OL119

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (1. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiR.Zepljelosti.nomivyvoslopo1.Hos2nodilehli*spojevoné,2správjeholo.je3cedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodipoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyvzniklavemho3.Je7slohojechembene7*desa,jichstup.ústvše8jechennushrjemo9stva4.Vodří*dochu,koja9doceáony.drží10slépoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivydu,jeze5.Bla12ropoHosjedin,Bohož12hemsivy*zeblali13ktedu,jemasvůjtek.lilvo13zapodin,Hosbe6.Z ne14žíshlítelsmrky.*vi15nyvšechpoHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivyhlívyžíše7.Na17šedu*sámonHos17dina,pomocapoštít.naje18šenás,Hosnaspo198.nečilosrmidenství,di19potvéne,v tebe.dou*jakme20poHosdiR.Ze21pljelosti.no21mivy
poHosdiR.Zepljelosti.nomivyvoslojeHos1.povo2dinolijesprávné,2leh*spoholo.ce3jedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodipoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyvzniklavemho3.Je7slohojechembene7*desa,jichstup.ústvše8jechennushrjemo9stva4.Vodří*dochu,koja9doceáony.drží10slépoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivydu,jeze5.Bla12ropoHosjedin,Bohož12hemsivy*zeblali13ktedu,jemasvůjtek.lilvo13zapodin,Hosbe6.Z ne14žíshlítelsmrky.*vi15nyvšechpoHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivyhlívyžíše7.Na17šedu*sámonHos17dina,pomocapoštít.naje18šenás,Hosnaspo198.nečilosrmidenství,di19potvéne,v tebe.dou*jakme20poHosdiR.Ze21pljelosti.no21mivy
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodivymidinolosti.jepl6ZeR.poHosneklabesa,Je3.ho7slovemvznivšeústchenje8chem*dehostup.je8jichnushrjemo9stva4.Vodří*dochu,koja9doceáony.drží10slévymidinolosti.jepl11ZeR.poHosBohožhemjeze12Bla5.jedu,roktedu,podin,12Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy13sililvopodin,Hosbe6.Z ne14žíshlítelsmrky.*vi15nyvšechvymidinolosti.jepl16ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše17Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje18naHosnás,po8.spo19činanesrlodenství,dine,19mitvév tebe.dou*jakme20vymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosbesa,nede*klachemhoslo7Je3.vznivemjichjestup.hoúst8jechenvšekodojejachu,stvamoří9Vod4.nushrceoány.*dodr10sléžívymidinolosti.jepl11ZeR.poHosBohožhemjeze12Bla5.jedu,roktedu,podin,12Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy13sililvopodin,Hosbe6.Z ne14žíshlítelsmrky.*vi15nyvšechvymidinolosti.jepl16ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše17Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje18nadipone,Hostvéčispo8.ne19nás,namev tedoube.losr19miství,jak*denvymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosbesa,nede*klachemhoslo7Je3.vznivemjichjestup.hoúst8jechenvšekodojejachu,stvamoří9Vod4.nushrceoány.*dodr10sléžívymidinolosti.jepl11ZeR.poHosBohožhemjeze12Bla5.jedu,roktedu,podin,12Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy13sililvopodin,Hosbe6.Z ne14žíshlítelsmrky.*vi15nyvšechvymidinolosti.jepl16ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše17Na7.vyšemocšepoaštít.on*sámje18napodiHosne,8.spočine19nanás,mev tedoube.milosr19tvédenství,jak*vymidinolosti.jepl21ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosbe