OL148

4. neděle velikonoční C

11. neděle v mezidobí A

Žalm 100

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL148 – Jsme jeho lid a stádce, které on pase. – Žalm 100

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině.

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

3. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

R. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

Odpověď: Ž 100 (99),3c

Verše: Ž 100 (99)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu