OL130

Sobota v oktávu velikonočním

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou. / 3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / 6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou. / 3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / 6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou. / 3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / 6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou. / 3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / 6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky. / 2. Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou. / 3. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / 5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech. / 6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 8. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / 9. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.