OL133

2. neděle velikonoční C

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL133 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. – Žalm 118

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

1. Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

2. Nechť řekne dům Árónův: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

3. Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: * „Jeho milosrdenství trvá na věky.“

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

4. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

5. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

6. Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

7. Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!

8. Požehnaný, kdo přichází * v Hospodinově jménu.

9. Žehnáme vám z Hospodinova domu. * Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Odpověď: Ž 118 (117),1

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu