OL121

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (3. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljedipo1.Chci2vatHoszpíveljeminenu,2boťjezdiševzne2*koný,modoře.svrce3hlla,din4po2.Hosjeji, +stalojejvu4On*sou.jemouse4spáhochváBůh,můj5aotce,Bůhlím, +ho5vuslaji.a5ohovat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljedihrnapo3.Hos7jedin*jehove7ce,válpoHosdin.nojmé8jevozyraó4.Fa9vynosvrskohlaje9vojhokvětjedomo9*ře,topopenreho10bylmovémři.kov Rá10sovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljekryly,přibi5.Hlu12jenydoproti*zří13selikomen.tipas13japodiHosTvápra146.ce,vimocjesvouau14ne,zukaHospravice,lu,14tvá*přátenele.dipo15drne,vat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16veljesazadíšdeš17ve7.Přianaře,svémsvůjlid17honakdetě,mísnicvlast17*natví,ne,buHossi,di18posídlo,ješdu18svéktene,rou8.svavety19Pani,rutvéce.vysta19lylokravat*poHosdin20debunaavždy.na20kyvat,zpíchci3R.Hos21nudipoševznemi3ný.boťne21velje
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcela,jej2.poHosdin4jesestalmouo4ji, +vuBůh,můjasou.spáje*On4Bůhhoho5lím, +chváslavuhooji.ce,ot5avat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljenavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménoazyje4.raóFano9vovydohlře,mohovoj9svrskopobyltokvětje10*rehomovémři.penv Rá10sokovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljezří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,podiupraTvá6.14viHosce,amoclu,zu14kasvoujepodiHostvápra15*ce,vitepřále.drne,15nevat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16veljesvůjsadíšlidvedeš17Při7.zaavlastsvémnictví,naho17naře,poHosdi*mísnatě,18si,kdesídsvélo,ne,bu18ješduktene,rou8.svavety19Pani,rutvéce.vysta19lylokravat*poHosdin20debunaavždy.na20kyvat,zpíchci3R.Hos21nudipoševznemi3ný.boťne21velje
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcela,din4po2.Hosjeseji, +stalmouo4jejvuBůh,můjasou.spáje*On4hoothochvá5lím, +Bůhslavuoji.ce,a5hovat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljenavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménoazyje4.raóFano9vovydohlře,mohovoj9svrskopobyltokvětje10*rehomovémři.penv Rá10sokovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljezří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,podiupraTvá6.14viHosce,amoclu,zu14kasvoujepodiHostvápra15*ce,vitepřále.drne,15nevat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16veljesvůjsadíšlidvedeš17Při7.zaavlastsvémnictví,naho17naře,poHosdi*mísnatě,18si,kdesídsvélo,ne,bu18ješdurouvysktetasvaty19ve8.Pane,ni,bupodindelytvé*19ce.Hosrunaakyvždy.lovat20kranaboťvat,ne33jeHosR.po21chcizpídinušený.vel21vznemi
vat,zpíchci3R.Hosnudipoševznemi3ný.boťneveljenu,dineChci1.zpí2poHosvatný,ko*ševznejeboť2miveldohlře.moijezd3svrcela,din4po2.Hosjeseji, +stalmouo4jejvuBůh,můjasou.spáje*On4hoothochvá5lím, +Bůhslavuoji.ce,a5hovat,zpíchci3R.Hos6nudipoševznemi3ný.boťne6veljenavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménoazyje4.raóFano9vovydohlře,mohovoj9svrskopobyltokvětje10*rehomovémři.penv Rá10sokovat,zpíchci3R.Hos11nudipoševznemi3ný.boťne11veljezří*ly,krytiHlu5.biny12jepřikotijamen.sedo13lipasprone,podiupraTvá6.14viHosce,amoclu,zu14kasvoujepodiHostvápra15*ce,vitepřále.drne,15nevat,zpíchci3R.Hos16nudipoševznemi3ný.boťne16veljesvůjliddíšnavedeš17Při7.zasaa*nanictví,místě,ře,17hosvémvlastnaješsvébudusídlo,Hospokdesi,ne,di18vyskteroutani,ve8.svatyne,Pa19budinpoderutvé19lyHos*ce.naakyvždy.lovat20kranaboťvat,ne33jeHosR.po21chcizpídinušený.vel21vznemi
mivznejevel33šený.diponuchciHosR.neboťzpívat,jeneboťmivelzpívatHos2Chci1.dinu,pohldocesvrmoře.*ný,ko2vznešejezdivujejoji, +staldinje4Hos2.pola,Bůh,ahochváspásou.4semoujemůj*Onhooaslavuji.5lím, +Bůhotce,homivznejevel33šený.podinuchci6HosR.neboťvat,zpínavediválce,dinpo7Hos3.hrjeHosjedin.poho*je8jménojehoavojraóno9Fa4.vozyvyhokvětje*resvrhl9skoře,modovémmokosoři.po10bylv Rápentomivznejevel33šený.