OL139

3. neděle velikonoční A

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ / 2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. / 4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 5. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí, / 6. neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu. / 7. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast. / R. Ukaž mi, Pane, cestu k životu.