OL132

2. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trraIzlův:eřek1.Nechť5důmnedensrstvími6ho*„Jeloky.“tr6naÁnův:řek2.Nechť7důmnedensrstvími8ho*„Jeloky.“tr8nakdoseřek3.Nechť9ti,noudipona:bo9Hosdensrstvími10ho*„Jeloky.“tr10napodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnedensrstvíloje13mihoky.natr14viprace4.poHosdi15vanopodiHos*noza15mocla,sáhpozvedla.pra16vacevilebudužítzeNe5.mřu,17aHosopoa*vy18pravatvočinech.nodi18výchcesitěždin19po6.Hosne*tal,vyceztres19smrti.dal20všakpodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnedensrstvíloje23mihoky.natr24stavimen,7.25ktevrhli,te25zarožním.se*stal26remkvádzeříním8.poHosdi27výmnotopoje*ditaksta27selo,ošichčích.hod28vuv nauči9.toToje29kteden,mesej*nilHos29podin,sez něho!ra30ajmedupodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnedensrstvíloje33mihoky.natr34
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnenatrky.jeho3midenstvílosrelův:„Je*rahoNechť1.řekne5důmIznatrky.“losr6mistvídennův:„Je*ho2.řekNechťne7Ádůmnatrky.“losr8mistvídenbose3.řekNechťnou9kdoti,lohomisrpodi9Hos„Je*na:naky.“denství10trpodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnenatrky.jehomi13srdenstvílocepravimocpodi15Hos4.vanodipono*za15la,Hossáhpozvedla.pra16vacevilebudužítzeNe5.mřu,17aHosopoa*vy18pravatvočinech.nodi18výchcesitěždin19po6.Hosne*tal,vyceztres19smrti.dal20všakpodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnenatrky.jehomi23srdenstvílovistatekte25men,7.stal*li,seza25vrhrožním.kvád26remzeříním8.poHosdi27výmnotolo,je*potak27sestaošichčích.vuhod28div načiuniltoje29To9.kteden,measejHospo29*din,z něho!radu30sejmepodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnenaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíbose3.řekNechťnou9kdoti,lohomisrpodi9Hos„Je*na:naky.“denství10trjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílocepravimocpodi15Hos4.vanodipono*za15la,Hossáhpozvedla.pra16vacevižítdua*vyprazemřu,17Ne5.leabučinovýchnech.o18vovatpodiHosztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílotevi7.men,kte25staremrožním.vrhli,25zasekvádstal*nímřízesepodi27Hos8.výmnopoto*dista27taklo,jeošichčích.hod28vuv načiuniltoje29To9.kteden,measejHospo29*din,z něho!radu30sejmejeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíHosbopodina:řeknouti,9Nechť3.sekdonatrky.“milo10„Je*hodenstvísrjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílozacemocsáhla,dino15Hos4.popravivapocezvedla.dino16Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a17Ne5.bulečinovýchnech.oHos18vatdipoztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílotevi7.men,kte25staremrožním.vrhli,25zasekvádstal*takstanímselo,dino27Hos8.pořízevýmšichov načích.poto28dije*hodvunilHosčipodin,jeden,29To9.touktez nějmeseho!sejmea30*durajeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíHosbopodina:řeknouti,9Nechť3.sekdonatrky.“milo10„Je*hodenstvísrjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílozacemocsáhla,dino15Hos4.popravivapocezvedla.dino16Hos*popravivaa*dužítvovyprazemřu,a17Ne5.bulečinovýchnech.oHos18vatdipoztrestěžcetal,podin19Hos6.cesismrti.ne*vydal20všakjeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenství