OL124

Zmrtvýchvstání Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

den,jeToR.tovilprapři2ktemesejaPán,2z něho!sera3jmedupoHos1.O4tevujslaboťjena,di4ne*jehodob4rý,stvídentrlomi5srky.5nanedůmřekNechť2.6*„Jelův:hoIz6erastvídentrlomi7srky.“7naden,je8toR.Topravilpřikte9sejmeaPán,9ho!z něra10sejmeduviprapo3.Hos11novadisáhzala,mocce11vano*Hos12podizvedla.vipra12pocedubužít4.Ne13leazemřu,oHosvatavy14*vopranech.čidipo14výchnoden,je15toR.Topravilpřikte16sejmeaPán,16ho!z něra17sejmeduvista5.18ktemen,li,vrhte18zarožním.*stal19remsekvádzeřínímdi20po6.Hosvýmnopodito*takstaje20selo,ošichčích.hodvu21v naden,je22toR.Topravilpřikte23sejmeaPán,23z něho!rase24jmedu
prapřiviltoR.Toden,ktejemesejaPán,2z něho!sera3jmedudipona,vuj4sla1.OHostehorý,je*miboťnedobje4naky.srlo5stvítrdenraeIzlův:2.Nechť6nedůmřekstvídensrtrho„Je*mi7loky.“7napřipravilR.Toto8den,ktejesejmeaPán,9ho!z něra10sejmeduvipracedi11po3.Hosvanopo*Hosdimocza11sáhla,pola.zvedvano12vicepradubužít4.Ne13leazemřu,oHosvatavy14*vopranech.čidipo14výchnopřipravilR.Toto15den,ktejesejmeaPán,16ho!z něra17sejmeduvista5.18ktemen,li,vrhte18zarožním.*stal19remsekvádzeřínímdi20po6.Hosvýmnotopo*jetaksesta20lo,ov našichčích.divu21hodpřipravilR.Toto22den,ktejesejmeaPán,23z něho!rase24jmedu
Pán,prapřiviltojeToR.den,ktesez nějmeduho!sej3rameana,dine1.slaOvuj4poteHosmiholojeboťdob4rý,je*naky.srden5trstvílův:„Je*raehoNechť2.6řekdůmIznetrnaky.“losr7midenstvíPán,prapřivilR.toToje8kteden,sez nědujmeho!sejme10raacemocvipo3.dino11Hospravanovadisáhza11la,po*Hoszvedla.vipra12pocea*dužítvypra4.zeNe13mřu,bualevýchčidinonech.vato14vopoHosPán,prapřivilR.toToje15kteden,sez nědujmeho!sejme17raazatevrhli,men,kte185.vistarožním.*stal19remsekvádzeřínímdi20po6.Hosvýmnotopo*jetaksesta20lo,ov našichčích.divu21hodPán,prapřivilR.toToje22kteden,z něsedujmeho!sejme24raa
Pán,prapřiviltojeToR.den,ktesez nějmeduho!sej3rameaboťjenerý,dobteslavujHos4O1.dina,ponastvítrky.homi5je*srlodenhoe*lův:mi„Je2.řekne6NechťIzradůmnaky.“srlo7stvítrdenPán,prapřivilR.toToje8kteden,sez nědujmeho!sejme10raazacemocsáhla,podinova11Hos3.viprapovicezvedla.podi12Hos*vanopraa*vypražítvozemřu,a13Ne4.budulečinodivýchnech.o14vatpoHosPán,prapřivilR.toToje15kteden,sez nědujmeho!sejme17raazatevrhli,men,kte185.vistarožním.*stal19remsekvádtakstanímselo,podinovým20Hos6.zeřív našichohodčích.topo21je*vudiPán,prapřivilR.toToje22kteden,z něsedujmeho!sejme24raa
Pán,prapřiviltojeToR.den,ktesez nějmeduho!sej3rameaboťjenerý,dobteslavujHos4O1.dina,ponastvítrky.homi5je*srlodenhoe*lův:mi„Je2.řekne6NechťIzradůmnaky.“srlo7stvítrdenPán,prapřivilR.toToje8kteden,se