OL151

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmizpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmiDavile3.„Na9jsemzlžebka,svéda,9sluhosvýmhoma*po10jsemzaljem,lesva10otýmžídr4.pev11ho*i11rukaje.lusi12pohovatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.los14milása15nostvěr5.prodouzet,hoka15buhutjmé*ve16zmomémnula.je16hovat:vzýTybu176.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi17ospásy.“laská18vatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchviDada,zl9le3.„Najsemka,*mapozalhosvé9žebsluotýmjem,lejsemho10svasvýmrukapev4.11hodržísilupoje.i*12hovatzpíchciNaR.13kymilosvýchtech.Hoso14nodipokaholásvěr155.anostve*zet,nujmédoubu15projehola.zmo16mémhutvat:vzýTybu176.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi17ospásy.“laská18HospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchviDada,zl9le3.„Najsemka,*mapozalhosvé9žebsluotýmjem,lejsemho10svasvýmrukapev4.11hodržísilupoje.i*12hovatzpíchciNaR.13kymilosvýchtech.Hoso14nodipokaholásvěr155.anostjménuve*mémbudoupro15zet,hola.zmohut16jeTyvat:jsimůj6.bu17Onvzýdespálasy.“tec,můj*17oBůhaskáHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatkyjezakljsi5Ře2.tiž:„NatoNa*lost.“nebilože5minavěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchviDada,zl9le3.„Najsemka,*mapozalhosvé9žebsluotýmjem,lejsemho10svasvýmrukapev4.11hodržísilupoje.i*12hovatzpíchciNaR.13kymilosvýchtech.Hoso14nodipodouprohobuzet,nostvěr5.15akaláshojela.jménumém16ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude17On6.vat:vzýspásy.“můj*Bůha18laskáHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebiHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchviDada,zl9le3.„Najsemka,*mapozalhosvé9žebsluotýmjem,lejsemho10svasvýmrukapev4.11hodržísilupoje.i*12hovatzpíchciNaR.13kymilosvýchtech.Hoso14nodipodouprohobuzet,nostvěr5.15akaláshojela.jménumém16ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude17On6.vat:vzýspásy.“můj*Bůha18laskáHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.HospoovatpodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmizalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebivýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvathosluda,svéžebka,jsem3.„NalezlviDa9otýmsvalejem,zalmajsem10po*svýmhohopo*isiluje.drží11pev4.horukavýchmipodinolostech.kychcizpí13NaR.oHosvatdouprohobuzet,nostvěr5.15akaláshojela.jménumém16ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude17On6.vat:vzýspásy.“můj*Bůha18laskávýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatnovýchpo3dimilostech,chcizpíNa1.kyoHosvatústysvýminost.věrtvoupoko4navšech