OL145

Pátek po 3. neděli velikonoční

9. neděle v mezidobí C

21. neděle v mezidobí C

Obrácení sv. Pavla (25. ledna)

Sv. Tomáše (3. července)

Sv. Cyrila a Metoděje (5. července)

O duchovních pastýřích (i v době velikonoční)

Při biřmování (v době velikonoční)

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (3. února)

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka (28. dubna)

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka (5. června)

Sv. Jana Marie Vianneye, kněze (4. srpna)

Sv. Pavla od Kříže, kněze (19. října)

Sv. Wolfganga, biskupa (31. října)

Sv. Františka Xaverského, kněze (3. prosince)

Žalm 117

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL145 – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. – Žalm 117

R. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

1. Chvalte Hospodina, všichni lidé, * oslavujte ho, všechny národy.

R. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

2. Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství * a Hospodinova věrnost trvá na věky.

Odpověď: Mk 16,15

Verše: Ž 117 (116)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu