OL133

2. neděle velikonoční C

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trraIzlův:eřek1.Nechť5důmnedensrstvími6ho*„Jeloky.“tr6naÁnův:řek2.Nechť7důmnedensrstvími8ho*„Jeloky.“tr8nakdoseřek3.Nechť9ti,noudipona:bo9Hosdensrstvími10ho*„Jeloky.“tr10napodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnedensrstvíloje13mihoky.natr14stavimen,4.15ktevrhli,te15zarožním.se*stal16remkvádzeříním5.poHosdi17výmnotopoje*ditaksta17selo,ošichčích.hod18vuv nauči6.toToje19kteden,mesej*nilHos19podin,sez něho!ra20ajmedupodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnedensrstvíloje23mihoky.natr24spásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nodipono9.Žehme29z HosvámHosje*podo29vamu.Bůhnámsvětlo.a30dinpřáldopodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnedensrstvíloje33mihoky.natr34
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnenatrky.jeho3midenstvílosrelův:„Je*rahoNechť1.řekne5důmIznatrky.“losr6mistvídennův:„Je*ho2.řekNechťne7Ádůmnatrky.“losr8mistvídenbose3.řekNechťnou9kdoti,lohomisrpodi9Hos„Je*na:naky.“denství10trpodinu,Hos11kujteR.rý,dobje12boťnenatrky.jehomi13srdenstvílovistatekte15men,4.stal*li,seza15vrhrožním.kvád16remzeříním5.poHosdi17výmnotolo,je*potak17sestaošichčích.vuhod18div načiuniltoje19To6.kteden,measejHospo19*din,z něho!radu20sejmepodinu,Hos21kujteR.rý,dobje22boťnenatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nodipono9.Žehme29z HosvámHosje*podo29vamu.Bůhnámsvětlo.a30dinpřáldopodinu,Hos31kujteR.rý,dobje32boťnenaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíbose3.řekNechťnou9kdoti,lohomisrpodi9Hos„Je*na:naky.“denství10trjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílotevi4.men,kte15staremrožním.vrhli,15zasekvádstal*nímřízesepodi17Hos5.výmnopoto*dista17taklo,jeošichčích.hod18vuv načiuniltoje19To6.kteden,measejHospo19*din,z něho!radu20sejmejeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28nonopodivame29Žeh9.z HosvámpoHosdinjedo29Bůhmu.*světlo.ado30námpřáljeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíHosbopodina:řeknouti,9Nechť3.sekdonatrky.“milo10„Je*hodenstvísrjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílotevi4.men,kte15staremrožním.vrhli,15zasekvádstal*takstanímselo,dino17Hos5.pořízevýmšichov načích.poto18dije*hodvunilHosčipodin,jeden,19To6.touktez nějmeseho!sejmea20*durajeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28novadonomu.mevám29Žeh9.podiz Hosnámsvětpřállo.Hospo30Bůh*jeadodinjeboťdobnerý,kujteR.dinu,31Hosponaky.trhojemi33densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosr„Je*raelův:homiřek1.ne5NechťIzdůmnaky.“srden6lotrství*„Jenův:mihoneřek7Nechť2.Ádůmnaky.“srden8lotrstvíHosbopodina:řeknouti,9Nechť3.sekdonatrky.“milo10„Je*hodenstvísrjeboťdobnerý,kujteR.dinu,11Hosponatrky.jehomi13srdenstvílotevi4.men,kte15staremrožním.vrhli,15zasekvádstal*takstanímselo,dino17Hos5.pořízevýmšichov načích.poto18dije*hodvunilHosčipodin,jeden,19To6.touktez nějmeseho!sejmea20*durajeboťdobnerý,kujteR.dinu,21Hosponatrky.jehomi23srdenstvílospásu,Hos7.podi25ne,dejzdapřejru!po*di26Hospone,kdopřichážehPo8.na27ný,jménu.v Hos*podi28