OL140

3. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám, / 2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 3. Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 4. Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! / 5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí! / R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!