OL146

Sobota po 3. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

lichsyspáaR.Vekazmuvzývatbuduponodivo.jméHosnoplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5posyspálichaR.Ve6kazmuvzývat6budunodivo.pojmé6Hosnosliby3.Spl7svéním*vešpředHos7dinupolihodem.rýmke8jejev Hosho4.Dra9cenovýchčíchdipo9nozbožných.*smrt10hojesyspálichaR.Ve11kazmuvzývat11budunodivo.pojmé11Hosnojsemne,5.Ach12podiHosjsemník, +slutvůj12žebsynník,tvéslutvůj12žeb*rozslu12nice,žebpoujeta.jsizal13moběťků,Při6.nesu14tioa*budupoHos14dine,jméno.vatvzý15tvésyspálichaR.Ve16kazmuvzývat16budunodivo.pojmé16Hosno
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjejev Hosho4.Dra9cenovýchčíchdipo9nozbožných.*smrt10hojebuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméjsemtvůjne,AchHos125.diposlutvůjžebžebslu12jsemník, +nižebce,synník,12slutvépoujeta.roz*13zaljsimoběťků,Při6.nesu14tioa*budupoHos14dine,jméno.vatvzý15tvébuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméjsemtvůjne,AchHos125.dipožebsluník,žebník, +12slujsemtvůj*rozce,nitvésyn12žebslupoujeta.jsizal13moků,Hospodine,nesu14Při6.otiběťjmétvéno.a*bu15vatduvzýbuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojmétvůjjsemsluAch5.Hos12pone,diník,synžebtvéník, +jsem12žebslutvůjjepoujsimota.žebnice,12slurozzal*ků,Hospodine,nesu14Při6.otiběťjmétvéno.a*bu15vatduvzýbuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméslužebtvůjník, +Ach5.Hospodi12ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu12jsemník,žebpoujeta.roz*13zaljsimoků,Hospodine,nesu14Při6.otiběťjmétvéno.a*bu15vatduvzýbuasyduR.Vezmu16spálichkadinopoHosvo.vatvzý16nojmé
buasyduzmuR.VelichspákadinopoHosvo.vatvzýnojmépotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojmébuasyduR.Vezmu6spálichkadinopoHosvo.vatvzý6nojmépobyHosdinusvé7ním3.Splslilihodem.před*veš8kerýmjediponovýchhocen9Dra4.v Hosjehojezbožných.očích9*smrtbuasyduR.Vezmu11spálichkadinopoHosvo.vatvzý11nojméslužebtvůjník, +Ach5.Hospodi12ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu12jsemník,žebpoujeta.roz*13