OL142

Úterý po 3. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,Pakou,R.Dotvýchruho.svéchadusvě2jiřuskánoulou,mi1.Buď3chranotvrnou*o4pevně,chra4k méskálaty2.vždyť5jsi*prosvéa5tvrz,vedešnojmépo6řídit.bua6dešne,Pakou,ruR.Do7tvýchho.svéchasvě8jiřudusvěřutvých3.Do9kouruducha,svéji9hověrBodi10po*Hosne,svobovydíš.tyže,10řujivšak4.11*dubuv Hos11dina,poaveselit12setosliním.nadsat12tvýmne,Pakou,ruR.Do13tvýchsvéchaduho.svě14jiřukažu5.Svou15noutvářjasku,žebsvé15slumusvou16*zachraňtí.nos16tovslimije6.Tvo17jetvářchraonoubez17noupečlitímdí.předspik18*nune,Pakou,ruR.Do19tvýchho.svéchasvě20jiřudu
ne,Pakou,R.Dotvýchruho.svéchadusvě2jiřulou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvralatvrz,vždyť2.ty5jsiskávepodeš*svéprojmé6nořídit.bua6dešne,Pakou,ruR.Do7tvýchho.svéchasvě8jiřuduřusvějiru9tvých3.Dokoudine,po*hoduHos9svécha,vybotysvodíš.10věrBože,pojiv Hosdina,4.však11řualit*dubuse12sevetosliním.nadsat12tvýmne,Pakou,ruR.Do13tvýchsvéchaduho.svě14jiřukažu5.Svou15noutvářjasku,žebsvé15slumutovsliností.chraň*za16svoumibezje6.Tvo17jetvářpřed*nouchraspiknoupeč17odí.nu18litímne,Pakou,ruR.Do19tvýchho.svéchasvě20jiřudu
ne,Pakou,R.Dotvýchruho.svéchadusvě2jiřulou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvralatvrz,vždyť2.ty5jsiskápovejmé6své*pronořídešdit.adeš6bune,Pakou,ruR.Do7tvýchho.svéchasvě8jiřudujiřusvéhotvých3.ru9Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos9svovybodíš.Bo10tyže,pojiv Hosdina,4.však11řualit*dubuse12sevetosliním.nadsat12tvýmne,Pakou,ruR.Do13tvýchsvéchaduho.svě14jiřukažu5.Svou15noutvářjasku,žebsvé15slumutovsliností.chraň*za16svoubezpečnouTvo6.jetvář17jemilitímdí.chraonou17spik*přednune,Pakou,ruR.Do19tvýchho.svéchasvě20jiřudu
ne,Pakou,R.Dotvýchruho.svéchadusvě2jiřulou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvralatvrz,vždyť2.ty5jsiskápovejmé6své*pronořídešdit.adeš6bune,Pakou,ruR.Do7tvýchho.svéchasvě8jiřudujiřusvéhotvých3.ru9Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos9svovybodíš.Bo10tyže,pojiv Hosdina,4.však11řualit*dubuse12sevetosliním.nadsat12tvýmne,Pakou,ruR.Do13tvýchsvéchaduho.svě14jiřusvékažmuSvou5.jas15utvářnouslisvoutovností.ku,služebchraň*15zanouopečchranoujetvářbez17Tvo6.mijelitímdí.předspik18*nune,Pakou,ruR.Do19tvýchho.svéchasvě20jiřudu
duchasvéřujiho.tvýchDoruR.ne,svěPakou,lou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvrtvrz,apro*lasvétyjsi5vždyť2.skádešříabudit.6jménodešvepodujichařuho.svétvýchR.ru7DoPane,svěkou,hodujisvécha,tvýchrukou9Do3.řusvěvyže,tydíš.svobodine,10Hos*poBověr*na,bupodidusevšak114.jiv Hosřutvýmslinadtoním.litsat12veseajiduchařuho.svéR.tvýchDo13ruPane,svěkou,svékažmuSvou5.jas15utvářnouslisvoutovností.ku,služebchraň*15zabezpečnouTvo6.jetvář17jemilitímdí.chraonou17spik*přednudujichařuho.svétvýchru19DoR.Pane,svěkou,
duchasvéřujiho.tvýchDoruR.ne,svěPakou,lou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvrtvrz,apro*lasvétyjsi5vždyť2.skádešříabudit.6jménodešvepodujichařuho.svétvýchR.ru7DoPane,svěkou,hodujisvécha,tvýchrukou9Do3.řusvěvyže,tydíš.svobodine,10Hos*poBověr*na,bupodidusevšak114.jiv Hosřutvýmslinadtoním.litsat12veseajiduchařuho.svéR.tvýchDo13ruPane,svěkou,slumusvéžebku,Svou5.jasnoutvář15ukažtovsliností.chraň*za16svoubezpečnouTvo6.jetvář17jemilitímdí.chraonou17spik*přednudujichařuho.svétvýchru19DoR.Pane,svěkou,
duchasvéřujiho.tvýchDoruR.ne,svěPakou,lou,o*skápev1.miBuďo3nouchrank méně,chranou4tvrtvrz,apro*lasvétyjsi5vždyť2.skádešříabudit.6jménodešvepodujichařuho.svétvýchR.ru7DoPane,svěkou,hodujisvécha,tvýchrukou9Do3.řusvěvyže,tydíš.svobodine,10Hos*poBověr*na,bupodidusevšak114.jiv Hosřutvýmslinadtoním.litsat12veseajiduchařuho.svéR.tvýchDo13ruPane,svěkou,slumusvéžebku,Svou5.jasnoutvář15ukažtovslinos