OL140

3. neděle velikonoční B

Žalm 4

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL140 – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! – Žalm 4

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

1. Bože, zastánce mého práva, * vyslechni mě, když volám,

2. tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

3. Pamatujte: (+) Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

4. Mnoho lidí říká: (+) „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

5. Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!

R. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

Odpověď: Ž 4,7b

Verše: Ž 4

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu