OL122

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (7. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu / 3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj! / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu / 3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj! / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu / 3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj! / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu / 3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj! / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 1. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 2. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu / 3. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 4. Sešli své světlo a svou věrnost: * ty ať mě vedou a přivedou + na tvou svatou horu a do tvých stanů. / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! / 5. Pak přistoupím k Božímu oltáři, + k Bohu, který mě naplňuje radostí. * Oslavím tě citerou, Bože, Bože můj! / R. Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!