OL150

Středa po 4. neděli velikonoční

6. neděle velikonoční C

20. neděle v mezidobí A

ZvětšitZmenšitResetovat

leveR.že,Botě,levebí,rody,rod!3ktekdelostivže,1.Bo4mibuďu*nám,kaža4nejžehnoujastvář,nám5svounazese2.kéž6znápo*kéžnáš,pojakmi,6jedroznany7všechňuchraješ.jakdy,7zaleveže,R.8Botě,velebí,ro8dy,rod!kde10ktera3.Nechť11selisají,du11adyro*že12díšsoualivedspravě +12liřídíš.minadi12zeleveže,R.13Botě,velebí,ro13dy,rod!kde15kteveletě,4.16že,Bove*16dy,rorod!17lektekdežehná,5.Kéž18Bůhnámnykonho*19všechctímě!či19zenyleveže,R.20Botě,velebí,ro20dy,rod!22kdekte
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,velostivže,1.Bo4mibuďu*nám,kaža4nejžehnoujastvář,nám5svoumi,zejak2.sekéžpo6naznávšechnynáš,kéž6jedpozna*chrazaňuješ.ro7jakdy,rody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdedua3.seNechťli11radíšsourojí,sa*že11avě +lisprady12livedřídíš.minadi12zerody,R.tě,13leveže,Bokterod!14bí,levekdeleveBo16tě,4.že,levero16*dy,rod!kde17kte*ná,honám5.Kéž18žehBůhzenymě!všechny19ctíkončirody,R.tě,20leveže,Bokterod!21bí,lekdeve
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,vežehtivanejnám,buďže,4Bo1.losmijastvář,noukaž*u5svounámmi,zejak2.sekéžpo6naznávšechnynáš,kéž6jedpozna*chrazaňuješ.ro7jakdy,rody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdeasají,seli11Nechť3.duraveddyspralisouže*12díšromiřízedíš.ali12vě +nadirody,R.tě,13leveže,Bokterod!14bí,levekdelerody,tě,Bo164.veže,kterod!vele17*kdehoná,*ctíKéž5.námBůh18žehzenymě!ny19všechčikonrody,R.tě,20leveže,Bokterod!21bí,lekdeve
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,vežehtivanejnám,buďže,4Bo1.losmijastvář,noukaž*u5svounámmi,zejak2.sekéžpo6naznávšechnynáš,kéž6jedpozna*chrazaňuješ.ro7jakdy,rody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdeasají,seli11Nechť3.duravedlispravě +že*soudíš12rodyřímidíš.lize12anadirody,R.tě,13leveže,Bokterod!14bí,levekdelerody,tě,Bo164.veže,kterod!vele17*kdehoná,*ctíKéž5.námBůh18žehzenymě!ny19všechčikonrody,R.tě,20leveže,Bokterod!21bí,lekdeve
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,vežehtivanejnám,buďže,4Bo1.losmijastvář,noukaž*u5svounámmi,zejak2.sekéžpo6naznávšechnynáš,kéž6jedpozna*chrazaňuješ.ro7jakdy,rody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdeasají,seli11Nechť3.duravedlispravě +že*soudíš12rodyřímidíš.lize12anadirody,R.tě,13leveže,Bokterod!14bí,levekdelerody,tě,Bo164.veže,kterod!vele17*kdehoná,*ctíKéž5.námBůh18žehzenymě!ny19všechčikonrody,R.tě,20leveže,Bokterod!21bí,lekdeve
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,vežehtivanejnám,buďže,4Bo1.losmijastvář,noukaž*u5svounámjedjaknáš,pokéž*po6znákéž2.sezemi,nazady,jakchraňuješ.všech7znaronyrody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdeasají,seli11Nechť3.duravedlispravě +že*soudíš12rodyřímidíš.lize12anadirody,R.tě,13leveže,Bokterod!14bí,levekdelerody,tě,Bo164.veže,kterod!vele17*kdehoná,*ctíKéž5.námBůh18žehzenymě!ny19všechčikonrody,R.tě,20leveže,Bokterod!21bí,lekdeve
rody,Botě,R.veleže,kterod!2lekdebí,vežehtivanejnám,buďže,4Bo1.losmijastvář,noukaž*u5svounámjakjedmi,náš,sepo6kéž2.zenaznájakzarody,chraňuješ.zna7kéž*ponyvšechrody,R.tě,8leveže,Bokterod!9bí,levekdeasají,seli11Nechť3.duravedlispravě +že*soudíš12rody