OL140

3. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascestán1.Bo4zaže,*vysva,lechho4prálám,voni5kdyžmě,že2.tys6v soudil,bovy6svodemnouluj*smi7nasebu!prosa7mouslyškažnámsvouuR.Hos8ne,diponoutvář!10jasHospoma3.Pa11te:tujsvéhovy11dinmeznavyslydinsva11ho;po*Hosvozamulám.kdyžší,12k někažnámsvouuR.Hos13ne,diponoutvář!15jasří4.Mno16holiuže„Kdoká:16námne,diu16ro?“dobpo*Hosnoujastvář!kaž17svounámkažnámsvouuR.Hos18ne,diponoutvář!20jasně,so5.U21klidnámvždyť*nu,tysitva21lehne,vášHossám,22dipopev bezvatčí!přemi22kažnámsvouuR.Hos23ne,diponoutvář!25jas
námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascestán1.Bo4zaže,*vysva,lechho4prálám,voni5kdyžmě,svovybodil,v sou62.tysžedemnouluj*smi7nasebu!prosa7mouslyškažnámsvouuR.Hos8ne,diponoutvář!10jasHospoma3.Pa11te:tujsvéhovy11dinmeznavydinposva11*Hosho;zamuvolám.slyší,12k někdyžkažnámsvouuR.Hos13ne,diponoutvář!15jasří4.Mno16holiuže„Kdoká:16námne,diporo?“dob16*Hosnoujassvoutvář!kažu17námkažnámsvouuR.Hos18ne,diponoutvář!20jasně,klid5.U21námvždyť*nu,tytvaso21lehsine,vášHossám,22dipopev bezvatčí!přemi22kažnámsvouuR.Hos23ne,diponoutvář!25jas
námkažsvoupoR.Hosune,dinoutvář!3jascehože,1.Bo4stánzakdyžvomě,lám,va,*4vyspránilechdil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouakažnámsvouuR.Hos8ne,diponoutvář!10jasHospoma3.Pa11te:tujsvéhovy11dinmeznavydinposva11*Hosho;zamuvolám.slyší,12k někdyžkažnámsvouuR.Hos13ne,diponoutvář!15jasříká:ho4.Mno16liro?“žedob*Hosponám16„Kdousvoujasnámnoutvář!ne,17dikažukažnámsvouuR.Hos18ne,diponoutvář!20jassotvasiU5.nám21klidně,poHosdinu,vždyť21lehtysám,*vatv bezpečí!váš22ne,přemikažnámsvouuR.Hos23ne,diponoutvář!25jas
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouajasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di8une,vyznadinmematuj11Pa3.Hospote:*Hosho;podinsvé11hosvamuzak něvolám.sly12vykdyžší,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di13une,„Kdoká:nám4.hoMnoli16řípodiro?“Hos*u16dobžejassvounoutvář!ne,u17námkažjasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di18une,silehtvasonu,nám21U5.ně,klidne,di*tyvždyťsám,22poHosv bezvatpečí!vášmi22přejaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi23une,
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouajasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di8une,vyznadinmematuj11Pa3.Hospote:ho;Hos*po11hosvasvémuzak něvolám.vysly12dinkdyžší,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di13une,námužedobro?“li16Mno4.hoká:„Kdořísvoujasnámnoutvář!podikaž17Hos*une,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di18une,silehtvasonu,nám21U5.ně,klidne,di*tyvždyťsám,22poHosv bezvatpečí!vášmi22přejaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi23une,
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nidil,smibosvo*lujv sou6tys2.vyžemouprosslyšbu!nade7semnouajasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di8une,vyznadinmematuj11Pa3.Hospote:ho;Hos*po11hosvasvémuzak něvolám.vysly12dinkdyžší,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di13une,námužedobro?“li16Mno4.hoká:„Kdořísvoujasnámnoutvář!podikaž17Hos*une,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di18une,nu,vždyť*silehtysám,námklid21U5.sotvaně,vatmipřečí!v bezpedi22Hospovášne,jaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi23une,
jasnámsvounoutvář!podikažHosR.ne,uhopráva,1.že,Boza4cestánvokdyžlám,lech*vys5mě,nisvovybodil,v sou62.tysžemouaslyšprosbu!lujsena7smi*mnoudejasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di8une,znamehosvétujte:11Pa3.mapodinvyHosk něší,kdyžlám.muzavo*ho;Hos11svavyslydinpojasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di13une,námužedobro?“li16Mno4.hoká:„Kdořísvoujasnámnoutvář!podikaž17Hos*une,jasnámsvoukažnoutvář!poHosR.di18une,nu,vždyť*silehtysám,námklid21U5.sotvaně,vatmipřečí!v bezpedi22Hospovášne,jaskažnámsvounoutvář!R.poHosdi23une,
jasnámsvounoutvář!podikaž