OL126

Úterý v oktávu velikonočním

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiR.Zepljelosti.nomivyvoslopo1.Hos2nodilehli*spojevoné,2správjeholo.je3cedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodipoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyovokodi7po3.Hosnosekdohobdínad7mi,kdomi,bo7jí,*nadmiholost.doufa8v ješevyrvala4.byje9jichdužijimbysmrze9*ati,hlazavaldu.zavot10chopoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivyhlívyžíše5.Na12šedu*sámonHos12dina,pomocapoštít.naje13šenás,Hosnaspo146.nečilosrmidenství,di14potvéne,v tebe.dou*jakme15poHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivy
poHosdiR.Zepljelosti.nomivyvoslojeHos1.povo2dinolijesprávné,2leh*spoholo.ce3jedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodipoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyovokodi7po3.Hosnosekdohobdínad7mi,mi,kdodoubojí,7*nadmiholost.fa8v ješevyrvala4.byje9jichdužijimbysmrze9*ati,hlazavaldu.zavot10chopoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivyhlívyžíše5.Na12šedu*sámonHos12dina,pomocapoštít.naje13šenás,Hosnaspo146.nečilosrmidenství,di14potvéne,v tebe.dou*jakme15poHosdiR.Ze16pljelosti.no16mivy
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejedlnostaMi2.luje4spravepljevo,prá*ze4mivyti.losHospo5nodivymidinolosti.jepl6ZeR.poHosbdínadkopodi7Hos3.voono*nadjí,mi,kdo7mi,hobosemiv jeholost.dou8kdofarvalzevysmrti,byje9a4.dujichševalzachohladu.byjim10a*votžizavymidinolosti.jepl11ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13naHosnás,po6.spo14činanesrlodenství,dine,14mitvév tebe.dou*jakme15vymidinolosti.jepl16ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosbdínadkopodi7Hos3.voono*nadjí,mi,kdo7mi,hobosemiv jeholost.dou8kdofarvalzevysmrti,byje9a4.dujichševalzachohladu.byjim10a*votžizavymidinolosti.jepl11ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nadipone,Hostvéčispo6.ne14nás,namev tedoube.losr14miství,jak*denvymidinolosti.jepl16ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosmi,nadhokdosedino7Hos3.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou7kdorvalzevysmrti,byje9a4.dujichševalzachohladu.byjim10a*votžizavymidinolosti.jepl11ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13napodiHosne,6.spočine14nanás,mev tedoube.milosr14tvédenství,jak*vymidinolosti.jepl16ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosmi,nadhokdosedino7Hos3.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou7kdorvalzevysmrti,byje9a4.dujichševalzachohladu.byjim10a*votžizavymidinolosti.jepl11ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nadipone,Hostvéčispo6.ne14nás,namev tedoube.losr14miství,jak*denvymidinolosti.jepl16ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHossprávjevoné,podislo2Hos1.vonohojelo.lehli3spo*cejevo,nostapráze*jeluspra4Mi2.dlvevymidinolosti.pl5jepoHosvymidinolosti.jepl6ZeR.poHosmi,nadhokdosedino7Hos3.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou7kdorvalzevysmrti,byje9a4.dujichševalzachohladu.byjim10a*votžizavymidinolosti.jepl11ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nadipone,Hostvéčispo6.ne14nás,namev tedoube.losr14miství,jak*denvymidinolosti.jepl16ZeR.poHos
vymidino