OL118

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (1. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobduše,1.Ve2leb,*poHosHos2dina!pože,jsine,diBo3můjliveký!nad3ruvzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčjijsipřiá9ce4.Onemnad*tem,hokrylja9šakovolydy.rami10nustaPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovstéváškatme5.Pra12nůmplyv poto12*kteky,rahomi.menou13zinebesPo6.délnich14hnízšvivíchvěttvo,ptac14*veseň.říto15svouPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovvlažuješZe7.svýchko17morzasysery,ho*ze17hola.dyplo18tvétrá8.19růstvášlinám*bydopro19tek,byčlonýmku.žiu20tečPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.a21tvářobnovtvála,9.Jak22jsoučet*noVšechHos22dine!počiunil,moudjsi23řetvého10.ze24pljeleb,tvor24*Vestva.na!dipodu25Hosše,Pacha,ne,R.Sešli26duhosvézenostmě.oba26tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobpoše,Hosdina!Ve1.leb,2duBomůjže,di3po*Hosne,liveruký!nadjsi3vzneašenos4leb2.Vesvě*děl,tlemnos4osespláškotěm.seha5jalíšPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčpřijikryl4.ceOá9jsinemhora*nadkojaša9tem,volydy.stami10nuPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovstéváškatme5.Pra12nůmplyv poto12*kteky,rahomi.menou13zinebesPo6.délnich14hnízšvivíchvěttvo,ptac14*veseň.říto15svouPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovvlažuješZe7.svýchko17morzasysery,ho17*zehola.plo18tvédydoprobytek,růst19váš8.tránýmčlotečku.námli20by*žiuPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.a21tvářobnovtvála,9.Jak22jsoučet*noVšechHos22dine!počiunil,moudjsi23řetvortvéhostva.je24ze10.plpoše,Hosdina!25leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli26duhosvézenostmě.oba26tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovnažiljejíchmi3.jsi7Zelozakozakla7*nedech,ky.na8věčpřijikryl4.ceOá9jsinemhora*nadkojaša9tem,volydy.stami10nuPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovkatv postétoky,nůmme12Pra5.vášhozirami.kte*13plynoumeptacbestvo,délnich14Po6.hnízneřísvouseň.víchvět15ve*tošviPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovješhožury,svýchko17Ze7.zamorvlahodytvéla.sesy18ze*plodoprobytek,růst19váš8.tránýmčlotečku.námli20by*žiuPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.a21tvářobnovHosla,dipone!četJak9.22tvájsouuřenil,čino*Všech23jsimoudtvortvéhostva.je24ze10.plpoše,Hosdina!25leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli26duhosvézenostmě.oba26tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.atvářnovobna!dipo*Hospoleb,1.2Veše,Hosdurunadký!velimůj3dine,že,jsiBosesnosoděl,nos4Ve2.lebvznešeaplášjakotěm.setlem5svě*líšhaPacha,ne,R.Sešli6duhosvézenostmě.a6tvářobnovjíchnajekladech,mijsiza7Ze3.žillověčky.zako8ne*najakokrylšatem,ánem9O4.cejipřijsivonulydy.raho10nad*stamiPacha,ne,R.Sešli11duhosvézenostmě.a11tvářobnovkatv postétoky,nůmme12Pra5.vášhozirami.kte*13plynoumeptacbestvo,délnich14Po6.hnízneřísvouseň.víchvět15ve*tošviPacha,ne,R.Sešli16duhosvézenostmě.a16tvářobnovješhožury,svýchko17Ze7.zamorvlahodytvéla.sesy18ze*plotek,bybydo*lirůstváš198.protráčlonýmku.námu20tečžiPacha,ne,R.Sešli21duhosvézenostmě.a21tvářobnovHosla,dipone!četJak9.22tvájsouuřenil,čino*Všech23jsimoudtvortvéhostva.je24ze10.plpoše,Hosdina!25leb,*VeduPacha,ne,R.Sešli26duhosvézenostmě.oba26tvářnov
Pacha,ne,liR.Sešduhosvézenostmě.a