OL137

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičbu*vždydepoHos3na,dichváhola.v mýchús4jetechzte,vijakte5kus2.Oadobdinrý,Hosje5pokteze*bla6ku,člouká.se6muk nězavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoahněvstípo3.Hos9nůvdichazlo,ty,9kdozezeby*a10dilhlavynakuně.vzpo10mínlavoli,li11ved4.Spraslydinšel,Hosa11poz kažjesvo*vy12dilbotísně.je12jichzavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoapodinko5.Blíz15Hosješezkroutěm,kdo15machuzlodusrd15na*ce,je.ňuchrame16zaved6.Spra17li*Hosní,dinpohomno17žesouprosvyvšechtí.hovšak18zezavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jejakzte,je2.kusOte5viazečlo*rý,blapo5Hosdobdinmuuk něká.kte6ku,sezavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpoalali,Hosvedli11Spra4.vobosvovy*dilpodinsly11šel,tísjichně.jez kaž12jezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoapodinko5.Blíz15Hosješezkroutěm,kdo15madu*nachu15srdce,ňuchraje.mezlo16zamnohoSpra6.vedli17dinvšakpožesou17*Hosní,prosvytí.ho18všechzezavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
vozažáklal,R.Hle,boušel.slydin2HospoalevebitU1.stachci3vičdev mýchbupoHos3na,divždy*chváhola.techús4jejakzte,je2.kusOte5viazečlo*rý,blapo5Hosdobdinmuuk něká.kte6ku,sezavolal,žák7uboHle,R.slyšel.din8Hospoastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpoalali,Hosvedli11Spra4.vobosvovy*dilpodinsly11šel,tísjichně.jez kaž12jezavolal,žák13uboHle,R.slyšel.din14Hospoatěm,dinkdo5.koBlízje15poHossrdce,ma15šezkrouchrazaňuje.na*duchu16mezlohosoumnožení,vedli17Spra6.všechvyzeprostí.*poHosdin18hovšakzavolal,žák19uboHle,R.šel.slydin20poaHos
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúspojeHosrý,dindobtea5O2.kuszte,jakvik němuseká.uzečlo6bla*kteku,podinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzastíty,kdopo3.di9Hoshněvnůvhlabyvydilcha9*azlo,namínkuně.ze10zevzpopodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzakdomatěm,koje15Blíz5.podinHosna*ce,duchuzkrouše15srdňuchraje.mezlo16zahosoumnožení,vedli17Spra6.všechvyzeprostí.*poHosdin18hovšakpodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúspojeHosrý,dindobtea5O2.kuszte,jakvik němuseká.uzečlo6bla*kteku,podinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzakdoty,chazlo,nův3.Hospodistíhněv9mínkuvzponaně.vyhladil10a*byzezepodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzazkroukdomašejeHos15Blíz5.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*15nasrdzlochuduhosoumnožení,vedli17Spra6.všechvyzeprostí.*poHosdin18hovšakpodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debuv mých4vždy*techúspojeHosrý,dindobtea5O2.kuszte,jakvik němuseká.uzečlo6bla*kteku,podinHosašel.slyuHle,R.7bovolal,žákzakdoty,chazlo,nův3.Hospodistíhněv9mínkuvzponaně.vyhladil10a*byzezepodinaHosslyšel,li11Spra4.vedlali,vojichtísjeně.svobodil12vy*z kažjepodinHosašel.slyuHle,R.13bovolal,žákzazkroukdomašejeHos15Blíz5.kodintěm,pozamechraňuje.ce,*15nasrdzlochuduhosoumnožení,vedli17Spra6.všechvyzeprostí.*poHosdin18hovšakpodinHosašel.slyHle,R.ubo19volal,žákza
podinaHosšel.slyR.uHle,bovolal,zažákbitHoslepodina,stavič3U1.chcivechváhojela.debu