OL147

4. neděle velikonoční B

ZvětšitZmenšitResetovat

tevistamen,R.ktestalsezali,vrhním.rož2kvádrempoHosdiO1.slavuj3tedobrý,na,ne3jeboťdensrstvími4ho*jeloky.tr4nakatseje5pe2.unež*pok Hos5dinu,ka.vatřo6v člokatseje7pe3.unež*pok Hos7dinu,né.řo8vatv moctevistaR.9ktemen,stalseza9li,vrhním.rož10kvádremžesku4.11ti,ji*astalvy11šelslysou.se12mouspávistatekte13men,5.stal*li,seza13vrhrožním.kvád14remzeříním6.poHosdi15výmnotopoje*ditaksta15selo,ošichčích.hod16vuv natevistaR.17ktemen,stalseza17li,vrhním.rož18kvádremkdopřižeh7.Po19ný,nanodichá19pov Hosmevámjmé19*Žehnu.vadomu.po20z Hosnodikujiti;jsi8.Ty21můjBůh,Bomůjže!du*22buvit,slana,podineslavuj23O9.Hostehomije*loje23boťrý,dobnaky.den24srtrstvítevistaR.25ktemen,stalseza25li,vrhním.rožkvád26rem
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvík Hossekatpodinu,peje52.uv čloka.než*6vatřok Hossekatpodinu,peje73.uv mocné.než*vat8řovrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsevyslyšelku4.ji11žesti,spásou.stal*a12mousevistatekte13men,5.stal*li,seza13vrhrožním.kvád14remzeříním6.poHosdi15výmnotolo,je*potak15sestaošichčích.vuhod16div navrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsepřicháv Hosžehna19Po7.kdoný,Žeh*nu.medi19nopojmédovamu.z Hospo20vámdinokujiti;jsi8.Ty21můjBůh,Bomůjže!du*22buvit,slana,podineslavuj23O9.Hostehomije*loje23boťrý,dobnaky.den24srtrstvívrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvík Hossekatpodinu,peje52.uv čloka.než*6vatřok Hossekatpodinu,peje73.uv mocné.než*vat8řovrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsevyslyšelku4.ji11žesti,spásou.stal*a12mousetevi5.men,kte13staremrožním.vrhli,13zasekvádstal*nímřízesepodi15Hos6.výmnopoto*dista15taklo,jeošichčích.hod16vuv navrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsepřicháv Hosžehna19Po7.kdoný,Žeh*nu.medi19nopojmédovamu.z Hospo20vámdinoti;bu*kujidujsi8.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,na,podineslavuj23O9.Hostehomije*loje23boťrý,dobnaky.den24srtrstvívrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvík Hossekatpodinu,peje52.uv čloka.než*6vatřok Hossekatpodinu,peje73.uv mocné.než*vat8řovrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsevyslyšelku4.ji11žesti,spásou.stal*a12mousetevi5.men,kte13staremrožním.vrhli,13zasekvádstal*takstanímselo,dino15Hos6.pořízevýmšichov načích.poto16dije*hodvuvrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsepřicháv Hosžehna19Po7.kdoný,Žeh*nu.medi19nopojmédovamu.z Hospo20vámdinoti;bu*kujidujsi8.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,na,podineslavuj23O9.Hostehomije*loje23boťrý,dobnaky.den24srtrstvívrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsena,podinevujsla3O1.Hostehomije*loje3boťrý,dobnaky.den4srtrstvík Hossekatpodinu,peje52.uv čloka.než*6vatřok Hossekatpodinu,peje73.uv mocné.než*vat8řovrhzali,men,R.kte9vistaterožremním.stal10kvádsevyslyšelku4.ji11žesti,spásou.stal*a12mousetevi5.men,kte13staremrožním.vrhli,13zasekvádstal*takstanímselo,dino15Hos6.pořízevýmšichov načích.poto16dije*hodvuvrhzali,men,R.kte17vistaterožremním.stal18kvádsepřicháv Hosžehna19Po7.kdoný,nu.*Žehdino19jmépodonovamu.vámz Hos20medipoti;bu*kujidujsi8.můj21TyBůh,Bože!sla22můjvit,na,podineslavuj23O9.Hostehomije*loje23boťrý,dobnaky.den24srtrstvívrhzali,men,R.kte25vistaterožremním.stal26kvádse
vrhzali,men,kteR.tevistarožremním.stal2kvádsenedina,boťjeteO1.slavujpo3Hostrstvínaky.*jerý,3hodobsrdenlomik Hossekatpodinu,peje52.uv čloka.než*6vatřok Hossekatpodinu,peje73.uv mocné.než*vat8řovrhzali,men,R.