OL134

Pondělí po 2. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány? / 2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému. / 3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu. / 5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem. / 6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil. / 8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány? / 2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému. / 3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu. / 5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem. / 6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil. / 8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány? / 2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému. / 3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu. / 5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem. / 6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil. / 8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány? / 2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému. / 3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu. / 5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem. / 6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil. / 8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány? / 2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému. / 3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu. / 5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem. / 6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. / 7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil. / 8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země. / 9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“ / R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu.