OL139

3. neděle velikonoční A

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,PaR.Umi,kažtu.vo2tucesk žiže,nechraň1.O3Bomě,ukám.seboť3k todinu:vím*Pra4poHosPán.“4můjjsi„Tydine,jsi,2.Ty5poHospolemmým5nýmdičmněza*tymoui5ší,číúděl.cho6můjvášne,PaUmi,7kažR.tu.vo8k žitucespodile3.Ve9Hosbímrádcem,na,že9bylminozaci10mu*k toinitro.vy10nemámupo4.Hos11naditezřeli,lestá11nakdyžsám,jeza*ne12koci.viprami12pone,PaUmi,13kažR.tu.vo14k žitucesdujeto5.Pro15rasedušesrd15ce,ple15*isá,pev bezčí,lo16bydchášnemoune17boť6.neza*netí,dosvěšidu17v podtvůjsvatíš,pusby18arušení.spapo18třilne,PaUmi,19kažR.tu.vo20k žitucescestumi7.U21žeštebek živo21*utu,podost, +tvéhojje22ravěčslast.vipra22jecine,PaUmi,23kažR.tu.voces24tuk ži
ne,PaR.Umi,kažtu.vo2tucesk žineže,boťO1.chraňmě,3BoPra*kám.vímk tose3ujsimůj„TyPán.“poHos4nu:dimýmne,2.jsi,TyHos5dipoilemmoudičným5pochozamněší,čí5*tyděl.ú6můjvášne,PaUmi,7kažR.tu.vo8k žitucesdipona,bím9le3.VeHosmuk to*cem,žemibyl9rádnitro.zano10ivyciustáneledipo11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,pravipoci.sám,když12mijene,PaUmi,13kažR.tu.vo14k žitucesjeduse15to5.Proraplešesá,srdce,15duv bezbydpečí,i*16lomouchášdušiboť6.ne17nenezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*porutřilšení.svatvůj18spane,PaUmi,19kažR.tu.vo20k žitucescestumi7.U21žeštebek živo21*utu,podost, +tvéhojje22ravěčslast.vipra22jecine,PaUmi,23kažR.tu.voces24tuk ži
k životutu.kažmi,R.Ucesne,Paboťnesechraňmě,3O1.že,BovímHos*Prauk to3kám.jsimůj„TyPán.“dipo4nu:ne,mýmdičjsi,Hos5Ty2.dipomoučíiší,poným5lemúvášmůjděl.mně*za6tychok životutu.UR.kažces7ne,mi,Pana,dižemile3.bím9VepoHosimuzarád9bylk to*cem,nitro.ci10novyustáneledipo11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,pravipoci.sám,když12mijek životutu.UR.kažces13ne,mi,Pasrdjece,tose15Pro5.durai*sá,šedu15plev bezčí,pelo16bydmouchášdušiboť6.ne17nenezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*porutřilšení.svatvůj18spak životutu.UR.kažces19ne,mi,Pak žitutu,voU7.žeš21micesdost, +rapotebe22u*hojjevěčjeslast.tvépra22civik životutu.kažUR.cesmi,23ne,Pa
k životutu.kažmi,R.Ucesne,Paboťnesechraňmě,3O1.že,BovímHos*Prauk to3kám.jsimůj„TyPán.“dipo4nu:ne,mýmdičjsi,Hos5Ty2.dipomoučíiší,poným5lemúvášmůjděl.mně*za6tychok životutu.UR.kažces7ne,mi,Pana,dižemile3.bím9VepoHosimuzarád9bylk to*cem,nitro.ci10novyustáneledipo11Hos4.mámnakozazřenate11*neli,pravipoci.sám,když12mijek životutu.UR.kažces13ne,mi,Pace,srddušesera15Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*15plelomouchášdušiboť6.ne17nenezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*porutřilšení.svatvůj18spak životutu.UR.kažces19ne,mi,Pak žitutu,voU7.žeš21micesdost, +rapotebe22u*hojjevěčjeslast.tvépra22civik životutu.kažUR.cesmi,23ne,Pa
k životutu.kažmi,R.Ucesne,Pak tosekám.umě,chraňBo3O1.neboťže,jsinu:„TymůjPán.“vímHos4Pra*dipodičmýmnýmjsi,Hos5Ty2.dine,poší,ty*čímoumně5poilemúmůjděl.zacho6vášk životutu.UR.kažces7ne,mi,Pamibylžena,rádcem,bímHos9Ve3.ledipovynitro.i10k to*munocizanastáleuzřeteli,dipona11Hos4.nemámpojemipravici.zako12ne*sám,kdyžk životutu.UR.kažces13ne,mi,Pace,srddušesera15Pro5.tojeduv bezbydpečí,sá,i*15plelomouchášdušiboť6.ne17nenezaatíš,bysvětí,17v podnedopus*porutřilšení.svatvůj18spak životutu.UR.kažces19ne,mi,Patebetu,u*jehojžešmi21voU7.tuk žicesjevěčvicislast.dost, +22ratvéprapok životutu.kažUR.cesmi,23ne,Pa
k životutu.kažmi,R.Ucesne,Pak tosekám.umě,chraňBo3O1.neboťže,jsinu:„TymůjPán.“vímHos4Pra*diponýmpodičlemHospo5Ty2.jsi,ne,mýmdivášmůjúděl.číší,ty5imoumně*zachok životutu.UR.kažces7ne,mi,Pamibylžena,rádcem,bímHos9Ve3.ledipovynitro.i10k to*munocizanastáleuzřeteli,dipona11Hos4.nemámpojemipravici.zako12ne*sám,kdyžk životutu.UR.kažces13