OL115

Zelený čtvrtek, svěcení olejů

Při svěcení kněží a biskupů

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmiDavile1.Na3jsemzlžebka,svéda,3sluhosvýmhoma*po4jsemzaljem,lesva4otýmžídr2.pev5ho*i5rukaje.lusi6pohovatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.los8milása9nostvěr3.prodouzet,hoka9buhutjmé*ve10zmomémnula.je10hovat:vzýTybu114.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi11ospásy.laská12vatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchviDada,Na1.lezl3jsemka,*mapozalhosvé3žebsluotýmjem,lejsemho4svasvýmrukapev2.5hodržísilupoje.i*6hovatzpíchciNaR.7kymilosvýchtech.Hoso8nodipokaholásvěr93.anostve*zet,nujmédoubu9projehola.zmo10mémhutvat:vzýTybu114.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi11ospásy.laská12HospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchviDada,Na1.lezl3jsemka,*mapozalhosvé3žebsluotýmjem,lejsemho4svasvýmrukapev2.5hodržísilupoje.i*6hovatzpíchciNaR.7kymilosvýchtech.Hoso8nodipokaholásvěr93.anostjménuve*mémbudoupro9zet,hola.zmohut10jeTyvat:jsimůj4.bu11Onvzýdespálasy.tec,můj*11oBůhaskáHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchviDada,Na1.lezl3jsemka,*mapozalhosvé3žebsluotýmjem,lejsemho4svasvýmrukapev2.5hodržísilupoje.i*6hovatzpíchciNaR.7kymilosvýchtech.Hoso8nodipodouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskáHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchviDada,Na1.lezl3jsemka,*mapozalhosvé3žebsluotýmjem,lejsemho4svasvýmrukapev2.5hodržísilupoje.i*6hovatzpíchciNaR.7kymilosvýchtech.Hoso8nodipodouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskáHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovathoda,slusvéžebka,jsemNa1.lezlvi3Daotýmsvalejem,zalmajsem4po*svýmhohopo*isiluje.drží5pev2.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí7NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskávýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovathoda,slusvéžebka,jsemNa1.lezlvi3Daotýmsvalejem,zalmajsem4po*svýmhohopo*isiluje.drží5pev2.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí7NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskávýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovathoda,slusvéžebka,jsemNa1.lezlvi3Daotýmsvalejem,zalmajsem4po*svýmhohopo*isiluje.drží5pev2.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí7NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskávýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovathoda,slusvéžebka,jsemNa1.lezlvi3Daotýmsvalejem,zalmajsem4po*svýmhohopo*isiluje.drží5pev2.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí7NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr3.9akaláshojela.jménumém10ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude11On4.vat:vzýspásy.můj*Bůha12laskávýchmidinolostech.kychcizpí13NaR.Hospovato

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu