OL134

Pondělí po 2. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

usechyzeR.Blakdovšem,diponu.luk Hosbouří,se1.Proč2hapostro*proč3rodyny?mar3plásepozdvi2.Po4hua*davlaštízem4lokrámlouuvaseři5luspodiponuprojí +5Hostizamamu.aje5Pohojejichme3.„Roz6mej*odahoďo6vykopouta!“jeme7jichusechyR.Bla8kdozevšem,diponu.lu8k Hoskteje4.Smě9ten,setrůsíchní,nena9bechu.k smí*jsou10nuhorlenroztom5.Po11k nim*mlu11ví,vem.je12hněsvýmstaunopře13jsem6.„Jáce*Silenaósvé13vilhokráhoře!“nu,na14svasvéusechyR.Bla15kdozevšem,diponu.lu15k HosdinovoVy7.hlásím16Hospomiřehodroz16*Pántí,nusyn, +„Tykl:můj17jsizplodil.jsem17dnesdámatidej18žá8.Pomě,rody,jev ma18tekkontví*do19vlastnicmě.či19zenytloucižeš9.20rozjeprutem,lezže20nýmnoudohli21ko*jarozžešbít.“jebu21usechyR.Bla22kdozevšem,podinu.lu22k Hos
usechyzeR.Blakdovšem,diponu.luk Hosbouří,se1.Proč2hapostro*proč3rodyny?mar3plápozemštíPo2.zdvihu4sesposelulo4krávladařia*potiHosdimlouva5uprojí +zaPomamu.a5nuhojeojichjekovy„Roz3.mej6mepoujichta!“a*od7jehoďmeusechyR.Bla8kdozevšem,diponu.lu8k Hoskteje4.Smě9ten,setrůsíchní,nena9bechu.k smí*jsou10numlulenhorví,Po5.tomk nim11rozhněvem.*svým12jenostavil6.jsem„Jápře13uceSió*nahosvékrá13lehoře!“nu,na14svasvéusechyR.Bla15kdozevšem,diponu.lu15k Hospodihlá7.Vy16HossímPán*tí,numivono16hodrozsyn, +můjkl:ře17jsi„Tyzplodil.jsem17dnesdámatidej18žá8.Pomě,dy,do*rovlastv maje18tekzenymě.nictví19čikonžecileznýmžeš9.je20tlourozhlinoutem,pruko*ja20žešrozbít.“do21jebuusechyR.Bla22kdozevšem,podinu.lu22k Hos
usechyzeR.Blakdovšem,diponu.luk Hosří,proč*rose1.po2Pročbouhaplány?dystro3marštíkrázemlozdvihupo4Po2.seuspolumlouvlaa*5daseřidiponují +pro5vatiHoszamamu.aje5Pohoojichjekovy„Roz3.mej6mepoujichta!“a*od7jehoďmeusechyR.Bla8kdozevšem,diponu.lu8k Hosnenabesíchjese9Smě4.kteten,nuk smíchu.trů9ní,jsou*mlulenhorví,Po5.tomk nim11rozhněvem.*svým12jenostavil6.jsem„Jápře13uceSió*nahosvékrá13lehoře!“nu,na14svasvéusechyR.Bla15kdozevšem,diponu.lu15k HosdinovoVy7.hlásím16Hospo„Tykl:jsihodnutí,16rozmiřePán*zplodnesdil.syn, +17můjjsemtidámv ma8.žáPodej18amě,vlast*donictekje18rody,zenymě.kontví19čižecileznýmžeš9.je20tlourozhlinoutem,pruko*ja20žešrozbít.“do21jebuusechyR.Bla22kdozevšem,podinu.lu22k Hos
usechyzeR.Blakdovšem,diponu.luk Hosbouří,se1.Proč2hapoplámarny?proč*rody3stroštíkrázemlozdvihupo4Po2.seuspolumlouvlaa*5daseřidiponují +pro5vatiHoszamamu.aje5Pohoojichjekovy„Roz3.mej6mepoujichta!“a*od7jehoďmeusechyR.Bla8kdozevšem,diponu.lu8k Hosnane4.jeSměse9kteten,k smíjsou*nuchu.síchtrů9bení,mlulenhorví,Po5.tomk nim11rozhněvem.*svým12jenostavil6.jsem„Jápře13uceSió*nahosvékrá13lehoře!“nu,na14svasvéusechyR.Bla15kdozevšem,diponu.lu15k HosdinovoVy7.hlásím16Hospo„Tykl:jsihodnutí,16rozmiřePán*zplodnesdil.syn, +17můjjsemv matijetekžádej18Po8.dámamě,nyčizekonmě.dy,do*18rotvínicvlastžecileznýmžeš9.je20tlourozhlinoutem,pruko*ja20žešrozbít.“do21jebuusechyR.Bla22kdozevšem,podinu.lu22k Hos
k Hoslupodinu.zevšem,R.Blakdouchyseří,proč*rose1.po2Pročbouhaplány?dystro3marštíkrázemlozdvihupo4Po2.sevamlouují +provladaři5a*spolusePomajehozamu.poditiHosanu5ojichjekovy„Roz3.mej6mepoujichta!“a*od7jehoďmek Hosludiponu.zevšem,kdo8BlaR.uchysenenabesíchjese9Smě4.kteten,nuk smíchu.trů9ní,jsou*mlulenhorví,Po5.tomk nim11rozhněvem.*svým12jevilnosvéhojsempře13