OL122

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (7. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

vodpohneníchR.Japralaňkoprahnetakbystřinách,Bobě,že!šedutopohu,Bopo1.duše2požízsmím*kdyvémžiBo2hu:žítřitBotvář?jítpři3spaavodponíchhneR.Ja4pralaňkoprahnetaktřibys4nách,Bože!bě,šeduto4potopu2.Vzpo5jakjsemnám,jsem*jakjevalv zá5stupu,domumu6vok Božívaltemasi3.s hla7sotým*svávechva7zpěvemlodu.voteč8průnímvodponíchhneR.Ja9pralaňkoprahnetaktřibys9nách,Bože!bě,šeduto9poasvouli4.Seš10losvětsvévedounost:věr*ty10svatvoutoupřive11adou +natvýchstanů.horu11doavodponíchhneR.Ja12pralaňkoprahnetaktřibys12nách,Bože!bě,šeduto12pomužíoltou13přis5.Pakk Bopímnaři, +k Bo13hu,kteslavímO*ňuje13pldostí.raže,Božemůj!teci14Borou,vodponíchhneR.Ja15pralaňkoprahnetaktřibys15nách,že!Bobě,šedu15topo
vodpohneníchR.Japralaňkoprahnetakbystřinách,Bobě,že!šedutopohu,Bopo1.duše2požízsmím*kdyvémžiBo2hu:žítřitBotvář?jítpři3spaavodponíchhneR.Ja4pralaňkoprahnetaktřibys4nách,Bože!bě,šeduto4potovalVzpo2.5nám,pujakjsemvojestuv zá5pu,jsem*jakdomumuk Boval6žítemasi3.s hla7sotým*svávechva7zpěvemlodu.voteč8průnímvodponíchhneR.Ja9pralaňkoprahnetaktřibys9nách,Bože!bě,šeduto9pověrsvounost:4.liSešsvé10asvětlopřiave*ty11douvehotourunadou +11svatvoustanů.doa11tvýchvodponíchhneR.Ja12pralaňkoprahnetaktřibys12nách,Bože!bě,šeduto12pomužíoltou13přis5.Pakk Bopímnaři, +k Bo13hu,kteslavímO*ňuje13pldostí.raže,Božemůj!teci14Borou,vodponíchhneR.Ja15pralaňkoprahnetaktřibys15nách,že!Bobě,šedu15topo
vodpohneníchR.Japralaňkoprahnetakbystřinách,Bobě,že!šedutopohu,Bopo1.duše2požízsmím*kdyvémžiBo2hu:žítřitBotvář?jítpři3spaavodponíchhneR.Ja4pralaňkoprahnetaktřibys4nách,Bože!bě,šeduto4potovalVzpo2.5nám,pujakjsemvojestuv zá5pu,jsem*jakdomumuk Boval6žíloachvavemzpě3.sis hlatým7temsovodu.průsvá*ve8nímtečvodponíchhneR.Ja9pralaňkoprahnetaktřibys9nách,Bože!bě,šeduto9pověrsvounost:4.liSešsvé10asvětlovedou +přina11ty*douavetvýchstadoanů.svatou11tvouruhovodponíchhneR.Ja12pralaňkoprahnetaktřibys12nách,Bože!bě,šeduto12poolmu5.přisPaktou13žík Bopímnaplk Bohu,13ři, +ktevímslajeňu13ratí.dosO*že,Božemůj!teci14Borou,vodponíchhneR.Ja15pralaňkoprahnetaktřibys15nách,že!Bobě,šedu15topo
bysníchvodnách,třilaňkoR.Japohnepratobě,Bopože!takprahnešeduživémpoBohu:žízduše21.Bohu,potřitBospažítvář?smím3kdy*jítpřiabysvodníchnách,třilaň4koR.Japohneprabě,Botopože!takpra4hneduševalv zástupu,nám,jak5Vzpo2.jsemputomudok Božímuvo*jakjsemjeval6loachvavemzpě3.sis hlatým7temsovodu.průsvá*ve8nímtečbysvodníchnách,třilaň9koR.Japohneprabě,Botopože!takpra9hnedušenost:věr*tysvélisvětsvou10Seš4.alonadou +tvousvadou11vepřiveastadotvýchnů.ho11touarubysvodníchnách,třilaň12koR.Japohneprabě,Botopože!takpra12hnedušeři, +olk Bopřistoupímk Bo13Pak5.žímuradosňutí.jeslaO*13hu,ktenaplže,BoBožemůj!14civímrou,tebysvodníchnách,třilaň15koR.Japohneprabě,Botopože!takprahne15duše
bysníchvodnách,třilaňkoR.Japohnepratobě,Bopože!takprahnešeduživémpoBohu:žízduše21.Bohu,potřitBospažítvář?smím3kdy*jítpřiabysvodníchnách,třilaň4koR.Japohneprabě,Botopože!takpra4hneduševalv zástupu,nám,jak5Vzpo2.jsemputomudok Božímuvo*jakjsemjeval6loachvavemzpě3.sis hlatým7temsovodu.průsvá*ve8nímtečbysvodníchnách,třilaň9koR.Japohneprabě,Botopože!takpra9hnedušenost:věr*tysvélisvětsvou10Seš4.alonadou +tvousvadou11vepřiveastadotvýchnů.ho11touarubysvodníchnách,třilaň12koR.Japohneprabě,Botopože!takpra12hnedušeři, +k Boolhu,přistoupímk Bo13Pak5.mužídosjeratí.O*slaňu13kteplnaže,BoBožemůj!14civímrou,tebysvodníchnách,třilaň15koR.Japohneprabě,Botopože!takprahne15duše
bysníchvodnách,třilaňkoR.Japohnepratobě,Bopože!takprahnešeduživémpoBohu:žízduše21.Bohu,potřitBospažítvář?smím3kdy*jítpřiabysvodníchnách,třilaň4koR.Japohneprabě,Botopože!takpra4hneduševalv zástupu,nám,jak5Vzpo2.jsemputomudok Božímuvo*jakjsemjeval6loachvavemzpě3.sis hlatým7temsovodu.průsvá*ve8nímtečbysvodníchnách,