemítde12cit,sounebyl,kdoni12tubykdokal5.če13jsem,lenipo13*ašil,nanešel.hoko14jsempodokrmumi6.Žluč15lidapona*a16niv žíztem.ji16ocline,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18livevitBožíPís7.bu19duslajebitleno,jmé19*vechvávemly.dubu20zpěto,siudom218.Utedujterase;božá21aci,civ srdvy,křej22o*poteBoteha!hlekdo22slydinšíboť9.Ne23poHospohrchu23*neky,vězni.svý24mine,dipoR.Vy25Hosmě,slyšlásce!svéve26live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2liže,jsemte1.Pro3Bobe,*popu,hašelsná3tupomoulatvář.pona4kryjsemse2.Svým5staltrůmbra*synůmci5cem,zinznánemým.své6kymathorjelivostboť3.7Nevustranadům,7tvůjproda*paužekdojí.ráž8ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10lilasrd4.tuPopa11mizlonu,če*kala11ce,tochřadprosoudemítcit,že12jsem,bukdonekdotubyl,a12(+)nilepošil,če5.kal13jsem,kdobynejsemnašel.a*le14nikohomupokr*v žízanimi6.da15Žlučdolioclitem.na16jipone,dipoR.Vy17Hosmě,slyšlásce!vesvé18livežíjméBono,bu19Pís7.sladuvitvemchvázpěly.lebit20ve*bujedužáuboaci,domte21U8.to,siteokřejv srddujte21rapo*se;Boteha!vy,22cihlekdošíchuslyky,Hosboť23Ne9.dinpovězmini.ne*po24hrsvýne,dipoR.Vy25Hosmě,slyšlásce!svéve26live
vene,svédislyšR.Vypomě,Hoslásce!ve2lisnájsemšelPro1.teže,3be,Bolamoukrypotvář.pu,po*tupona3hacisezincem,Svým2.bra5jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy6matsvéhorjelivostboť3.7Nevustranadům,7tvůjproda*paužekdojí.ráž8ukytěch,vene,disvéslyšR.Vy9poHosmě,ce!lásve10lilasrd4.tuPopa11mizlonu,če*kala11ce,tochřadprosoudemítcit,že12jsem,bukdonekdotubyl,a12(+)nilepošil,če5.kal13jsem,kdobynejsemnašel.a*le14nikohomupokr*v žízanimi6.da15Žlučdolioclitem.na16jipovene,disvéslyšR.Vy17poHosmě,ce!lásve18ližíjméBono,bu19Pís7.sladuvitvemchvázpěly.lebit20ve*bujedužáuboaci,domte21U8.to,siteokřejv srddujte21rapo*se;Boteha!vy,22cihlekdošíchuslyky,Hosboť23Ne9.dinpovězmini.ne*po24hrsvývene,disvéslyšR.Vy25poHosmě,ce!lásve26li
lilássvévece!mě,slyšHospoVyR.vedine,šelposnátupu,tebe,3Pro1.že,jsemBomoulakrytvář.po*hana4pocisezincem,Svým2.bra5jsemtrůmstalnekymým.znánům*sy6matsvévosthorlidům,protvůjboťstra7Ne3.jevukdokytěch,jí.užena*daparáž8ulilássvévece!slyšmě,Hospo9VyR.ne,vedice,asrdtopropazlo11Po4.tulamikdobudenu,če*11chřadjsem,žekaltunenikdobyl,cit,12