OL130

Sobota v oktávu velikonočním

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL130 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. – Žalm 118

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.

2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.

3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla.

5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví.

9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Odpověď: Ž 118 (117),1

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu