OL12

Sobota po 1. neděli adventní

5. neděle v mezidobí B

Žalm 147

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL12 – Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. – Žalm 147

R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, (+) zaslouží si chvály.

2. Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele.

R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

3. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a obvazuje jejich rány.

4. Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem.

R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

5. Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry.

6. Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi.

R. Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

Odpověď: Srov. Ž 147 (146),3a

Verše: Ž 147 (146)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu