OL130

Sobota v oktávu velikonočním

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trpoHosdiO1.slavuj5tedobrý,na,ne5jeboťdensrstvími6ho*jeloky.tr6napo2.Hos7jedintečnost,ala7staspásou.se8*stalmouzní*syvesot3.9spázevedlivých.sta10spranechpodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnedensrstvíloje13mihoky.natr14viprace4.poHosdi15vanopodiHos*noza15mocla,sáhpozvedla.pra16vacevilebudužítzeNe5.mřu,17aHosopoa*vy18pravatvočinech.nodi18výchcesitěždin19po6.Hosne*tal,vyceztres19smrti.dal20všakpodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnedensrstvíloje23mihoky.natr24mněbráte7.O25tevřenosdlti,sprany25vebychavzdalji26du*vejmi,diponu.ky26Hosdiponoje27to8.ToHosna,*provabrá27vedspraví.lizechá28vyslyšelku9.ji29žesti,spásou.stal*a30mousepodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnedensrstvíloje33mihoky.natr34
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnenatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvílaa2.poHosdin7jespámousou.tečnost,7sta*sestalzní*syvesot3.9spázevedlivých.sta10spranechpodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnenatrky.jehomi13srdenstvílocepravimocpodi15Hos4.vanodipono*za15la,Hossáhpozvedla.pra16vacevilebudužítzeNe5.mřu,17aHosopoa*vy18pravatvočinech.nodi18výchcesitěždin19po6.Hosne*tal,vyceztres19smrti.dal20všakpodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnenatrky.jehomi23srdenstvílosprabrányvetevře25O7.mnětemi,jiadunos25dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal26kybránovana,tojeHos27To8.podispravedliví.*pro28zechávyslyšelku9.ji29žesti,spásou.stal*a30mousepodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnenaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvílaa2.poHosdin7jespámousou.tečnost,7sta*sestalzní*syvesot3.9spázevedlivých.sta10spranechjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílocepravimocpodi15Hos4.vanodipono*za15la,Hossáhpozvedla.pra16vacevižítdua*vyprazemřu,17Ne5.leabučinovýchnech.o18vovatpodiHosztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílosprabrányvetevře25O7.mnětemi,jiadunos25dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal26kybránovana,tojeHos27To8.podispravedliví.*pro28zechávyslyšelku9.ji29žesti,spásou.stal*a30mousejeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrna,podinevujsla5O1.Hostehomije*loje5boťrý,dobnaky.den6srtrstvílaa2.poHosdin7jespámousou.tečnost,7sta*sestalzní*syvesot3.9spázevedlivých.sta10spranechjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílozacemocsáhla,dino15Hos4.popravivapocezvedla.dino16Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a17Ne5.bulečinovýchnech.oHos18vatdipoztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílovedlspranosti,vřete25O7.tebránymněkyHospodinu.jimi,26vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos27To8.podispravedliví.*pro28zechávyslyšelku9.ji29žesti,spásou.stal*a30mousejeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrboťjena,nerý,dobvujte5O1.slapodiHosnatrky.milo6je*hodenstvísrlaa2.poHosdin7jespámousou.tečnost,7sta*sestalsprastanechvedlivých.zesotvespá93.zní*syjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílozacemocsáhla,dino15Hos4.popravivapocezvedla.dino16Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a17Ne5.bulečinovýchnech.oHos18vatdipoztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílovedlspranosti,vřete25O7.tebránymněkyHospodinu.jimi,26vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos27To8.podispra