OL124

Zmrtvýchvstání Páně

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 3. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 4. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!