OL151

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 4. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 6. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.