OL126

Úterý v oktávu velikonočním

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 2. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / 4. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti.