OL134

Pondělí po 2. neděli velikonoční

Žalm 2

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL134 – Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. – Žalm 2

R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu.

1. Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány?

2. Pozdvihují se pozemští králové * a vladaři se spolu umlouvají + proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

3. „Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“

R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu.

4. Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu.

5. Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem.

6. „Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“

R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu.

7. Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, * Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, + já jsem tě dnes zplodil.

8. Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země.

9. Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

R. Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu.

Odpověď: Ž 2,12c

Verše: Ž 2

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu