OL122

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (7. čtení)

Žalm 42

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL122 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! – Žalm 42

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!

1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!

2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu

3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu.

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!

4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů.

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!

5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj!

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!

Odpověď: Ž 42 (41),2

Verše: Ž 42 (41), 43 (42)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu