OL135

Úterý po 2. neděli velikonoční

Ježíše Krista Krále B

Žalm 93

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL135 – Hospodin kraluje, oděl se velebností. – Žalm 93

R. Hospodin kraluje, oděl se velebností.

1. Hospodin kraluje, oděl se velebností, * oděl se Hospodin, opásal se mocí.

R. Hospodin kraluje, oděl se velebností.

2. Dal světu základ, že nezakolísá. * Pevný je trůn tvůj od pradávna, jsi od věčnosti.

R. Hospodin kraluje, oděl se velebností.

3. Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, * tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

R. Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Odpověď: Ž 93 (92),1a

Verše: Ž 93 (92)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu