OL115

Zelený čtvrtek, svěcení olejů

Při svěcení kněží a biskupů

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL115 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,

2. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

4. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu