OL141

Pondělí po 3. neděli velikonoční

Žalm 119

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL141 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. – Žalm 119

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

1. I když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají; * tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.

2. Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, * tvé příkazy jsou mými rádci.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

3. Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, * nauč mě svým příkazům!

4. Pouč mě o smyslu svých nařízení * a budu rozjímat o tvých divech.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

5. Odvrať mě od cesty lži, * uštědři mi svůj zákon!

6. Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Odpověď: Ž 119 (118),1

Verše: Ž 119 (118)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu