OL149

Úterý po 4. neděli velikonoční

Žalm 87

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL149 – Chvalte Hospodina, všechny národy! – Žalm 87

R. Chvalte Hospodina, všechny národy!

1. Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

2. Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!

R. Chvalte Hospodina, všechny národy!

3. Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, * ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; + i ti se tam narodili.

4. O Siónu se řekne: (+) „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

R. Chvalte Hospodina, všechny národy!

5. Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“

6. Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

R. Chvalte Hospodina, všechny národy!

Odpověď: Ž 117 (116),1a

Verše: Ž 87 (86)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu