OL143

Středa po 3. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

všechhu,nysejR.Botemě!zehu,Bo1.2tesejvuj*ozenyvšech2mě,jméhona,teslá3jevulekopoute2.vzdej4velmutekněchvá4*Řelu!žashu:Boú5„Jakla!jsou5tváBohu,teR.6sejmě!všech6zenyříko3.7setimě,tice7zeo*nechťzpí7vá,no.“jmétvévu8jerujzotea9te4.Pojďpodivu*poskutžíBo9ky:s lidmi!nalhod10jedvšechhu,nyR.11Botesejmě!11zenil5.Mo12prořenochouv souš;12*suku,řehou13lipřešdujmera6.proto14sesvounev Bo14*Vládhu!ky.mo15navšechhu,nyR.16Botesejmě!16ze
nyzemě!sejteR.hu,všechBovšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojména,hoslávu3jelekopoute2.vzdej4velmuteBohu:4lu!chvákně*Řetvájsoula!ú5„Jakžaszenymě!sejR.te6všechhu,Boceze3.seti7říkonechť*ová,mě,7zpítino.“jmétvévu8jerujzotea9te4.Pojďpodivu*poskutžíBo9ky:s lidmi!nalhod10jedzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15monyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátechvápoulelu!te2.mu4vzdejkovelú„Jakžas*kněŘete5hu:Bola!tvá5jsouzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15monyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15monyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15monyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bosu*v souš;chouřeMo5.pro12nilřeku,lihouno13přešv Bodujmehu!pro6.tose14ranaky.Vlád*nesvou15monyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bopřešnohouřeliku,pronil12chouMo5.řesu*v souš;moVlád*nesvounaky.radutose6.prohu!14jmev Bonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,Bomě,zetisetiko73.ceřítvéjméjeno.“vá,7zpíovunechť*žíteBoskutky:teapo9Pojď4.zorujnals lidjedmi!di*vu10pohodzenymě!sejR.te11všechhu,Bopřešnohouřeliku,pronil12chouMo5.řesu*v souš;moVlád*nesvounaky.radutose6.prohu!14jmev Bonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.