OL118

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (1. čtení)

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL118 – Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. – Žalm 104

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký!

2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky.

4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami.

6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

7. Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého díla.

8. Dáváš růst trávě pro dobytek, * bylinám užitečným člověku.

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

9. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil,

10. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina!

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.

Odpověď: Srov. Ž 104 (103),30

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu