OL145

Pátek po 3. neděli velikonoční

9. neděle v mezidobí C

21. neděle v mezidobí C

Obrácení sv. Pavla (25. ledna)

Sv. Tomáše (3. července)

Sv. Cyrila a Metoděje (5. července)

O duchovních pastýřích (i v době velikonoční)

Při biřmování (v době velikonoční)

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

tasvěateR.Jděhodoceligevanum.hlá2etesejna,divšichChval1.teHos3povujslatelini3*odé,rody.všechho,4nytasvěateR.Jděho5cedogelium.vanhlá6teesejnadne2.boťNemoc7vládsrlodenstvíje7mimihovavěrnoaHos8*diponaky.trnost8
tasvěateR.Jděhodoceligevanum.hlá2etesejna,divšichChval1.teHos3poslavuj*olini3dé,dy.roteho,4nyvšechtasvěateR.Jděho5cedogelium.vanhlá6teesejnenadmiboťmoc7Ne2.vládstvídena*Hospohomi7jesrlonatrky.va8dinonostvěr
tasvěateR.Jděhodoceligevanum.hlá2etesejvšichna,niteHos3Chval1.dipotevujslali3*odé,rody.všechho,4nytasvěateR.Jděho5cedogelium.vanhlá6teesejnenadmiboťmoc7Ne2.vládstvídena*Hospohomi7jesrlonatrky.va8dinonostvěr
tasvěateR.Jděhodoceligevanum.hlá2etesejnilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtetasvěateR.Jděho5cedogelium.vanhlá6teesejnenadmiboťmoc7Ne2.vládstvídena*Hospohomi7jesrlonatrky.va8dinonostvěr
teevanhlásejgelium.doceJděR.tetaasvěhonilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtesejteevanhlágelium.tedoce5JděR.taasvěhominadjehoNe2.boťmocnevlád7podia*Hosnolo7srmidenstvínaky.věr8vatrnost
teevanhlásejgelium.doceJděR.tetaasvěhonilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtesejteevanhlágelium.tedoce5JděR.taasvěhomilojehostvísrdenvlád7mocboť2.Nenadneminanosttrky.Hospodi8a*vavěrno
teevanhlásejgelium.doceJděR.tetaasvěhonilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtesejteevanhlágelium.tedoce5JděR.taasvěhomilojehostvísrdenvlád7mocboť2.Nenadneminanosttrky.Hospodi8a*vavěrno
teevanhlásejgelium.doceJděR.tetaasvěhonilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtesejteevanhlágelium.tedoce5JděR.taasvěhomilojehostvísrdenvlád7mocboť2.Nenadneminanosttrky.Hospodi8a*vavěrno
teevanhlásejgelium.doceJděR.tetaasvěhonilivšichdé,teHos3Chval1.dina,ponyrody.slavuj4o*ho,všechtesejteevanhlágelium.tedoce5JděR.taasvěhomilojehostvísrdenvlád7mocboť2.Nenadneminanosttrky.Hospodi8a*vavěrno

Odpověď: Mk 16,15

Verše: Ž 117 (116)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu