OL146

Sobota po 3. neděli velikonoční

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL146 – Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. – Žalm 116

R. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

1. Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

2. Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

R. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

3. Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.

4. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

R. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

5. Ach Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

6. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.

R. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Odpověď: Ž 116 (115),13

Verše: Ž 116 (115)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu