OL121

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (3. čtení)

Ex 15

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL121 – Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený. – Ex 15

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

1. Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený, * koně i jezdce svrhl do moře.

2. Hospodin je má síla, jej opěvuji, + stal se mou spásou. * On je můj Bůh, a já ho chválím, + Bůh mého otce, a já ho oslavuji.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

3. Hospodin je hrdina ve válce, * jeho jméno je Hospodin.

4. Faraónovy vozy a jeho vojsko svrhl do moře, * výkvět jeho reků byl potopen v Rákosovém moři.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

5. Hlubiny je přikryly, * zřítili se do propasti jako kámen.

6. Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou moc a sílu, * tvá pravice, Hospodine, drtí nepřátele.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

7. Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví, * na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo,

8. ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce. * Hospodin bude kralovat na věky a navždy.

R. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený.

Odpověď: Ex 15,1a

Verše: Ex 15

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu