OL118

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (1. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky. / 4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami. / 6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého díla. / 8. Dáváš růst trávě pro dobytek, * bylinám užitečným člověku. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 9. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 10. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky. / 4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami. / 6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého díla. / 8. Dáváš růst trávě pro dobytek, * bylinám užitečným člověku. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 9. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 10. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky. / 4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami. / 6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého díla. / 8. Dáváš růst trávě pro dobytek, * bylinám užitečným člověku. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 9. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 10. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký! / 2. Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 3. Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky. / 4. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 5. Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami. / 6. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 7. Ze svých komor zavlažuješ hory, * země se sytí plody tvého díla. / 8. Dáváš růst trávě pro dobytek, * bylinám užitečným člověku. / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. / 9. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, / 10. země je plná tvého tvorstva. * Veleb, má duše, Hospodina! / R. Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země.