OL116

Zelený čtvrtek

ZvětšitZmenšitResetovat

spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5pospojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krjev Hosho3.Dra7cenovýchčíchdipo7nozbožných.*smrt8hojesynník,tvétvůj4.Jsem9žebsluzal*rozžebslu9ce,nipouta.mojsi10jespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.večenstvím11Krběťků,Při5.nesu12tioa*budupoHos12dine,jméno.vatvzý13tvésliby6.Spl14svéním*vešpředHos14dinupolihodem.rýmke15jespojeleKaR.lich16žehpotoKrisvy.vestvímčen16Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krdiponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtsynník,tvétvůj4.Jsem9žebsluzal*rozžebslu9ce,nipouta.mojsi10jespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.večenstvím11Krběťků,Při5.nesu12tioa*budupoHos12dine,jméno.vatvzý13tvépobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjespojeleKaR.lich16žehpotoKrisvy.vestvímčen16Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krpov Hosdi3.hoDracen7jehozbožsmrt*jených.výcho7nočíchsynník,tvétvůj4.Jsem9žebsluzal*rozžebslu9ce,nipouta.mojsi10jespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.večenstvím11Krků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjespojeleKaR.lich16žehpotoKrisvy.vestvímčen16Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krpov Hosdi3.hoDracen7jehozbožsmrt*jených.výcho7nočíchslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimospojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.večenstvím11Krků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjespojeleKaR.lich16žehpotoKrisvy.vestvímčen16Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krpov Hosdi3.hoDracen7jehozbožsmrt*jených.výcho7nočíchslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimospojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.večenstvím11Krků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjespojeleKaR.lich16žehpotoKrisvy.vestvímčen16Kr
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespolepotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejediponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimoKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich11KaR.spolejeků,Hospodine,nesu12Při5.otiběťjmétvéno.a*bu13vatduvzýpobyHosdinusvé14ním6.Splslilihodem.před*veš15kerýmjeKrisvečenKrstvímtovy.požeh16KaR.lichjespole
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespolepotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejediponovýchhocen7Dra3.v Hosjehojezbožných.očích7*smrtslutvésynžebnice,slutvůj9Jsem4.ník,žebpoujeta.roz*10zaljsimoKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich11KaR.spolejeků,Hos