OL137

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL137 – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. – Žalm 34

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

3. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

4. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z každé jejich tísně.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

5. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, * na duchu zlomené zachraňuje.

6. Spravedlivý mívá mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí.

R. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Odpověď: Ž 34 (33),7a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu