OL12

Sobota po 1. neděli adventní

5. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

na,dipoChvalR.teHosvudrajekte2uzsrdce.ty,3pujimžna,dineChval1.teHos5po*orý,jeboť5dobBohoha,tevuj6šena(+)lý,zaboťne6mijechvály.žíslou6sidujebupo2.Hos7dinmažďujeruJe7*shrolém,zaraez Izle.rozptý8lena,dipoChval9HosR.tejevudrakte10uzce.srdty,11pujimžty,jimždra3.Uz13jevua*ce,vaobpu13srdjichny.jezu14ječethvězd,poUr15ječu4.nadou*kaž16z nichnem.16jména,dipoChval17HosR.tejevudrakte18uzce.srdty,19pujimžPánanáš5.Vel21jemoudhomocpře21*jený,ry.rost22bezjepodinHoskor6.Po23všakbožzvepo23*bezdá,k zejemi.nipo24žuna,dipoChval25HosR.tejevudrakte26uzce.srdty,27pujimž
na,kteteR.ChvaldipoHossrdjimžpuce.uzdra2vuty,jenena,boťje1.teChvalHos5diponatešerý,o5dobvuj*mijelý,Boha,6honeboťchvásily.(+)za6žísloudujebupo2.Hos7dinmažďujeruJe7*shrolém,zaraez Izle.rozptý8lektena,teR.Chval9podiHossrdjimžpuce.drauzvu10ty,jesrdpuce,dravujimž13Uz3.ty,jejichjeny.a*obva14jezu*kažhvězd,četdou4.Urču15pojejménem.naz nich16ktena,teR.Chval17podiHossrdjimžpuce.drauzvu18ty,jepřeaPánmocný,Vel5.je21nášbezjery.ho*je22moudrostpodinpozvedá,Po6.kor23Hosjek zežumi.bož24bez*povšakniktena,teR.Chval25podiHossrdjimžpuce.dravu26uzjety,
drauzvujeHostepoChvalR.ktedina,srdce.ty,3pujimžjeneboťrý,dobteHos5Chval1.dina,poha,hoBoneboťteo*vujšena6sichvásloužíly.milý,6jeza(+)Jejeruzalém,2.poHosdin7dubuz Izleraele.jemažďu8shro*ptýrozuzdravujeteR.Hospo9Chvalna,ktedice.srdty,11pujimžsrdpuce,dravujimž13Uz3.ty,jejichjeny.a*obva14jezu*kažhvězd,četdou4.Urču15pojejménem.naz nich16ktena,teR.Chval17podiHossrdjimžpuce.drauzvu18ty,jepřeaPánmocný,Vel5.je21nášbezjery.ho*je22moudrostzvedá,podinbez*božkor23Po6.poHosk zežujemi.však24nipoktena,teR.Chval25podiHossrdjimžpuce.dravu26uzjety,
drauzvujeHostepoChvalR.ktedina,srdce.ty,3pujimžjeneboťrý,dobteHos5Chval1.dina,poha,hoBoneboťteo*vujšena6sichvásloužíly.milý,6jeza(+)Jejeruzalém,2.poHosdin7dubuz Izleraele.jemažďu8shro*ptýrozuzdravujeteR.Hospo9Chvalna,ktedice.srdty,11pujimžsrdpuce,dravujimž13Uz3.ty,jejichjeny.a*obva14jezu*kažhvězd,četdou4.Urču15pojejménem.naz nich16ktena,teR.Chval17podiHossrdjimžpuce.drauzvu18ty,jepřeaPánmocný,Vel5.je21nášbezjery.ho*je22moudrostzvedá,podinbez*božkor23Po6.poHosk zežujemi.však24nipoktena,teR.Chval25podiHossrdjimžpuce.dravu26uzjety,
drauzvujeHostepoChvalR.ktedina,srdce.ty,3pujimžjeneboťrý,dobteHos5Chval1.dina,poha,hoBoneboťteo*vujšena6sichvásloužíly.milý,6jeza(+)Jejeruzalém,2.poHosdin7dubuz Izleraele.jemažďu8shro*ptýrozuzdravujeteR.Hospo9Chvalna,ktedice.srdty,11pujimžsrdpuce,dravujimž13Uz3.ty,jejichjeny.a*obva14jezu*kažhvězd,četdou4.Urču15pojejménem.naz nich16ktena,teR.Chval17podiHossrdjimžpuce.drauzvu18ty,jepřeaPánmocný,Vel5.je21nášbezjery.ho*je22moudrostzvedá,podinbez*božkor23Po6.poHosk zežujemi.však24nipoktena,teR.Chval25podiHossrdjimžpuce.dravu26uzjety,
drauzvujeHostepoChvalR.ktedina,srdce.ty,3pujimžjeneboťrý,dobteHos5Chval1.dina,poha,hoBoneboťteo*vujšena6sichvásloužíly.milý,6jeza(+)Jejeruzalém,2.poHosdin7dubuz Izleraele.jemažďu8shro*ptýrozuzdravujeteR.Hospo9Chvalna,ktedice.srdty,11pujimžsrdpuce,dravujimž13Uz3.ty,jejichjeny.a*obva14jezu*kažhvězd,četdou4.Urču15pojejménem.naz nich16ktena,teR.Chval17podiHossrdjimžpuce.drauzvu18ty,jepřeaPánmocný,Vel5.je21nášbezjery.ho*je22moudrostzvedá,podinbez*božkor23Po6.poHosk zežujemi.však24nipoktena,teR.Chval25podiHossrdjimžpuce.dravu26uzjety,
jimžpuvujety,srdce.podiHosna,kteChvalR.teuzdradobvuj*orý,natešepodi5Hoste1.Chvalboťjena,neslouží(+)zaly.chvásiha,neho6Bomilý,jeboťruzalém,Jeshro*mažďupodinje7Hos2.duburaez Izle.rozje8leptýjimžpuvujety,srdce.Hospodina,dra9ChvalR.teuzktejejea*zuvaobny.jichjejimžty,Uz3.13vudrasrdce,pu