OL144

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

Žalm 66

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL144 – Jásejte Bohu, všechny země! – Žalm 66

R. Jásejte Bohu, všechny země!

1. Velebte, národy, našeho Boha * a rozhlašujte jeho chválu!

2. On dal život naší duši, * nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

R. Jásejte Bohu, všechny země!

3. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, * chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

4. Svými ústy jsem k němu volal, * velebil jsem ho svým jazykem.

R. Jásejte Bohu, všechny země!

5. Bůh buď veleben, že neodmítl mou prosbu, * že mi neodňal svou lásku.

R. Jásejte Bohu, všechny země!

Odpověď: Ž 66 (65),1

Verše: Ž 66 (65)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu