OL124

Zmrtvýchvstání Páně

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL124 – Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! – Žalm 118

R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.

2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla.

4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

Odpověď: Ž 118 (117),24

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu