OL144

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

všechhu,nysejR.Botemě!zerody,leb1.Ve2te,a*harozhlanašeho2Bochválu!hošujte3jedunašíši,On2.dalži4votbyaklopus5do*netil,nošehy.ta5nalyvšechhu,nyR.6Botesejmě!6zevšichnite,te,3.Pojď7slyšchci*vypráhabo7bojní,zalcovět,8proši.Bůh8dujsemty4.Svý9miúslebil*vevomuk ně9lal,zyjakem.jsemho10svýmvšechhu,nyR.11Botesejmě!11zeben,le5.Bůh12buďvetlmouneže12odnemiodbu,pros12*žeku.lásňal13svouvšechhu,nyR.14Botesejmě!14ze
nyzemě!sejteR.hu,všechBonady,šeVe1.lebrote,2*ahlarozhoBo2hachválu!hošujte3jedunašíši,On2.dalži4votbyaklopus5do*netil,nošehy.ta5nalyzenymě!sejR.te6všechhu,Bovšichnite,te,3.Pojď7slyšprávět,vy*chcihabo7ní,bojduBůhši.pro8cozalk nějsemmumi4.Svý9tyúsjsembillelal,vo9*vekem.zyho10jasvýmzenymě!sejR.te11všechhu,BonežeodBůh5.buď12veleben,žebu,*mitl12prosmoulásku.neod13ňalsvounyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Bobonibojhaní,3.te,Pojďslyš7všichte,proco*chci8právět,vyduši.zal8Bůhmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,BonežeodBůh5.buď12veleben,žebu,*mitl12prosmoulásku.neod13ňalsvounyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Bobonibojhaní,3.te,Pojďslyš7všichte,proco*chci8právět,vyduši.zal8Bůhmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,Botlneodmoubuďvele12Bůh5.žeben,svoulásňalku.bu,že*od12prosneminyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,7Pojď3.všichniduBůhši.copro8vět,zalmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,Botlneodmoubuďvele12Bůh5.žeben,svoulásňalku.bu,že*od12prosneminyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,7Pojď3.všichniduBůhši.copro8vět,zalmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,Botlneodmoubuďvele12Bůh5.žeben,svoulásňalku.bu,že*od12prosneminyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,7Pojď3.všichniduBůhši.copro8vět,zalmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,Botlneodmoubuďvele12Bůh5.žeben,svoulásňalku.bu,že*od12prosneminyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,7Pojď3.všichniduBůhši.copro8vět,zalmuvok nělal,mi4.ús9Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil10jsemhozenymě!sejR.te11všechhu,Botlneodmoubuďvele12Bůh5.žeben,svoulásňalku.bu,že*od12prosneminyzemě!R.sej14tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBohonašeBohalebte,2Ve1.rody,hochvájelu!a*rozhla3tešujne*dudoši,pusdalži4On2.navotšínašelynohy.by5til,aklotazenymě!sejR.te6všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,7Pojď3.všichnidu