OL15

2. neděle adventní B

Pondělí po 2. neděli adventní

Středa po 3. neděli adventní

15. neděle v mezidobí B

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. / 2. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 3. Milosrdenství a věrnost se potkají, * spravedlnost a pokoj se políbí. / 4. Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! / 5. Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody. / 6. Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách. / R. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu!