OL117

Velký pátek

Žalm 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL117 – Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. – Žalm 31

R. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!

2. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

R. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

3. Všichni nepřátelé mnou opovrhují, + sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým, * kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.

4. Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev, * podoben jsem rozbitému hrnci.

R. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

5. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh!

6. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

R. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

7. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností.

8. Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

R. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého.

Odpověď: Lk 23,46

Verše: Ž 31 (30)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu