OL123

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (7. čtení)

ZvětšitZmenšitResetovat

Boce,že!miR.Stvořsrdčissrdce,mi1.Stvoř2čismněvenovže!Bo2*Oblosvatrti.chadu3vyodsvéod2.Ne4hujvrmejneodtváře4a*duhocha.své5misvahoBoce,že!R.Stvořmi6srdčiszesvédostmi3.Vrať7ra*poasilo7nychranost.duškoni8velmouučittvýmBez4.bož9budusehříšcicestám9a*k tocetbě.budou10braoBoce,že!R.Stvořmi11srdčislibu5.Vždyť12mášne*kdybychv o12ti,tvu,nenožer13valmitilá.laby13byže,Boje6.Mou14tí,o*šezkrouzkrou14duch,šenýmsrdanýmkor15pohrdponeš.Bocem,15neže,Boce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.StvořsrdčisBoce,že!Stvoř1.mičis2srdduchanov*Ob3mněveti.losvy3vatrodsvéod2.Ne4hujvrmejneodtváře4a*duhocha.své5misvahoBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisilučittvýmBez4.bož9budusehříšcicestám9a*k tocetbě.budou10braoBoce,že!R.Stvořmi11srdčisv obuti,Vždyť5.ne12limášžervaltvu,13bych*kdynomitilá.neby13bylaže,Boje6.Mou14tí,o*šezkrouzkrou14duch,šenýmsrdanýmkor15pohrdponeš.Bocem,15neže,Boce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.StvořsrdčisBoce,že!Stvoř1.mičis2srdtrvavylosti.novve3Ob*dumněchařetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisilučittvýmBez4.bož9budusehříšcicestám9a*k tocetbě.budou10braoBoce,že!R.Stvořmi11srdčisv obuti,Vždyť5.ne12limášžervaltvu,13bych*kdynomitilá.neby13bylaže,Boje6.Mou14tí,oašenýmpoše14zkrouzkrou*duch,neže,hrdponeš.nýmsrd15korcem,BoBoce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.StvořsrdčisBoce,že!Stvoř1.mičis2srdtrvavylosti.novve3Ob*dumněchařetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisiltvýmcečitstámbožu9Bez4.dubucetobrak tobě.hříšci10a*budouseBoce,že!R.Stvořmi11srdčisti,v okdy*bychneVždyť5.mášbu12libytibylalá.mival13nonežertvu,zkrouješeduch,oMou6.že,14Botí,nýmkorsrd*šezkrouným15poahrdponeš.Bocem,15neže,Boce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.StvořsrdčisBoce,že!Stvoř1.mičis2srdtrvavylosti.novve3Ob*dumněchařetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisiltvýmcečitstámbožu9Bez4.dubucetobrak tobě.hříšci10a*budouseBoce,že!R.Stvořmi11srdčisti,v okdy*bychneVždyť5.mášbu12libytibylalá.mival13nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo6.14tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po15nýmanýmsrdkorBoce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.StvořsrdčisBoce,že!Stvoř1.mičis2srdtrvavylosti.novve3Ob*dumněchařetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisiltvýmcečitstámbožu9Bez4.dubucetobrak tobě.hříšci10a*budouseBoce,že!R.Stvořmi11srdčisti,v okdy*bychneVždyť5.mášbu12libytibylalá.mival13nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo6.14tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po15nýmanýmsrdkorBoce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.Stvořsrdčisže!ce,BoOb*novmičis2Stvoř1.srdvavytrlosti.mně3vechaduřetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisosvézechranyVrať3.mira7dostkodušvelmounost.a*po8nisiltvýmcečitstámbožu9Bez4.dubucetobrak tobě.hříšci10a*budouseBoce,že!R.Stvořmi11srdčisti,v okdy*bychneVždyť5.mášbu12libytibylalá.mival13nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo6.14tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrdneš.po15nýmanýmsrdkorBoce,že!miR.Stvoř16srdčis
Boce,že!miR.Stvořsrdčisže!ce,BoOb*novmičis2Stvoř1.srdvavytrlosti.mně3vechaduřetvásvéa*neododvrhuj4Ne2.odhodusvacha.mejmi5hosvéBoce,že!R.Stvořmi6srdčisnimouvela*posilkodušnost.dostze7Vrať3.miraochranysvéstámtvýmce*ahříšbu9Bez4.božučitduk tocetbrabě.sebu10ciodouBoce,že!R.Stvořmi11srdčisti,v okdy*bychneVždyť5.mášbu12libytibylalá.mival13nonežertvu,šeduch,jezkrouzkrou*šeo6.14tí,Mouže,Bože,necem,Bopohrd