OL138

Sobota po 2. neděli velikonoční

5. neděle velikonoční A

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL138 – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. – Žalm 33

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.

2. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

5. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

6. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

R. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Odpověď: Ž 33 (32),22

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu