OL13

2. neděle adventní B

Pondělí po 2. neděli adventní

Středa po 3. neděli adventní

15. neděle v mezidobí B

19. neděle v mezidobí A

Žalm 85

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL13 – Pane, ukaž nám své milosrdenství! – Žalm 85

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.

2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí.

4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe.

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody.

6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách.

R. Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Odpověď: Ž 85 (84),8a

Verše: Ž 85 (84)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu