OL147

4. neděle velikonoční B

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL147 – Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. – Žalm 118

R. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

1. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.

2. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v člověka.

3. Lépe je utíkat se k Hospodinu, * než důvěřovat v mocné.

R. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

4. Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.

5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

R. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

7. Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.

8. Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!

9. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá na věky.

R. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

Odpověď: Ž 118 (117),22

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu