OL135

Úterý po 2. neděli velikonoční

Ježíše Krista Krále B

ZvětšitZmenšitResetovat

je,dělosepoR.Hoslukradintí.nos2lebveluje,po1.Hos3kradinlebnosvetí,dělo3sedin,oděl*o4poHossemocí.4sesalje,lukraR.Hos5podinnoslebtí.o6sevedělklad,Dal7tusvě2.kosá.že7zaneodpra*Pev8tvůjtrůnjenosvěčti.na,dáv8odjsije,lukraR.Hos9podinnoslebtí.o10sevedělnejjsouvýš3.Tvé11kyromudomulehspo11*tvévé,liHostost,poslupří12svašíčasy.dine,12věčnaděloje,sepoR.Hos13kraludintí.nos14lebve
je,dělosepoR.Hoslukradintí.nos2lebveluje,po1.Hos3kradinlebnosvetí,dělo3sedin,oděl*o4poHossemocí.4sesalje,lukraR.Hos5podinnoslebtí.o6sevedělnežezaDal2.svě7klad,tutvůjtrůnodkosá.7je*Pevvěčnosodti.pradáv8jsina,je,lukraR.Hos9podinnoslebtí.o10sevedělnejjsouvýš3.Tvé11kyromudomulehspo11*tvévé,liHostost,poslupří12svašíčasy.dine,12věčnaděloje,sepoR.Hos13kraludintí.nos14lebve
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luoje,dělse1.poHosdin3lukraHossedělpovelebnos3o*tí,mosecí.din,o4salvelebdělseností.poR.din5Hosoje,kraluzakonesá.Dal2.světu7klad,žepraoddávPev*8jetvůjtrůnti.nosvěčna,8odjsivelebdělseností.poR.din9Hosoje,kralusponejvýšlilehvé,Tvé3.ro11jsoukytost,šísvaHosmudomu12tvé*slupříčavěčsy.di12ponane,děloje,sepoR.Hos13kraludintí.nos14lebve
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kralunežezaDal2.svě7klad,tutvůjtrůnodkosá.7je*Pevvěčnosodti.pradáv8jsina,velebdělseností.poR.din9Hosoje,kralusponejvýšlilehvé,Tvé3.ro11jsoukytost,šísvaHosmudomu12tvé*slupříčavěčsy.di12ponane,velebdělseností.podin13HosR.je,kraolu
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kralusá.zakoPev*jesvětu7Dal2.ženeklad,odna,jsivěčnosti.tvůjod8trůndávpravelebdělseností.poR.din9Hosoje,kralusponejvýšlilehvé,Tvé3.ro11jsoukytost,šísvaHosmudomu12tvé*slupříčavěčsy.di12ponane,velebdělseností.podin13HosR.je,kraolu
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kralusá.zakoPev*jesvětu7Dal2.ženeklad,odna,jsivěčnosti.tvůjod8trůndávpravelebdělseností.poR.din9Hosoje,kralusponejvýšlilehvé,Tvé3.ro11jsoukytost,šísvaHosmudomu12tvé*slupříčavěčsy.di12ponane,velebdělseností.podin13HosR.je,kraolu
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kraluzakonesá.Dal2.světu7klad,žejsiodna,dávvěčnosti.jetrůn8Pev*tvůjpraodvelebdělseností.poR.din9Hosoje,kraluvé,tvé*lehlispomudomukyTvé3.rovýšjsou11nejvěčne,načasy.šísva12příslupoditost,Hosvelebdělseností.podin13HosR.je,kraolu
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kraluzakonesá.Dal2.světu7klad,žejsiodna,dávvěčnosti.jetrůn8Pev*tvůjpraodvelebdělseností.poR.din9Hosoje,kraluvé,tvé*lehlispomudomukyTvé3.rovýšjsou11nejvěčne,načasy.šísva12příslupoditost,Hosvelebdělseností.podin13HosR.je,kraolu
lebvedělseností.podinkraHosR.oje,luseveoděltí,lebnospodinkra3Hos1.je,lusalsemocí.Hosdělse4o*din,opovelebdělseností.poR.din5Hosoje,kraluzakonesá.Dal2.světu7klad,žejsiodna,dávvěčnosti.jetrůn8Pev*tvůjpraodvelebdělseností.poR.din9Hosoje,kraluvé,tvé*lehlispomudomukyTvé3.rovýšjsou11nejvěčne,načasy.šísva12příslupoditost,Hosvelebdělseností.podin13HosR.je,kraolu

Odpověď: Ž 93 (92),1a

Verše: Ž 93 (92)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu