OL141

Pondělí po 3. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHosžakní1.I2sekdyžproceveta2schůzvamloují;ti2umněroz*tvůj3žebníkslupipředsech.o3tvýchtvá2.Vždyť4přišením,jsou4pomýmjsouzytvé5kapří*ci.5rádmičekrákdoR.Bla6těm,zenodipově.kov zá6Hososvésuvil7je3.Vyjsemmě,šelsslydy,7vyakapřísvýmzům!na8*lusmyssvých4.Po9odurozbu*ařína9zeditvýchvech.mat10očekrákdoR.Bla11těm,zenodipově.kov zá11Hostylži,cesvrať5.Od12odsvůjkon!štěd*u13řimicessituvo6.Vy14jsemlilpředjsemprav14*daldy,nuhodtím.nost15roztvýmčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hos
kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHosvetaschůzkdyžse2I1.žaknímlouumnějí;vaproce2tiroz*tvůj3žebníkslupipředsech.o3tvýchjsoumýmVždyť2.tvápři4kazypří*tvépo4ním,šerádci.jsou5mičekrákdoR.Bla6těm,zenodipově.kov zá6Hososvésuvil7je3.Vyjsemmě,šelsslydy,7vyakapřísvýmzům!na8*lusmyssvých4.Po9odurozbu*ařína9zeditvýchvech.mat10očekrákdoR.Bla11těm,zenodipově.kov zá11Hostylži,cesvrať5.Od12odsvůjkon!štěd*u13řimicessituvo6.Vy14jsemlilpředjsemprav14*daldy,nuhodtím.nost15roztvýmčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospodischůztavecesekdyž2I1.žaknítvůjvají;slu*žebtipro2umloumněpředotvýchpisech.roz3níkjsoumýmVždyť2.tvápři4kazypří*tvépo4ním,šerádci.jsou5mičekrákdoR.Bla6těm,zenodipově.kov zá6Hososvésuvil7je3.Vyjsemmě,šelsslydy,7vyakapřísvýmzům!na8*lusmyssvých4.Po9odurozbu*ařína9zeditvýchvech.mat10očekrákdoR.Bla11těm,zenodipově.kov zá11Hostylži,cesvrať5.Od12odsvůjkon!štěd*u13řimicessituvo6.Vy14jsemlilpředjsemprav14*daldy,nuhodtím.nost15roztvýmčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospodivetaschůzkdyžse2I1.žaknímloují;va*slutvůjžebproti2ceumněpředotvýchpisech.roz3níkjsoumýmVždyť2.tvápři4kazypří*tvépo4ním,šerádci.jsou5mičekrákdoR.Bla6těm,zenodipově.kov zá6Hossuody,aje3.vil7Vysvéjsemsvýmpříkazům!slyšelsmě,7vy*nanalusvýchříze9Po4.smysotvýchdiovech.a*buduroz10matkov zázeR.Bla11čekrákdotěm,vě.noHos11poditylži,cesvrať5.Od12odsvůjkon!štěd*u13řimipravcestudy,lilvo14Vy6.sijsemhodtvýmroznutím.dal*jsempřed15nostkov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospodivetaschůzkdyžse2I1.žaknímloují;va*slutvůjžebproti2ceumněpředotvýchpisech.roz3níkmýmpojsoušením,tvápři4Vždyť2.rádmici.tvé*příka5jsouzykov zázeR.Bla6čekrákdotěm,vě.noHos6podisuody,aje3.vil7Vysvéjsemsvýmpříkazům!slyšelsmě,7vy*nanalusvýchříze9Po4.smysotvýchdiovech.a*buduroz10matkov zázeR.Bla11čekrákdotěm,vě.noHos11poditylži,cesvrať5.Od12odsvůjkon!štěd*u13řimipravcestudy,lilvo14Vy6.sijsemhodtvýmroznutím.dal*jsempřed15nostkov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16dipo
podikoHosvě.nozetěm,kdoR.Blav zákráčeschůzveceprokdyžse2I1.tažakní*služebtvůjníkmněu2tivamloují;předtvýchsech.piroz3omýmpojsoušením,tvápři4Vždyť2.rádmici.tvé*příka5jsouzypodikoHosvě.nozetěm,kdo6BlaR.v záčekrásuody,aje3.vil7Vysvéjsemsvýmpříkazům!slyšelsmě,7vy*nanalusvýchříze9Po4.smysotvýchdiovech.a*buduroz10matpodikoHosvě.nozetěm,kdo11BlaR.v záčekrásvůjštědřimikon!odces12Od5.vraťlži,u*typravcestudy,lilvo14Vy6.sijsemhodtvýmroznutím.dal*jsempřed15nostpodiHosvě.konozetěm,kdo16