OL129

Pátek v oktávu velikonočním

ZvětšitZmenšitResetovat

tevistamen,R.ktestalsezali,vrhním.rož2kvádremdipona,slavuj3O1.Hostehomirý,je*loboťje3nedobnaky.den4srtrstvíraIzlův:eřek2.Nechť5důmnedensrstvími6ho*„Jeloky.“tr6nasekdobonou7řek3.Nechťti,mi*loho„JeHos7na:podinaky.“den8srtrstvítevistaR.9ktemen,stalseza9li,vrhním.rož10kvádremstavimen,4.11ktevrhli,te11zarožním.se*stal12remkvádzeříním5.poHosdi13výmnotopoje*ditaksta13selo,ošichčích.hod14vuv nauči6.toToje15kteden,meseja*Hos15nildin,poz něho!radu16sejmetevistaR.17ktemen,stalseza17li,vrhním.rož18kvádremspásu,Hos7.podi19ne,dejzdapřejru!po*di20Hospone,kdopřichážehPo8.na21ný,jménu.v Hos*podi22nodipono9.Žehme23z HosvámHosje*podo23vamu.Bůhnámsvětlo.a24dinpřáldotevistaR.25ktemen,stalseza25li,vrhním.rožkvád26rem
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvíelův:„Je*raho2.řekNechťne5Izdůmnatrky.“losr6mistvídenbose3.řekNechťnou7kdoti,lohomisrpodi7Hos„Je*na:naky.“denství8trvrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsevistatekte11men,4.stal*li,seza11vrhrožním.kvád12remzeříním5.poHosdi13výmnotolo,je*potak13sestaošichčích.vuhod14div načiuniltoje15To6.kteden,measejHospo15*din,z něho!radu16sejmevrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsespásu,Hos7.podi19ne,dejzdapřejru!po*di20Hospone,kdopřichážehPo8.na21ný,jménu.v Hos*podi22nonopodivame23Žeh9.z HosvámpoHosdinjedo23Bůhmu.*světlo.ado24námpřálvrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvíelův:„Je*raho2.řekNechťne5Izdůmnatrky.“losr6mistvídenbose3.řekNechťnou7kdoti,lohomisrpodi7Hos„Je*na:naky.“denství8trvrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsetevi4.men,kte11staremrožním.vrhli,11zasekvádstal*nímřízesepodi13Hos5.výmnopoto*dista13taklo,jeošichčích.hod14vuv načiuniltoje15To6.kteden,measejHospo15*din,z něho!radu16sejmevrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsespásu,Hos7.podi19ne,dejzdapřejru!po*di20Hospone,kdopřichážehPo8.na21ný,jménu.v Hos*podi22nonopodivame23Žeh9.z HosvámpoHosdinjedo23Bůhmu.*světlo.ado24námpřálvrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrství*„Jeeralův:homineřek5Nechť2.Izdůmnaky.“srden6lotrstvíHosbopodina:řeknouti,7Nechť3.sekdonatrky.“milo8„Je*hodenstvísrvrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsetevi4.men,kte11staremrožním.vrhli,11zasekvádstal*takstanímselo,dino13Hos5.pořízevýmšichov načích.poto14dije*hodvunilHosčipodin,jeden,15To6.touktez nějmeseho!sejmea16*duravrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsespásu,Hos7.podi19ne,dejzdapřejru!po*di20Hospone,kdopřichážehPo8.na21ný,jménu.v Hos*podi22novadonomu.mevám23Žeh9.podiz Hosnámsvětpřállo.Hospo24Bůh*jeadodinvrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrství*„Jeeralův:homineřek5Nechť2.Izdůmnaky.“srden6lotrstvíHosbopodina:řeknouti,7Nechť3.sekdonatrky.“milo8„Je*hodenstvísrvrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsetevi4.men,kte11staremrožním.vrhli,11zasekvádstal*takstanímselo,dino13Hos5.pořízevýmšichov načích.poto14dije*hodvunilHosčipodin,jeden,15To6.touktez nějmeseho!sejmea16*duravrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsespásu,Hos7.podi19ne,dejzdapřejru!po*di20Hospone,kdopřichážehPo8.na21ný,jménu.v Hos*podi22novadonomu.mevám23Žeh9.podiz Hosnámsvětpřállo.Hospo24Bůh*jeadodinvrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsenedina,boťjeteO1.slavujpo3Hostrstvínaky.*jerý,3hodobsrdenlomi*„Jeeralův:homineřek5Nechť2.Izdůmnaky.“srden6lotrstvíHosbopodina:řeknouti,7Nechť3.sekdonatrky.“milo8„Je*hodenstvísrvrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsetevi4.men,kte11starem