OL12

Sobota po 1. neděli adventní

5. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály. / 2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány. / 4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. / 5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry. / 6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi. / R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.