OL116

Zelený čtvrtek

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL116 – Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. – Žalm 116

R. Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy.

1. Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

2. Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

R. Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy.

3. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

4. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

R. Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy.

5. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.

6. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.

R. Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy.

Odpověď: Srov. 1 Kor 10,16

Verše: Ž 116 (115)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu