OL119

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (1. čtení)

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL119 – Země je plná Hospodinovy milosti. – Žalm 33

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

3. Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup.

4. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

5. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

6. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

7. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

8. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

Odpověď: Ž 33 (32),5b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu