OL132

2. neděle velikonoční B

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL132 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. – Žalm 118

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

1. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

2. Nechť řekne dům Árónův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

3. Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

4. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla.

5. Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

6. Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

7. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

8. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

9. Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Odpověď: Ž 118 (117),1

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu