OL114

Středa Svatého týdne

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl, / 5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel. / 6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / 8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl, / 5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel. / 6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / 8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl, / 5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel. / 6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / 8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl, / 5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel. / 6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / 8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 1. Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář. / 2. Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým. / 3. Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 4. Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, * čekal jsem, že někdo bude mít soucit, (+) ale nikdo tu nebyl, / 5. čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel. / 6. Žluč mi dali do pokrmu * a v žízni mě napojili octem. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce! / 7. Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály. / 8. Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! / 9. Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni. / R. Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!