OL117

Velký pátek

ZvětšitZmenšitResetovat

kourutvýchOtR.če,dosvéchaho.roupo2dučímkám,HosK to1.se3usemnejzadine,3po(+)*vyky,svobenhan3navedlispravý!mě,boď4jsisvěřutvých2.Do5kouruducha,svéji5hověrBodi6po*Hosne,svobovydíš.tyže,6kourutvýchOt7doR.če,svéchaho.porou8dučímtemnoune9ni3.Všichpřájí, +soupoohu9vrsmích,nadůmsepro9jsemznámým,po9svýmstrachzhlédne,*kdo10kuvendemnou.pr10přecház pajsem4.Vy11padlbychkobylti,11jajsembendotev,mr11*pohrnmuci.biroz12kourutvýchOt13doR.če,svéchaho.porou14dučímdine,však,5.15poHosfám,v te15doubemůjjsiBůh!říkám:16*Tyrutvéce,Můj6.o17vesudjeciz momýchboď18svo*vypřánetel!hlavú18níchkourutvýchOt19doR.če,svéchaho.roupo20dučímkažu7.Svou21noutvářjasku,žebsvé21slumusvou22*zachraňtí.nos22tovslibuďteate8.Vzmuž23sespokdoni,nasrd23*všichtí,poHosna.di24natekourutvýchOt25doR.če,svéchaho.roupo26dučím
roupočímkouče,R.Otrutvýchdoho.své2chadukám,1.K to3use(+)nejpoHos3ne,dinabenky,zasem3hanvedjsispralivý!vy*svoboď4mě,jiřusvéhotvých2.ru5Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos5svovybodíš.Bo6tyže,roupočímkouče,R.Ot7tvýchrudoho.du8chasvétemnoune9ni3.Všichpřásesoudůmpovr9ohují, +strachposvýmjsempro9nasmích,kuvenzná9mým,*kdodepřechámnou.ne,zhléd10prti,ja4.paVydl11z pajsempo*tev,dokobych11mrbylhrnmuci.jsem12benbirozroupočímkouče,R.Ot13tvýchrudoho.du14chasvédipo5.15však,Hosdoufám,ne,15bev temůjjsiBůh!říkám:16*Tyrutvéce,Můj6.o17vesudjeciz momýchboď18svo*vypřánetel!hlavú18níchkourutvýchOt19doR.če,svéchaho.roupo20dučímkažu7.Svou21noutvářjasku,žebsvé21slumutovsliností.chraň*za22svousrdtebuďnatí,Vzmuž8.tese23ani,*všich24spokdodipona.nate24HoskourutvýchOt25doR.če,svéchaho.roupo26dučím
roupočímkouče,R.Otrutvýchdoho.své2chadukám,HosK to1.se3unejsemdipo3(+)ne,ky,vy*svozahan3nabenvedlispravý!mě,boď4jsijiřusvéhotvých2.ru5Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos5svovybodíš.Bo6tyže,roupočímkouče,R.Ot7tvýchrudoho.du8chasvéomnouponine9Všich3.tepřáprodůmjsemsmích,hují, +9vrsesoumým,kdo*znápona9svýmstrachchápřeprdemnou.ku10venne,zhlédjati,kopadl11Vy4.z pajsemdoben*pobylbychmr11tev,hrnmuci.jsemroz12biroupočímkouče,R.Ot13tvýchrudoho.du14chasvéne,v tebe5.však,Hos15podimůjjsiBůh!doufám,15Tykám:*řírutvéce,Můj6.o17vesudjeciz momýchboď18svo*vypřánetel!hlavú18níchkourutvýchOt19doR.če,svéchaho.roupo20dučímkažu7.Svou21noutvářjasku,žebsvé21slumutovsliností.chraň*za22svounatí,srdtevšich*ni,sete23Vzmuž8.buďapoHosnadina.spo24kdoteroupočímkouče,R.Ot25tvýchrudoho.du26svécha
roupočímkouče,R.Otrutvýchdoho.své2chaduHoskám,pose3K to1.uzahansembenne,(+)3dinejsprajsimě,vedlivý!ky,3nasvoboď*vyjiřusvéhotvých2.ru5Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos5svovybodíš.Bo6tyže,roupočímkouče,R.Ot7tvýchrudoho.du8chasvémnouo3.niVšichne9tepřádůmsejsemvrhu9pojí, +sousvýmznástrachmým,smích,9proponachápřeprdemnou.venne,10kdo*zhlédkujati,kopadl11Vy4.z pajsemdoben*pobylbychmr11tev,hrnmuci.jsemroz12biroupočímkouče,R.Ot13tvýchrudoho.du14chasvéne,v tebe5.však,Hos15podimůjjsiBůh!doufám,15Tykám:*řívy*ce,svoboď6.oMůjsudje17rutvéveneníchhlavpřátel!z moci18úmýchkourutvýchOt19doR.če,svéchaho.roupo20dučímsvékažmuSvou7.jas21utvářnouslisvoutovností.ku,služebchraň*21zavšichtí,na*srdni,kdotese23Vzmuž8.buďateponaHosdina.24spoteroupočímkouče,R.Ot25tvýchrudoho.du26svécha
chasvéčímduho.če,dotvýchR.OtporuroukoudiHospone,(+)uK to1.sekám,3nahanbenky,nej3zasemvedjsispralivý!vy*svoboď4mě,hodujisvécha,tvýchrukou5Do2.řusvěvyže,tydíš.svobodine,6Hos*poBověrchasvéčímduho.če,dotvých7OtR.porourukouopomnouvrnine9Všich3.tepřásmích,jsempronají, +sou9hudůmsemým,kdo*venstrachpoznásvým9přechádemnou.kuzhléd10prne,koti,jabylbychpadljsem11Vy4.z pamubihrnci.*tev,po11mrjsemrozdobenchasvéčímduho.če,dotvých13OtR.porourukoune,v tebe5.však,Hos15podimůjjsiBůh!doufám,15Tykám:*říce,ru*vysvooMůj6.sudtvé17vejeníchneúhlavpřátel!z mo18boďmýchcichasvéroučímduho.doče,tvých19OtR.porukouslumusvéžebku,Svou7.jasnoutvář21ukažtovsliností.chraň*za22svounatí,srdtevšich*ni,sete23Vzmuž8.buďapoHosnadina.spo24kdotechasvéčímduho.če,dotvých25OtR.porou