OL125

Pondělí v oktávu velikonočním

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touže,nechraň1.O2Bomě,ukám.seboť2k todinu:vím*Pra3poHosPán.“„Ty3můjjsidine,jsi,2.Ty4poHospolemmým4nýmdičmněza*tymouiší,4číúmůjděl.cho5vášboťnesechraňR.Ože,6Bomě,kám.k to6upodile3.Ve7Hosbímrádbylcem,žena,7minozaci8mu*k toinitro.vy8nemámudi9po4.Hosnali,tezřestá9nalesám,kdyžza*ne10koci.vipraje10pomiboťnesechraňR.Ože,11Bomě,kám.k to11ujesrd5.toProse12durasá,i*plece,12šedupev bezčí,lo13bydchášnemoune14boť6.nezane*tí,svědošidu14v podtvůjsvatíš,pusby15arušeponí.spa15třilboťnesechraňR.Ože,16Bomě,kám.k to16ucestumi7.U17žeštebek živo17*utu,podost, +tvéhojje18ravěčjeslast.vipra18ciboťnesechraňR.Ože,19Bomě,kám.k to19u
boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touneže,boťO1.chraňmě,2Bo*kám.Pravímk tose2ujsimůj„TyPán.“po3Hosnu:dimýmne,2.jsi,TyHos4dipoilemmoudičným4pochozamněčí4ší,*tyúděl.váš5můjboťnesechraňR.Ože,6Bomě,kám.k to6una,diže3.leVebím7poHosimu*bylrádk to7micem,nitro.noci8zavyunestálepo4.di9Hosmámnakozazřenate9*neli,pravipoci.sám,když10mijeboťnesechraňR.Ože,11Bomě,kám.k to11ujeduse12to5.Proraplešesá,srdce,12duv bezbydpečí,i*13lomouchášdušiboť6.ne14nenezaatíš,bysvětí,14v podnedopus*rutřilpošení.svatvůj15spaboťnesechraňR.Ože,16Bomě,kám.k to16uk žituvotu,U7.17žešmicesdost, +rapotebe18u*hojjevěčjeslast.tvépra18civiboťnesechraňR.Ože,19Bomě,kám.k to19u
boťnesechraňR.Ože,Bomě,kám.k touneže,boťO1.chraňmě,2Bo*kám.Pravímk tose2ujsimůj„TyPán.“po3Hosnu:dine,mýmdičjsi,Hos4Ty2.dipomoučíiší,po4nýmlemúvášmůjděl.zamně5ty*choboťnesechraňR.Ože,6Bomě,kám.k to6una,diže3.leVebím7poHosimu*bylrádk to7micem,nitro.noci8zavyunestálepo4.di9Hosmámnakozazřenate9*neli,pravipoci.sám,když10mijeboťnesechraňR.Ože,11Bomě,kám.k to11ujeduse12to5.Proraplešesá,srdce,12duv bezbydpečí,i*13lomouchášdušiboť6.ne14nenezaatíš,bysvětí,14v podnedopus*rutřilpošení.svatvůj15spaboťnesechraňR.Ože,16Bomě,kám.k to16uk žituvotu,U7.17žešmicesdost, +rapotebe18u*hojjevěčjeslast.tvépra18civiboťnesechraňR.Ože,19Bomě,kám.k to19u
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,neboťnesechraňmě,2O1.že,BovímHos*Prak to2kám.umůjjsiPán.“podi3„Tynu:ne,mýmdičjsi,Hos4Ty2.dipomoučíiší,po4nýmlemúvášmůjděl.zamně5ty*chouk tosekám.chraňmě,Bo6OR.boťneže,mibylžerádcem,bímHos7Ve3.ledina,povynitro.i8k to*munocizalenaustázřeteli,na4.Hospodinemám9mipojepravici.zako10ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo11OR.boťneže,ce,srdšedusera12Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*12plelomouchášdušiboť6.ne14nenezaatíš,bysvětí,14v podnedopus*rutřilpošení.svatvůj15spauk tosekám.chraňmě,Bo16OR.boťneže,tebevotu,u*jehojžešmi17U7.tuk žicesjevěčvicislast.dost, +18rapratvépouk tosekám.chraňmě,19BoOR.boťže,ne
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,nek tosekám.umě,chraňboťBo2O1.neže,jsimůj„TyPán.“vímHosnu:3Pra*diponýmpodičlemHospo4Ty2.jsi,ne,mýmdivášmůjúděl.číší,4imouzamněchoty*uk tosekám.chraňmě,Bo6OR.boťneže,mibylžerádcem,bímHos7Ve3.ledina,povynitro.i8k to*munocizalenaustázřeteli,na4.Hospodinemám9mipojepravici.zako10ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo11OR.boťneže,ce,srdšedusera12Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*12plelošimoudutí,v podsvěboťneza14ne6.chášnespatřilsvaní.porušetíš,*donepustvůj15byauk tosekám.chraňmě,Bo16OR.boťneže,tebevotu,u*jehojžešmi17U7.tuk žicesjevěčvicislast.dost, +18rapratvépouk tosekám.chraňmě,19BoOR.boťže,ne
uk tosekám.chraňmě,R.OBoboťže,nek tosekám.umě,chraňboťBo2O1.neže,jsimůj„TyPán.“vímHosnu:3Pra*diponýmpodičlemHospo4Ty2.jsi,ne,mýmdivášmůjúděl.číší,4imouzamněchoty*uk tosekám.chraňmě,Bo6OR.boťneže,mibylžerádcem,bímHos7Ve3.ledina,povynitro.i8k to*munocizalenaustázřeteli,na4.Hospodinemám9mipojepravici.zako10ne*sám,kdyžuk tosekám.chraňmě,Bo11OR.boťneže,ce,srdšedusera12Pro5.toje